BUSCADOR RECOLECTA

Encontrados 164 resultado(s)
Encontradas 2 página(s)

السِّياسة اللُّغوية الفَرنسيّة في الجزائر وأبعادها ما بعد الكولونياليّة: دراسة في إيكولوجيّة اللُّغة والإمبرياليّة اللُّغويّة, French Linguistic Policy in Algeria and its Post-Colonial Dimensions: A study in Linguistic Ecology and Linguistic Imperialism, السِّياسة اللُّغوية الفَرنسيّة في الجزائر وأبعادها ما بعد الكولونياليّة: دراسة في إيكولوجيّة اللُّغة والإمبرياليّة اللُّغويّة

Repositorio: Revistas Científicas Complutenses
Zighem, Yamina

 ملخص: اللّغة قيمة تنمو وتتطوَّر بشكل يوازي تغير الزّمن، وتتجدَّد بفعل عوامل عادة ما تكون طبيعية حتَّى تدفع عنها سمة التّخلُّف والاِندثار، لكن قد تتعرض لعوامل غير طبيعية من مثل الاِستعمار، والّتي يمكن أن تؤدي إلى تغير إيكولوجيّة اللّغة. عايشت الجزائر هذا التغيُّر في بيئتها اللُّغوية مع الاستعمار الفرنسيّ الَّذي قام بإتّباع سياسة وتخطيط لُغويَّين بُغية تحقيق أهداف سياسته الاستعماريّة، والّذي أَثَّر بشكل قصديّ على سير السِّياسة اللُّغوية ما بعد الاستقلال وعلى تَبَلْور بيئة لُغويَّة (…, Language is a value,  growing and developing parallel to time changes. It is revitalized due to factors that are usually natural in order to not be characterized by backwardness and extinction features. However,  it may be exposed to abnormal factors such as colonialism that may lead to a change in the language ecology. During French colonialism, Algeria was experiencing this change in its linguistic environment. They were adoptinga language policy and planning in order to…, El lenguaje tiene un valor que se desarrolla y crece en paralelo al cambio temporal, y se renueva debido a factores, generalmente naturales, para no caracterizarse por rasgos de  subdesarrollo y extinción. Sin embargo, puede estar expuesto a factores no naturales, como la colonización, que pueden conducir a un cambio en la ecología del lenguaje. Argelia vivió aquel cambio en su entorno lingüístico (idiomático) durante la colonización francesa, que siguió una política y un esquema…شعرية الخطاب الافتتاحي في فن المقامات الأدبية -نماذج مختارة-, The Poetics of the Opening Speech of Literary Prosimetrum (Maqamat): Selected Models, La poética del íncipit en las maqâmas literarias: modelos seleccionados

Repositorio: Revistas Científicas Complutenses
Khaloui, Soumicha

يزخر التراث السردي العربي بنماذج أدبية متميزة بتعدد الأجناس الأدبية التي تنتمي إليها، وتعتبر المقامات من الفنون النثرية التي راجت في السرد العربي ولا سيما القديم منه، والمقامة كأي نص أدبي لها أسس تقوم عليها، ولا يستوي الفهم لدى متلقيها إلا بالوعي التام بتلك المقومات، ولعل الاستهلال أبرز تلك العناصر باعتباره عتبة نصية مهمة لولوج عالم السرد المقامي، وخطابا افتتاحيا للنص وإعلانا أوَّليا لوجهة السرد. إننا نسعى من خلال هذا البحث إلى التركيز على الاستهلال الذي افتُتحت به المقامات، وقد أخذنا نماذج…, The Arab narrative heritage is replete with valuable literary models belonging to diverse literary genres. Prosimetrum (Maqama) is considered as one of the prosimetric literary genres that prevailed in the old Arabic narratives in a distinctive way. Like any literary text, Maqamat is governed by a set of rules that help the reader understand the portrayed ideas of this literary text.  Accordingly, the opening speech is assumed to be the most prominent element of…, Abundan en la tradición narratológica árabe los modelos literarios que se distinguen por la multiplicidad de los géneros literarios a los que pertenecen. Las maqâmas son una de las artes épicas que se han vuelto populares en la narratología árabe, sobre todo la antigua. En rigor, la maqâma, como cualquier texto literario, se basa en unos cimientos fundamentales, cuya comprensión no se alcanza sin la consciencia de sus destinatarios en cuanto a la importancia de estos últimos. Tal vez, el…نرجسية...انشطار...اغتراب تجلّيات الأنا في ديوان "جزيئات جامحة" للشاعرة مرام العمري, Narcissism, the Split of the Ego and Alienation The Manifestations of the Ego in the Collection of "Uncontrolled Parts" by the Poet Maram Al-Omari, Narcisismo, la escisión del ego y la alienación Las manifestaciones del ego en la colección de "Partes incontroladas" del poeta Maram Al-Omari

Repositorio: Revistas Científicas Complutenses
Alahmadi, Majdi Eid

يناقش هذا البحث مفهوم (الأنا) والذات بشكل موجز، ثمّ يتناول تجلّيات (الأنا) في ديوان "جزئيات جامحة" للشاعرة مرام العمري، مُتتبّعًا أشكال (الأنا) البارزة في هذا الديوان من جانبين، هما: (العتبات والأنا)، و(القصائد والأنا)، وهي دراسة تعتمد على التحليل المُفضي إلى الدلالات المرتبطة بتجلّي (الأنا) وشكلها. وخلص البحث إلى أنّ (الأنا) في ديوان "جزئيات جامحة" جاءت في ثلاثة أشكال، هي: (نرجسية الأنا)، و(انشطار الأنا)، و(اغتراب الأنا)، لكنّ النرجسية تجلّت في صورة جميلة، وكانت تعلو في…, This paper is aimed at briefly examining the concept of ego and self, discussing the manifestations of ego in Maram Al-Omari's collection "Uncontrolled Parts", outlining the forms of the ego prominent in this collection from two aspects, namely: (the thresholds and the ego), and (poems and the ego). It is a study based on the analysis that leads to the denotations relevant to the manifestation of the (ego) and its form. It was found out that (the ego) in "Uncontrolled Parts…, Este artículo tiene como objetivo examinar brevemente el concepto de ego y yo, discutiendo las manifestaciones del ego en la colección de Maram Al-Omari "Partes incontroladas", delineando las formas del ego prominentes en esta colección desde dos aspectos, a saber: (los umbrales y el ego), y (poemas y el ego). Es un estudio basado en el análisis que conduce a las denotaciones relevantes para la manifestación del (yo) y su forma. Se descubrió que (el ego) en "Partes incontroladas…حضور الأدب الشعبي في نصوص كتاب القرن التاسع عشر الميلادي.صالح مجدي نموذجا, Popular Literature in the texts of the 19th Century Writers. Saleh Magdy as a model, La presencia de la literatura popular en los textos de los escritores del siglo XIX d.C. Saleh Magdy como modelo

Repositorio: Revistas Científicas Complutenses
Almugim, Tariq

ملخص.شغل الأدب الشعبي حيزا كبيرا في ثقافة العالم العربي في القرن التاسع عشر ميلادي، دون أن يظهر أثره على كتاب النهضة الأدبية الحديثة، إلا بصورة يسيرة، كما ظهر في حكايات صالح مجدي المجموعة في كتابه "المقالات الأدبية"، الذي اختلف النقاد في تصنيفه، وقد تأثر المؤلف بالأدب الشعبي الموروث، من خلال الأساليب السردية والنماذج الشخصية وغير ذلك، مع الحفاظ على اللغة الفصحى، والأساليب الراقية، التي لم يحرص عليها مدونو الأدب الشعبي، كما سعى أن يجعل أفكار تلك الحكايات متوافقة مع القيم الأخلاقية…, Popular literature continues to hold primacy in the culture of the Arab world in the 19th century, without showing its impact on the writers of modern renaissance of Arabic literature, except in a simple way, as it was shown in the tales of Saleh Magdy collected in his book "Literary Articles", which critics differed in its classification. The author has influenced by the legacy popular literature, through narrative styles, personal models, etc., as well as preserving the Classical…, La literatura popular tomó un gran lugar en la cultura del mundo árabe en el siglo XIX d.C., sin su impacto en los escritores del renacimiento literario moderno, excepto de una manera simple, como se muestra en los cuentos de Saleh Majdy la colección en su libro. “Artículos literarios”, que los críticos diferían en su clasificación, y ha sido El autor fue influenciado por la literatura popular tradicional, a través de métodos narrativos, modelos personales, etc., Preservando el lenguaje clásico…ثورة العشرين إطاراً سردياً: عن تضمين ثورة العشرين في الرواية العراقية الحديثة, La Gran Revolución como marco narrativo: sobre la inclusión de la Gran Revolución en la novela iraquí moderna

Repositorio: Revistas Científicas Complutenses
Mlitat, Hosni

تبحث هذه الدراسة في مفهوم "التأطير"؛ للحديث عن دلالة تضمين ثورة العشرين في السرد العراقي الحديث والمعاصر، على اعتبار أن أحداث تلك الثورة كانت بمثابة "المرويات الدالة" على التاريخ الحديث والمعاصر للعراق، ويظهر الباحث من خلال هذا المعنى دال الثورة ودلالتها في أربعة نصوص أدبية، تم اختيارها كنماذج لتفسير الأسباب التي جعلت الكُتّاب العراقيين يجنحون إلى تضمين الثورة، وجعلها في بعض الأعمال "مركزية" النص لبناء وتطوير فكرته الأساسية.  , This study examines the concept of “framing”; to discuss the significance of the Great Revolution's inclusion in modern and contemporary Iraqi narrative, given that the events of that revolution were the "significant narratives" of Iraqi history. In this study, the researcher appears the signifier and its meaning in four texts, as examples, to interpret the reasons why Iraqi writers tended to include the revolution and made it in some works as the "central" axis of the…, Este artículo adopta el concepto de “encuadre” para abordar el tratamiento de la Gran Revolución de 1920 en la narrativa iraquí contemporánea. Para ello se estudian los modelos ficticios que “representaron” los acontecimientos de esa revolución de dos formas: incluyendo los acontecimientos en el contexto narrativo de las novelas Jalal Khaled y Al-Zinad y presentando algunos de los protagonistas de los eventos, como en el caso de las novelas Hoqul Al-Khatoon y Khatoon Bagdad. De este modo se…Empadrona't. Barcelona, ciutat de drets [versió en català i àrab]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció d'Immigració, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Guia de recursos : Eixample [versió en català i àrab]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció d'Immigració

Editat posteriorment amb el títol: Guia d'acollida de butxaca de BarcelonaPreguntes freqüents sobre la vigència i pròrroga de les autoritzacions de residència i estada a Espanya afectades pel període d'estat d'alarma per la covid 19* [versió en àrab], الأسئلة المتداولة حول صلاحية وتمديد تصاريح الإقامة والبقاء في إسبانيا، المتأثرة بفترة حالة الإنذار بسبب * COVID- جائحة 19, الأسئلة المتعلقة حول طلبات الحماية الدولية خلال فترة حالة التأهب من قبل COVID-19, أسئلة متكررة حول الطلبات المتعلقة بالأجانب خلال فترة الإنذار بسبب فيما يتعلق بالحكم الإضافي الثالث المتعلق بتعليق المواعيد .COVID-19, الأسئلة المتعلقة حول طلبات تقارير الأجانب الصادرة عن حكومة كاتالونية COVID- خلال فترة حالة الإنذار بسبب 19

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI), Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Direcció de Serveis d’Immigració i Refugi

Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., El Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) edita un document que recull els dubtes que puguin sorgir sobre les mesures que s’han aplicat en matèria d’estrangeria davant la covid-19., Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19., Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.Protocol d' agermanament entre la ciutat de Dubayy i la ciutat de Barcelona [versió en català i àrab]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció de Relacions Internacionals, Gerència de Pressupostos i Hisenda, Ajuntament de Dubayy

Signat a la ciutat de Barcelona el 14-09-2006 per Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, assistit pel secretari general de l'Ajuntament, Jordi Cases Pallarès, i per Hussain Lootah, director general de la municipalitat de Dubayy, Digitalitzat per la Direcció de Relacions InternacionalsRecomanacions per a possibles víctimes de tràfic d'éssers humans [versió en àrab]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI, Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans (UTEH)
Oficina per la No Discriminació [versió multilingüe]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Oficina per la No Discriminació, Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat, Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Guia de recursos : Sants-Montjuïc [versió en català i àrab]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció d'Immigració

Editat posteriorment amb el títol: Guia d'acollida de butxaca de BarcelonaDocument de veinatge [versió multilingüe]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció d'Immigració, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Document de veïnatge. Grau d’integració com a veí o veïna de la ciutat [versió multilingüe]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció de Serveis d'Immigració i Interculturalitat, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Preguntes freqüents sobre el Reial decret llei 11/2020, sobre la covid-19, en matèria d’habitatge (FAQ) [versió en àrab], 11/2020 األسئلة الشائعة حول قانون المرسوم الملكي المتعلق بالسكن COVID-19

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (Barcelona), Gerència d'Habitatge

Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19., Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.Per la igualtat de drets. Oficina per la no discriminació

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Guia del bon tracte de Sants-Montjuïc : Només sí és sí [versió en àrab]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Districte 3. Sants-Montjuïc, Consorci Sanitari de Barcelona

Guia amb els serveis gratuïts i confidencials per denunciar actituds de violència masclista i demanar assessorament especialitzat, adreçada tant a possibles agressors com a víctimes d’aquest tipus de violència. També inclou els telèfons i les adreces dels serveis específics per a la violència i els serveis d’urgència, Guide with free and confidential services to report attitudes of sexist violence and request specialized advice, aimed at both possible aggressors and victims of this type of violence. It also includes the telephone numbers and addresses of specific services for violence and emergency services., Guía con los servicios gratuitos y confidenciales para denunciar actitudes de violencia machista y pedir asesoramiento especializado, dirigida tanto a posibles agresores como víctimas de este tipo de violencia. También incluye los teléfonos y las direcciones de los servicios específicos para la violencia y los servicios de urgencia.Escritos árabes

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Parece tratarse de dos textos, correspondientes a las dos secuencias de páginas, escritos por manos dististas. Título tomado del tejuelo, Encuadernación: Pasta española | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla / Coleccion de obras copias, coleccionadas o escritas por Fray Pedro Martin del Rosario, A 332/108bisTratado de Astrología judiciaria

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Escritura magrebí de una sola mano, a tinta negra y marrón. Notas marginales y reclamos, Véase: Tubino, Francisco María. Memoria de los códices árabes cedidos a la Universidad Literaria de Sevilla por Don Francisco M. de Tubino. Justel Calabozo, Braulio. Los manuscritos árabes cedidos por Tubino a la Universidad de Sevilla, Procedencia: Francisco María Tubino | Encuadernación: Encuadernacion en carton verde (tapas) y azul (lomo) | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla, A 332/118Escritos árabes

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Título tomado del tejuelo. Según reza una nota a lápiz en la hoja de guarda, este manuscrito, según Dris ben Kirán, es interesante por referirse a una Embajada Musulmana en tiempos de Carlos II. Véase 332-096, Encuadernación: Pasta espanola. Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla. Coleccion de obras copias, coleccionadas o escritas por Fray Pedro Martin del Rosario, A 332/021Hádices y combinaciones cabalísiticas

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Escritura magrebí de varias manos, a tinta negra y marrón.Es una colección de apuntes, en la que destacan los Extractos del Kitab al-'uhud al kubrà de 'Abd al-Wahhab b. Ahmad b. 'Ali al - & # x160; a'rani (distribuidos entre los folios 3v y 23r) y los extractos de la colección de hádices de al-Suyuti titulada al-Yami' al sagir (entre los folios 37v y 51r), Véase: Tubino, Francisco María. Memoria de los códices árabes cedidos a la Universidad Literaria de Sevilla por Don Francisco M. de Tubino. Justel Calabozo, Braulio. Los manuscritos árabes cedidos por Tubino a la Universidad de Sevilla, Procedencia: Francisco María Tubino | Encuadernación: Encuadernacion de cartera, en carton recubierto de tela rojiza con gran adorno vegetal en el centro de cada tapa y en la solapa | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla, A 332/119Corán

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Escritura magrebí de varias manos, muy cuidada, vocalizada, a tinta negra, con vocales y epígrafes en rojo, verde o amarillo, y vocales y signos auxiliares en rojos, excepto la hamza y la wasla, que está representadas por un punto grueso en amarillo y verde respectivamente. Adorno en amarillo, rojo y azul encuadrando el epígrafe de la primera sura, y toda esa primera página, adornos circulares encuadrando la palabra hizb al comienzo de estas divisiones del Corán. Reclamos Véase: Tubino,…, A 332/121Libro del Khartas. Historia de los soberanos del Magreb

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Letra nesehi, africana, de Fr. Pedro Martín del Rosario que copió esta obra en Jerez en 1806. Con la filigrana de Curtis bc.son 1803. En hoja de guarda al principio nota del s. XIX con las noticias que se dan más arriba y diciendo que trae noticias curiosas de los almorávides, A 331/154Escritos árabes ; Copia de daheres para franciscanos desde 1110 h. hasta 1147 h, Copia de daheres para franciscanos desde 1110 h. hasta 1147 h

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Títulos tomados del tejuelo y de la ficha que hay en el interior del manuscrito, Encuadernación: Pasta española | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla / Coleccion de obras copias, coleccionadas o escritas por Fray Pedro Martin del Rosario, A 332/098El Corán. Fragmento

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Las 5 primeras h. son de distinta mano y más moderna. Tinta negra, roja, verde y amarillo. Árabe Según afirma Don León Carbonero y Sol, en una nota preliminar fechada en 1860, este manuscrito es un fragmento de El Corán escritos en caracteres africanos. Afirma el mismo León Carbonero que puede datar este manuscrito del tiempo de la dominación árabe en España. Otra nota, firmada por D. Ventura Camacho, también en 1860, dice que el códice fue cogido en Tetuán en Febrero 1860, pocos…, A 332/110[Libro de oraciones llamadas Jobah que se leen los viernes desde el púlpito por los Ministros musulmanes.]

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Caracteres africanos marroquíes. Epígrafes y otras palabras en tinta roja. Tomadas todas estas notas de las pp. que hay en castellano en hoj. de guarda, A 332/101Manuscrito árabe

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Texto a varias tintas, enmarcado en cuadrados y círculos, y con adornos, Encuadernacion de carpeta, de cuero con dorados en el centro y en las esquinas | Marcas procedencia: No consta en la relacion de codices de Tubino ni en la de obras copias por Pedro Martin del Rosario, A 332 / 020bisHádices

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Escritura magrebí de una sola mano, a tinta negra, con epígrafes y palabras destacados en rojo. Notas marginales y reclamos . Véase: Tubino, Francisco María. Memoria de los códices árabes cedidos a la Universidad Literaria de Sevilla por Don Francisco M. de Tubino. Justel Calabozo, Braulio. Los manuscritos árabes cedidos por Tubino a la Universidad de Sevilla, Procedencia: Tubino, Francisco María, 1833-1888 | Encuadernación: Encuadernacion de cartera, en carton recubierto de tela rojiza, gran adorno vegetal en el centro de cada tapa y en la solapa | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla, A 332/120Versos árabes

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Títulos tomados del tejuelo y de una ficha que hay en el interior del manuscrito, Encuadernación: Pasta española | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla / Coleccion de obras copias, coleccionadas o escritas por Fray Pedro Martin del Rosario, A 332/107Miscelánea

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Escritura magrebí, de dos manos al menos, en tinta negra y marrón, con epígrafes y palabras destacadas en rojo, Procedencia: Francisco María Tubino | Encuadernación: Encuadernacion de cartera, en carton recubierto de tela rojiza, gran adorno vegetal en el centro de cada tapa y en la solapa | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla, Véase: Tubino, Francisco María. Memoria de los códices árabes cedidos a la Universidad Literaria de Sevilla por Don Francisco M. de Tubino. Justel Calabozo, Braulio. Los manuscritos árabes cedidos por Tubino a la Universidad de Sevilla, A 332/117Ramillete de flores. Manuscrito árabe procedente de Marruecos, cedido por Francisco María Tubino. Número 5

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Véase: Tubino, Francisco María. Memoria de los códices árabes cedidos a la Universidad Literaria de Sevilla por Don Francisco M. de Tubino. Justel Calabozo, Braulio. Los manuscritos árabes cedidos por Tubino a la Universidad de Sevilla, Procedencia: Francisco María Tubino | Encuadernación: Tela rojiza con adorno vegetal en el centro de las tapas y en la solapa. Rotul.: Codices arabes | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla, Contenido:1.(1-7) Ahmad Zarruq. -Kitab tuhfat al-ward fu ma'rifat al haqq al-fard-2.(7-85)Ahmad Zarruq. -Nuzhat al-ifrah fi ma'rifat al-asma'wa-l-arwah-3.(85-92) -Al-Rawda al-mubaraka-. Es un extracto sobre los Bellos Nombres de Dios sacado de Ahmad b. Yusuf al-Rasidi.4.(120-139) -Abu 'Abd Allah Muhammad b. Al-Hayy al-Tilimsani du l-futuhat al-hadiyyawa-l-mawahib al-rabbaniyya. -Sarh-. Comentario de unos versos sobre los nombres de Dios, versos cuyas propiedades exponen.…, A 332/112Escritos árabes

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Texto a tintas negra, roja, azul, naranja y verde. Título tomado del tejuelo, Encuadernación: Pasta espanola | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla, A 332/022Duodecim prophetae / cum co[m]mentariis R. Dauid Kimhi ... ; à Francisco Vatablo ... accuratiss, emendatis & locorum Scripturae passim citatae adnotatione illustratis ...

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Kimhi, David

Tít. paralelo en hebreo y latín. -- Texto completo en hebreo. Marca de imp. en port. Sign.: A-G4, H6. Pag. en hebreo. -- Reclamos., A Res. 67/5/13Matn el yarromia

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Texto a tintas roja y negra, fileteado, Encuadernación: Pasta espanola | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla / Coleccion de obras copias, coleccionadas o escritas por Fray Pedro Martin del Rosario, A 332/102Exposición alcoránica, con hádices, comentarios y advertencias gramaticales; Minhay rasm al-Quran fi sarh Mawrid al-zam'an; Ma'rifat al-dikr fi l-turuq al-'asr, Minhay rasm al-Quran fi sarh Mawrid al-zam'an, Ma'rifat al-dikr fi l-turuq al-'asr

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Mas'ud b. Muhammad b. 'Ali Yumu

Escritura magrebí de una sola mano, en tinta negra con epígrafes y palabras destacadas en caracteres mayores o en rojo. La primera obra es un comentario de la composición poética Mawrid al-zam'an de Abu 'Abd Allah Muhammad b. Muhammad b. Ibrahim al-Umawi al & # x160; arisi (al-Jarraz), oriundo de Jerez, afincado en Fe, Véase: Tubino, Francisco María. Memoria de los códices árabes cedidos a la Universidad Literaria de Sevilla por Don Francisco M. de Tubino. Justel Calabozo, Braulio. Los manuscritos árabes cedidos por Tubino a la Universidad de Sevilla, Procedencia: Francisco María Tubino| Encuadernación: Encuadernacion magrebi de cartera en carton recubierto de piel oscura, ovalo rojizo y filetes a seco en el centro de cada tapa y en la solapa | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla., A 332/116Colección de Mawlidiyya (poemas en loor de Mahoma), seguida de apuntes varios

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Escritura magrebí. Tinta marrón y caracteres mayores en el primer tratado; menores en el segundo. Epígrafes y palabras destacadas en rojo. Reclamos. Los dos hemistiquios del primer verso de cada de estos poemas van escritos en tinta roja y en dos líneas, a modo de título o encabezamiento. Véase: Tubino, Francisco María. Memoria de los códices árabes cedidos a la Universidad Literaria de Sevilla por Don Francisco M. de Tubino. Justel Calabozo, Braulio. Los manuscritos árabes cedidos…, A 332/115Versos y canciones árabes

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Anónimo

Texto a dos tintas (roja y negra). Los títulos están sacados del tejuelo y de una ficha que se encuentra en el interior del manuscrito, Encuadernación: Pasta española | Marcas procedencia: Biblioteca Provincial y de la Universidad de Sevilla / Coleccion de obras copias, coleccionadas o escritas por Fray Pedro Martin del Rosario, A 332/099Versos árabes

Repositorio: idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Marten, Pedro

Al principio del texto una nota dice: "Este libro queda aplicado á la ¿...? Para el uso de los arabizantes", A 332/104Interpreting expressions of sexual contents in public services

Repositorio: e_Buah Biblioteca Digital Universidad de Alcalá
El-Madkouri Maataoui, Mohamed

El objeto de este trabajo es analizar y describir algunos aspectos de la lengua, cuyo conocimiento, expresión y recepción incumbe al ámbito social y cultural, más que a lo puramente formal. Es decir, que en ocasiones podemos entender la totalidad de las palabras, sin captar el mensaje implícito, o incluso podemos rechazar algún tipo de construcción lingüística juzgándola rara o anómala, y por tanto poco significativa desde nuestra perspectiva social y cultural propia, aunque la misma sea…, The objective of this project is to analyze and describe some aspects of language, whose knowledge, expression and reception is relevant to social and cultural scope, more than just the formal scope. It is to say that, in specific occasions, we can understand the totality of words, without understanding the implicit message, or we can even reject some type of linguistic construction, considering it weird or abnormal, and therefore of little significance from our own social and cultural…La mediación intercultural, la interpretación y la traducción (español-árabe) en el ámbito inmobiliario en España

Repositorio: e_Buah Biblioteca Digital Universidad de Alcalá
El Kammass El Merouji, Najlae

Desde hace varias décadas, España se ha convertido en un país receptor de migrantes económicos de diferentes lugares del mundo. Las personas de origen árabe constituyen uno de los grupos más numerosos de este colectivo. A la inmigración económica, habría que sumar los ciudadanos extranjeros que vienen a España por otros motivos: turismo, educación y salud, entre otros. Esta realidad ha convertido a España en un país multilingüe y multicultural. En este sentido, la notable presencia de arabo-…, Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos. Especialidad en Árabe-Español (M041)Istinsaj Qasr al-Hamra’ fi l-Masriq

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
Orihuela, Antonio

En la capital de Arabia Saudí se realizó entre los años 1998 y 2002 una réplica parcial de la Alhambra. Se reprodujeron los palacios de Comares (incluido el Mexuar), Leones y el Partal, así como el Generalife, además de parte de la muralla y el bosque que la rodea. Los palacios han sido construidos con las mismas dimensiones que los de Granada, aunque tanto su orientación como la posición relativa entre ellos son muy diferentes. Se han edificado para ser habitados en el siglo XXI, con las…, Peer reviewedTarmim Qasr al-Hamra’ min taraf al-muhafiz Rafa’il Kuntriras (mulajjas)

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
Orihuela, Antonio

Versión resumida y traducida al árabe de "La conservación de alicatados en la Alhambra durante la etapa de Rafael Contreras (1847-1890): ¿modernidad o provisionalidad?” publicado en : La Alhambra: Lugar de la memoria y el diálogo.- Granada : Comares, 2008. P. 125-152,, Peer reviewedقصر البديع

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
Almagro, Antonio, Martín Medina, Elvira, González Garrido, Miguel, Berenguel Álamo, Lorena, El-Faïz, Mohammed, Cherradi, Faisal, Triki, Hamid

Duración 00:06:05, Ce DVD contient une reconstruction virtuelle du Palais al-Badi’ élevé par le sultan sa'adien Ahmad al- Mansur à la fin du XVI siècle dans la casbah de Marrakech, suivant les traditions des palais andalous. À travers ce parcours virtuel on essaye de montrer comment a pu être tout cet ensemble, y compris la polychromie originelle de son décor. L’audiovisuel a été produit par le Laboratoire d’Archéologie et d'Architecture de la Ville (LAAC) de l’Ecole d’Etudes Arabes, rattaché au Conseil…, La edición de este DVD ha sido realizada dentro del proyecto "Investigación para la memoria compartida, la gestión del patrimonio y el turismo cultural entre España y Marruecos. Creación de un Laboratorio hispano marroquí para el desarrollo sostenible de recursos patrimoniales" (A/035996/11) financiado por la AECID., Peer reviewedNASE, atrévete con el Universo

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
International Astronomical Union, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)

NASE (Network for Astronomy School Education) es un curso de didáctica de la astronomía, auspiciado por la Unión Astronómica Internacional (UAI) y tiene por finalidad la capacitación de docentes de nivel primario y secundario en didáctica de la astronomía. Los destinatarios de los cursos son docentes de nivel primario y profesores de educaciòn secundaria, y como parte también de introducción al tema en el caso de nivel universitario. Si bien el curso está destinado a profesores de Ciencias…, Presentación de NASE.-- Quiénes somos.-- Política de calidad.-- Cursos de Formación.-- Formato de los cursos.-- Propósito y Requisitos [descargar pdf].-- Plan de trabajo [descargar pdf].-- Materiales Conferencias y talleres.-- Powerpoints.-- Lista elementos y fotocopias.-- Libros.-- Cursos realizados.-- Cursos NASE.-- Cursos en cooperación.-- Evidencias de uso.-- Futuros cursos.-- Astronomía en la ciudad.-- Material complementario.-- Proyectos con IAU/UNESCO.-- Instituciones colaboradoras, Peer reviewedDavarpanah S, Tehranifar A, Davarynejad GH, Abadía J, Khorasani R. Effect of Humic Acid on Some Physical and Chemical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani), اثر اسید هیومیک روی برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
Davarpanah, Sohrab, Tehranifar, Ali, Davarynejad, Gholamhossein, Abadía Bayona, Javier, Khorassani, Reza

13 Pags.- 5 Tabls., [EN] In order to evaluate the effect of foliar spray of humic acid on the yield and quality characteristics of pomegranate fruit, an experiment was carried out using a randomized complete block design with four replicates in Mahvalat city during 2014 and 2015. Foliar sprays of humic acid were carried out at four concentrations (0 (control treatment), 1000, 2000 and 3000 mg/L-1) at two stages, full bloom and one month after full bloom. Results obtained showed that humic acid sprays had…, [AR] به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی اسید‌ هیومیک‌ بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی میوه انار، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان مه‌ولات در طی سال‌های 1393 و 1394 انجام پذیرفت. محلول‌پاشی اسید هیومیک با چهار غلظت (صفر (تیمار شاهد)، 1000، 2000 و 3000 میلی‌گرم در لیتر) در دو مرحله تمام گل و یک ماه بعد از تمام گل انجام پذیرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که محلول‌پاشی اسید هیومیک اثر معنی‌داری بر عملکرد، تعداد میوه در درخت، میانگین وزن و اندازه میوه داشت. بیش‌ترین عملکرد و…, Peer reviewedاستصلاح مدينة مراكش: مجمعان دينيان من العصر السعدي, The urban renewal of Marrakech: two religious complexes of the Saadian period, La recuperación urbana de Marrakech: dos complejos religiosos de época saadí

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
Almela Legorburu, Íñigo

[EN] Once the Saadian power was consolidated in al-Maghrib al-Aqsà and the capital was established in Marrakech, Sultan ʿAbdallāh al-Gālib (1557-1574) led one of the most splendid moments of the dynasty. So much so, that he undertook a set of works to reform and equip the city, which had been relegated to a secondary role and had suffered a regression throughout the fifteenth century. Among the works of this Sultan are the reorganization of the city as well as the construction…, [AR] بعد استقرار الدولة السعدية في المغرب الأقصى واحتلال مدينة مراكش، قاد السلطان عبد الله الغالب (1557-1574) إحدى الفترات الأكثر ازدهارا للسلالة السعدية، فبدأ مجموعة من الأعمال من أجل إصلاح وتجهيز المدينة التي كانت تعيش من قبل مرحلة ٍتراجع خلال القرن الخامس عشر. ومن ضمن الإنجازات التي قام بها ذلك السلطان نجد تنظيم المدينة وتجديد البنية التحتية وإنشاء مبان عظيمة أثرت بصورة ملحوظة في تطوير المنظر العمراني. في هذا البحث نعرض بإيجاز كل المباني المتضمنة داخل مشروع عبد الله الغالب من أجل…, [ES] Una vez consolidado el poder saadí en al-Magrib al-Aqsà y establecida la capital en Marraquech, el sultán ʿAbdallāh al-Gālib )1557-1574( lideró uno de los momentos de mayor esplendor de la dinastía. Tal es así, que emprendió un conjunto de obras para reformar y equipar la ciudad, la cual había sido relegada a un papel secundario y había sufrido una regresión a lo largo del siglo XV. Entre las obras de este sultán, se encuentran tanto la reorganización de la ciudad como la construcción…, This article is part of the research project HAR2014-53006-P, “Arquitectura saadí: la pervivencia de al-Andalus en el Magreb”, funded by the Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, with support from the European Union FEDER program, Peer reviewedA kiváló erdélyi fejedelem: a török elleni hosszú háború (1593-1606) a relaciones de sucesos tükrében, The prodigious Transylvanian prince”. The “long war” against the Ottoman Empire (1593–1606) in the Mirror of the relaciones de sucesos

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
González Cuerva, Rubén

Con autorización de la revista para autores CSIC, The “relaciones de sucesos”, a humble precedent of modern journalism, offer a very rich source yet to be investigated by Hispanic modern history. At the end of the 16th century, the interest in the fight against the Turkish Empire was focused on the “long war” of Hungary (1593–1606), with the emperor Rudolph II and the prince of Transylvania, Zsigmond Báthory facing the Ottoman Empire. We will analyze in detail the mechanisms of news diffusion to the Sevillan press of Rodrigo de Cabrera, where…, Peer reviewedInstallation et procede d'encapsulation industrielle de de substances thermolabiles

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
Lagarón Cabello, José María, Castro Reina, Sergio, Valle, José Manuel, Galán Nevado, David

L’invention concerne une installation pour le séchage et/ou l’encapsulation industrielle de substances thermolabiles qui comprend au moins un appareil d’injection (1), dans lequel sont introduits la substance thermolabile, une matière encapsulante lorsque l’installation est utilisée pour encapsuler, un dissolvant, des additifs et une source de gaz d’injection afin d’obtenir des microgouttes avec la substance thermolabile. Ladite installation comprend aussi un appareil de séchage (2) à travers…, Peer reviewed, Bioinicia S.L., Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España), A1 Solicitud de patente con informe sobre el estado de la técnica(árabe - العربية‎) 2022 الرزنامة الدراسية العلمية

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
Aguilera, Jorge, García Doval, Fátima M., Alonso Ayuso, Ana Teresa, Rascón, Andrés J., Gallardo Saborido, Emilio J., Vicente Alonso, Sara, Valldecabres, Ainhoa, Macho Stadler, Marta, Fernández-Bayo, Jesús D., ALLA (Secretaría Téunica de l'Academia de la Llingua Asturiana), Morán Hurtado, Carolina, Ribot Lacosta, Llúcia, García, Adrián, Calverol Llauró, Josep Maria, Mosquera Carregal, Xesús M., Naya Riveiro, M. Cristina, Martínez Cortés, Juan Pablo, Laga Lázaro, Eduardo, Franco Borgana, Julie, Chaib, Djalila, Gallar Martínez, Ángeles Consuelo, Perea Marco, Mari Carmen, Martínez Martínez, Rosa, Manzanas, Paula R., Rodríguez Lozano, Pablo, Ajo Bartolomé, Mara, Timón, Almudena, Zúñiga Urbano, Juan Ignacio, Penelas Meléndez, Mª Teresa, Font Ugalde, Miriam, Carballeira Debasa, Ana María, Hidalgo, Aurelio, Unidad de Cultura Científica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Busto, Bernardo, Unzué Juango, Aitor, Federación Española de Esperanto, Boussalia, Yasmine, Labbouz, Yassine, Marcos Cordero, Benita, Della Badia, Antonella, Frutos, Pilar, Rozada, F., Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Hervás, Gonzalo, Toral, Pablo G.

El proyecto “Calendario Científico Escolar 2022” ha consistido en la elaboración de un calendario dirigido al alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria. Cada día se ha recogido un aniversario científico o tecnológico como, por ejemplo, nacimientos de personas de estos ámbitos o conmemoraciones de hallazgos destacables. Además, el calendario se acompaña de una guía didáctica con orientaciones para el aprovechamiento educativo transversal del calendario en las clases, incluyendo…, Proyecto FCT-20-16375 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); Agencia Estatal de Investigación (España); Ministerio de Ciencia e Innovación; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Universidad de León; Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, CSIC-ULE); Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU); Delegación del CSIC en Castilla y León; Unidade de Divulgación Científica e Cultural - Universidade da…, Mujeres con Ciencia; Asociaţia Secular-Umanistă din România; Instituto Geológico y Minero de España (IGME); Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM); Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC); Centro de Investigación del Cáncer (CIC, CSIC-USAL); Discapacitodos; Universitat de les Illes Balears (UIB); Escuela de Estudios Hispano-americanos (CSIC); PRISMA – Asociación para la diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación; Instituto de…, Peer reviewed(árabe - العربية‎) 2023 الرزنامة الدراسية العلمية

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
García Doval, Fátima M., Gallar Martínez, Ángeles Consuelo, Rozada, F., González Pedraz, Cristina, Alonso Ayuso, Ana Teresa, Aguilera, Jorge, Rascón, Andrés J., Gallardo Saborido, Emilio J., Valldecabres, Ainhoa, Fernández-Bayo, Jesús D., ALLA (Secretaría Téunica de l'Academia de la Llingua Asturiana), Chaib, Djalila, Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Martínez Cortés, Juan Pablo, Laga Lázaro, Eduardo, Calverol Llauró, Josep Maria, Mosquera Carregal, Xesús M., Naya Riveiro, M. Cristina, Perea Marco, Mari Carmen, Martínez Martínez, Rosa, Roldán Zafra, Juan Narciso, Universidad Miguel Hernández de Elche, Hervás, Gonzalo, Frutos, Pilar, Marcos Cordero, Benita, Rodríguez Lozano, Pablo, Timón, Almudena, Zúñiga Urbano, Juan Ignacio, Penelas Meléndez, Mª Teresa, Padillo Saoud, Abdenour, Mayorga Marqués, Aurora, Manuelian, Carmen L., García Valdés, Pablo, Hidalgo, Aurelio, Manzano-Arrondo, Vicente, Busto, Bernardo, Federación Española de Esperanto, Gonçalves, Flávio C., Gallego Barco, Lydia, Fernández Via, Mercedes, May Masnou, Anna, Colmenero Ginés, Ana I., López Sendino, Paula, Martínez Batalla, Elena, Cester Mazarico, Laura, Arimon Bedós, Muriel, Rodrigo Zamora, Patricia, Agell, Gemma, Martorell Lerena, Alejandro Alberto, Fayez, Ahmad Farhad, Fonseca, Pablo A. S., Manzanas, Jody R., Comisión Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España, Díaz Losada, Elisabeth, Shaklouf, Muhammad, Della Badia, Antonella, Macho Stadler, Marta, Toral, Pablo G.

El proyecto “Calendario Científico Escolar 2023” ha consistido en la elaboración de un calendario dirigido al alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria. Cada día se ha recogido un aniversario científico o tecnológico como, por ejemplo, nacimientos de personas de estos ámbitos o conmemoraciones de hallazgos destacables. Además, el calendario se acompaña de una guía didáctica con orientaciones para el aprovechamiento educativo transversal del calendario en las clases, incluyendo…, Proyecto FCT-21-17253 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); Agencia Estatal de Investigación (España); Ministerio de Ciencia e Innovación; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Universidad de León; Delegación del CSIC en Castilla y León; Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, CSIC-ULE); Casa de la Ciència de Valencia (CSIC); Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU); People Help; University of…, Mujeres con Ciencia; Asociaţia Secular-Umanistă din România; Instituto Geológico y Minero de España (IGME); Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM); Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC); Centro de Investigación del Cáncer (CIC, CSIC-USAL); Discapacitodos; Universitat de les Illes Balears (UIB); Comisión Mujeres y Ciencia de la Sociedad Geológica de España; Institut d’Investigació en Intel.ligéncia Artificial (IIIA-CSIC); Centre for Research in Agricultural…, Peer reviewednomenclature of "doctoral thesis supervisor" in 47 languages

Repositorio: CORA.Repositori de Dades de Recerca

The dataset revolves around the nomenclature of thesis supervisors at a global level. It comprises 55 distinct labels originating from 116 countries and spanning across 47 different languages. The data collection process involved extracting information from university websites, official institutions, and doctoral thesis repositoriesEsempli di pagine dei manoscritti utilizzati.

Repositorio: DIGITUM. Depósito Digital Institucional de la Universidad de Murcia
Marconi, Maurizio

Muestras de las páginas de los seis manuscritos empleados en la edición del Kitāb al-aǧwiba al-ʿarabiyya ( Il libro delle risposte arabe) di Ibn ʿArabī.Edizione del kitāb al-amr al-muḥkam al-marbūṭ fī- mā yalzam ahl ṭarīq allāh min al-šurūṭ di Ibn ʻArabī Edizione critica di Maurizio Marconi

Repositorio: DIGITUM. Depósito Digital Institucional de la Universidad de Murcia
Marconi, Maurizio

Edición crítica del Edición crítica del al-Amr al-muḥkam al-marbūṭ fī-mā yalzamu ahl ṭarīq Allah taʿālā min aš-šurūṭ de Ibn ʿArabī., Critical edition of al-Amr al-muḥkam al-marbūṭ fī-mā yalzamu ahl ṭarīq Allah taʿālā min aš-šurūṭ of Ibn ʿArabī.Edizione del kitāb kunh mā lā budda li-l-murīd min-h di Ibn ʻArabī

Repositorio: DIGITUM. Depósito Digital Institucional de la Universidad de Murcia
Marconi, Maurizio

Edizione del kitāb kunh mā lā budda li-l-murīd min-h di Ibn ʻArabī edizione critica di Maurizio Marconi, Edición crítica del Kunh mā lā budda li-l-murīd min-hu de Ibn ʿArabī., Critical edition of the Kunh mā lā budda li-l-murīd min-hu of Ibn ʿArabī.Jurar fidelidad a los políticos (La Baya): Un estudio histórico y jurídico

Repositorio: Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM
Boutarbouch, Rachid

Tesis doctoral inédita (resumen). Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Estudios Árabes e Islámicos. Fecha de lectura 26-06-2012Somalia, entre la furia de EEUU y el resurgimiento del Islam político

Repositorio: Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM
Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, Ignacio

Nowadays and specially after the Ethiopian invasion which put an end to the Islamist Courts experience in the country, the Somalian crisis witnesses a new dangerous turning point towards an unpredictable scenario. With the US army bombing suspected al-Qaeda bases in the south of Somalia along with the cooperation of the Ethiopian army and the forces of the Federal Government at Baidoa, the possibilities of a positive reassessment of the Somalian crisis are really few. To make matters worse, the…, Hoy por hoy, y en especial tras la invasión etíope, que puso fin a la singladura de los Tribunales Islámicos en el país, la crisis somalí asiste a un nuevo punto de inflexión de consecuencias imprevisibles. Con el ejército de Estados Unidos bombardeando supuestas bases de al-Qaeda en el sur de Somalia, con la colaboración de las tropas etíopes y las fuerzas del Gobierno Federal de Baidoa, las posibilidades de un arreglo pacífico de la crisis somalí son más bien escasas. Para empeorar las cosas…La Universidad Internacional de Andalucía en Marruecos. Cursos 2009

Repositorio: UNIA.Repositorio Abierto de la Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Internacional de Andalucía

120 páginas, Memoria de los Cursos de Verano celebrados en Marruecos en 2009. En castellano y en árabe. Participan: Universidad Internacional de Andalucía; Université Abdelmalek Essaâdi (Tánger/Tetuán); L'Ecole Nationale d'Agriculture (Meknès).La Universidad Internacional de Andalucía en Marruecos. Cursos 2008

Repositorio: UNIA.Repositorio Abierto de la Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Internacional de Andalucía

127 páginas., Memoria de los Cursos de Verano celebrados en Marruecos en 2008. En castellano y en árabe. Participan: Universidad Internacional de Andalucía; Université Abdelmalek Essaâdi (Tánger/Tetuán); L'Ecole Nationale d'Agriculture (Meknès). Bilingüe: castellano / árabeNatā'iŷ al-afkār fī šarḥ Rawḍat al-azhār de Abū `Abd Allāh Muḥammad al-Ḥabbāk (Comentario de la urŷūza Rawḍat al-azhār fī `ilm waqt al-layl wa-l-anhār de Abu Zayd al-Ŷādirī. Edición y estudio

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Saidi, Rashid

[spa] El presente trabajo consiste en una edición crítica de la obra titulada Natā'iŷ al-afkār fī šarḥ Rawḍat al-azhār que podría traducirse como “Resultados de los pensamientos en el comentario de la Rawḍat al-azhār (Jardín de flores)”. El título, muy literario, no se corresponde, desde luego, con el contenido del texto, ya que se trata de una obra de carácter técnico centrada en los problemas astronómicos que plantea el culto islámico, en el que una serie de ritos y obligaciones tienen…, [eng]This work consists of a critical edition of the work entitled Nata’iy al-afkar fi Shar. Raw.at al-azhar roughly translated as "Results of the thoughts in the comment of Raw.at al-azhar (Flower Garden)". The title, very literary, does not correspond, of course, with the content of the text, as it is a work-centered technical astronomical problems posed by Islamic worship, in which a series of rites and duties have some conditions clearly related to astronomy. The calendar is used…African Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ASG-QA) [Arabic]

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
HAQAA Initiative

Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/126939; la versió en francès a: http://hdl.handle.net/2445/126940 i la versió en portuguès a: http://hdl.handle.net/2445/126941