Encontrados 6592 resultado(s)
Encontradas 66 página(s)

A PROPOSITO DE UN CASO : ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Díaz Fernández, Paula, Noya Vázquez, Leticia, Da Costa Otero, María Fátima
DOCTOR, VEXO DOBRE!

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Nieto Pol, Enrique, Rodríguez Blanco, Ana Fátima, Costas Fernández, Tania
DOR ABDOMINAL E ICTERICIA

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Nieto Pol, Enrique, Rodríguez Blanco, Ana Fátima, Costas Fernández, Tania
Por qué as nosas pacientes abandonan o cribado de cancro de colo de útero?

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Torres Varela, Lorena, Melero Lorenzo, Sabela, Paz Chavez, Jimena Mabel, Armada Fernández, Maria Jose, Mendez Fernandez, Zita, Pardo Teijeiro, Bernardino
Cribado oportunista cancro colo uterino ¿seguimos os protocolos no CS?

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Torres Varela, Lorena, Melero Lorenzo, Sabela, Armada Fernández, Maria Jose, Mendez Fernandez, Zita, Pardo Teijeiro, Bernardino, Varela Prado, Maria Esther, González Belmonte, Graciela
Inmunodeficiencia común variable: características dos pacientes en seguemento nunha consulta especializada de Medicina Interna

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Sesma Sánchez, Pascual, Cainzos Romero , Tamara, Mariño Callejo, Ana Isabel, Sardina Ferreiro, Raquel, Sánchez Trigo, Sabela, Vilariño Maneiro, Laura, Gómez Buela, Inmaculada, García Alén , Daniel, Lijó Carballeda, Cristina
Inmunodeficiencias primarias: abordaxe integral desde unha consulta especializada.

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Sesma Sánchez, Pascual, Cainzos Romero , Tamara, Mariño Callejo, Ana Isabel, Sardina Ferreiro, Raquel, Sánchez Trigo, Sabela, Vilariño Maneiro, Laura, Gómez Buela, Inmaculada, García Alén , Daniel, Lijó Carballeda, Cristina
MENINGITIS BACTERIANA POSTQUIRÚRGICA POR LISTERIA MONOCYTOGENES

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cainzos Romero , Tamara, Sardina Ferreiro, Raquel, Sánchez Trigo, Sabela, Gómez Canosa, Sandra, Gómez Buela, Inmaculada, García Alén , Daniel, Lijó Carballeda, Cristina, Bravo Blázquez , Iria
GIARDIASE INTESTINAL, HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE E NEUMONÍA: ALERTA SOBRE A POSIBILIDADE DUNHA INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cainzos Romero , Tamara, Mariño Callejo, Ana Isabel, Sardina Ferreiro, Raquel, Sánchez Trigo, Sabela, Vilariño Maneiro, Laura, Gómez Buela, Inmaculada, García Alén , Daniel, Lijó Carballeda, Cristina, Bravo Blázquez , Iria
Alerta sanitaria por ébola: Actuaciones realizadas en un hospital de referencia

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
del Campo Pérez, Victor Miguel, Lameiro Vilariño, Maria del Carmen, Besteiro Eguia, Ana, Cuevas Raposo, Alejandro, Perez Alvarellos, Luis Alberto
MANTENSE O EFECTO DA CONSULTA MONOGRÁFICA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA MÁIS ALÓ DE 1 ANO DE SEGUIMENTO?

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Ventura Valcarcel, Pablo, Piñeiro Fernandez, Juan Carlos, Cerqueiro González, José Manuel, López Reboiro, Manuel Lorenzo, Romay Lema, Eva María, Suárez Gil, Roi
ENDOCARDITE FÚNXICA NO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE. REVISIÓN EN QUINCE ANOS

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Pérez Carral, Verónica, Fernández Regal, Inés, López Mato, Pablo, González Noya, Amara, Barreiro Rivas, Ana, Latorre Díez, Ana
Sophos: herramienta para medir la producción científica del Servizo Galego de Saúde

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Gutiérrez Couto, Uxía, Cabana Insua, María Teresa, Pazo Martínez, Rosa María, Delgado Rey, Celia
Disuria persistente

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Arévalo Gómez, Ana, Ferreiro Hermida, Tamara, Ramil Frean, Ignacio
Xestión Sanitaria Integrada na área sanitaria de Ferrol: un modelo consolidado, eficaz e eficiente

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Verde Remeseiro, Luis, Acevedo Prado, Antonio, Rey Aneiros , José, Fernández Nistal , Javier, Calderón De Arriba, Angela, González Rodríguez, Enrique, Souto Alonso, Ana, Chao Vieites, Jacobo, Santos Couce, Susana, Rodríguez Pintor, Rosalía, Quintián Méndez, Margarita, Vidal Maroño, Esther, Martínez Rey, Ángeles, Serantes González, Carmen
A innovación tecnolóxica na atención sociosanitaria: feitos e oportunidades

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Farjas Abadia, Maria Pilar, Pais Iglesias, Beatriz

O papel do paciente está evolucionando cara a unha posición activa de corresponsabilidade en estilo de vida e autoxestión da súa saúde, enfermidade e coidados; é dicir, estase convertendo nun paciente empoderado. Nun ámbito de envellecemento e cronicidade, as tecnoloxías da información e a comunicación (en diante, TIC) preséntanse como unha oportunidade promotora de cambios; cambios que teñen que ver coa mellora na calidade asistencial, cunha maior eficiencia, cunha mellor accesibilidade á…, El papel del paciente está evolucionando hacia una posición activa e corresponsabilidade en estilo de vida y autogestión de su salud, enfermedad y cuidados; es decir, se está convirtiendo en un paciente emponderado. En un ámbito de envejecimiento y cronicidad, las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) se presentan como una oportunidad promotora de cambios; cambios que tienen que ver con la mejora en la calidad asistencial, con una mayor eficiencia, mejor…Plan de emerxencias. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Álvarez álvarez, Mónica, Ameijeiras Bouza, Mª Carmen, Barcia Baliñas, María, Barreiro Díaz, Mª Victoria, Caamaño Arcos, Marisol, Caamaño Martínez, María, Castro Paredes, José Mª, Cenoz Osinaga, José Ignacio, Chacón Lista, Juan, Cibrán álvarez, Mª del Mar, Cores Cobas, Camilo, Eiras Tasende, Bruno, Fompedriña Martínez, Manuel, Fontoira Fernández, José C., Freire Tellado, Miguel, García Estraviz, Carlos, González Araujo, Antonia, Iglesias Castro, Miriam, Lareo Porral, Carlos Alberto, López Pérez, Mario, Martín Rodríguez, María Dolores, Medina Trigo, Mª Jesús, Muñoz Agius, Fernando, Pazó Guerrero, Elena, Prado Pico, Corsina, Prados Sande, Carlos, Riplinger Morenza, Gabriela, Rodríguez Barreiro, Susana, Rodríguez Bestilleiro, Ana, Soler Sáez, Pilar, Torres González, Mª Dolores, Varela-Portas Mariño, Jacobo

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é a encargada de proporcionar, desde o momento que ocorre a emerxencia, un control da situación, unha primeira avaliación e unha asistencia sanitaria que logre salvar o maior número de vidas e volver á normalidade o antes posible. Para isto, a actuación sanitaria debe seguir unha metodoloxía perfectamente establecida, xa que as actuacións organizadas son as mellores ferramentas de traballo. Así pois, é necesario posibilitar normas de…, La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 es la encargada de proporcionar, desde el momento en que ocurre la emergencia, un control de la situación, una primera evaluación y una asistencia sanitaria que logre salvar el mayor número de vidas y volver a la normalidad lo antes posible. Para esto, la actuación sanitaria debe seguir una metodología perfectamente establecida, ya que las actuaciones organizadas son las mejores herramientas de trabajo. Así pues, es necesario posibilitar…Sistema de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos Sanitarios Del modelo corporativo de gestión integrada de la calidad del Servicio Gallego de Salud

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Carreras Viñas, Mercedes, Fiuza Barreiro, Belén, García Cepeda, Begoña, Graña Garrido, María isabel, Martín Rodríguez, María Dolores, Pais Iglesias, Beatriz, Rodríguez Pérez, Bárbara, Sobral Fernández, Yolanda

La Subdirección General de Atención al Ciudadano y Calidad, del Servicio Gallego de Salud, en consonancia con la Estrategia Sergas 2014 se propuso como objetivo la creación de un Sistema de Seguridad del paciente y que sirviera como hoja de ruta para la mejora de la seguridad asistencial en todos los centros sanitarios públicos gallegos. El equipo de trabajo de la mencionada Subdirección, desarrolló una labor de recopilación y revisión de documentación partiendo de la bibliografía relevante.…25 anos de SIDA en Galicia. Novos retos para a Atención Primaria

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Taboada Rodríguez, José Antonio, Lema Mougán, Rogelio, Márquez Riveras, Cristina, Vázquez Lago, Juan Manuel, Hervada Vidal, Xurxo

Desde o ano 1981, no que se describíu o primeiro caso, ata os nosos días, pasaron 25 anos durante os cales se foi establecendo de forma progresiva esta epidemia. A infección polo virus de inmunodeficiencia humana (VIH) foise convertendo nun problema socio-sanitario de primeira orde e nunha das pandemias máis virulentas descritas., Desde el año 1981, en el que se describió el primer caso, hasta nuestros días, pasaron 25 años durante los cuales se fue estableciendo de forma progresiva esta epidemia. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se convirtió en un problema socio-sanitario de primer orden y una de las pandemias más virulentas descritas.Rexistro de Enfermos Renais de Galicia (Rexer). Informe 2015, Registro de Enfermos Renales de Galicia (Rexer). Informe 2015

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Bouzas Caamaño, Encarnación

Publicación electrónica dirixida a todos os profesionais do ámbito da nefroloxía. Nela descríbese a epidemioloxía da enfermidade renal terminal e os seus tratamentos tanto a diálise como o transplante na Comunidade Autónoma de Galicia. Descríbense os datos correspondentes ao ano 2015 e a evolución dos últimos anos, Publicación electrónica dirigida a todos los profesionales del ámbito de la nefrología. En ella se describe la epidemiología de la enfermedad renal terminal y sus tratamientos tanto la diálisis como el trasplante en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se describen los datos correspondiente al año 2015 y la evolución de los últimos añosPlan de emerxencias de Galicia : organización da resposta sanitaria ás urxencias e emerxencias, Plan de emergencias de Galicia : organización de la respuesta sanitaria a las urgencias y emergencias

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Caamaño Martínez, María, Barreiro Díaz, María Victoria, Bernárdez Otero, Manuel, Alende Maceira, Manuel, Pedreira Pernas, María, Caamaño Arcos, María, Medina Trigo, María Jesús, Pazó Guerrero, María Elena, Alonso González, Elena, López Pérez, Mario, Fernández Otero, Carlos Alberto, Grela Castro, Cruz, Fernández Vidal, Natividad, Fompedriña Martínez, Manuel, Colinas Pesado, Pablo, Rodil Fernández, Xosé, Costa Parcero, Manuel, Gracia Gutiérrez, Nuria, Salgado González, Estefanía, Pardo Corominas, María

A publicación Plan de emerxencias de Galicia presenta ao longo de 21 capítulos os protocolos específicos de actuación para a atención a múltiples vítimas e catástrofes no contexto da Comunidade Autónoma de Galicia, La publicación Plan de emergencias de Galicia presenta a lo largo de 21 capítulos los protocolos específicos de actuación para la atención a múltiples víctimas y catástrofes en el contexto de la Comunidad Autónoma de GaliciaManual de soporte vital avanzado en urgencias prehospitalarias: normas de actuación

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Barreiro Díaz, Mª Victoria, Bibiano Guillén, Carlos, Casal Sánchez, Antonio, Castro Balado, Eva, Castro Trillo, Juan Antonio, Cegarra García, María, Cenoz Osinaga, José Ignacio, Cores Cobas, Camilo, Chayán Zas, María Luisa, Estévez Álvarez, Leonor, Fernández López, Marta, Fernández Otero, Estefanía, Fernandez Sanmartin, Manuel, Fiaño Ronquete, Caridad, Freire Tellado, Miguel, Flores Arias, José, García Moure, Xoán Manuel, Gómez Vázquez, Román, González Casares, Nicolás, Gracia Gutiérrez, Nuria, Iglesias Vázquez, José Antonio, López Unanua, Carmen, Martínez Lores, Francisco Javier, Muñoz Agius, Fernando, Pérez Pacheco, Marina, Redondo Martínez, Elba, Regueira Pan, Adriana, Ripplinger Morenza, Gabriela, Rivadulla Barrientos, Paulino, Rodríguez Domínguez, Francisco José, Rodríguez Núñez, Antonio, Sanlés Fernández, Azucena, Sierra Queimadelos, María del Carmen, Varela-Portas Mariño, Jacobo, Vázquez Lema, María del Carmen, Vázquez Vázquez, Marisol

O Manual de soporte vital avanzado en urgencias prehospitalarias adapta os procedementos e técnicas de actuación ás urxencias prehospitalarias ás últimas recomendacións en resucitación cardiopulmonar aprobadas polo International Liaison Commitee on Resuscitation en outubro do ano 2010., El Manual de soporte vital avanzado en urgencias prehospitalarias adapta los procedimientos y técnicas de actuación a las urgencias prehospitalarias a las últimas recomendaciones en resucitación cardiopulmonar aprobadas por el International Liaison Commitee on Resuscitation en octubre del año 2010.Memoria 2016 Coordinación autonómica de transplantes. Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Memoria 2016 Coordinación autonómica de trasplantes. Agencia de Donación de Órganos y Sangre

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Bouzas Caamaño, Encarnación, Álvarez Vázquez, Marta, PENAS MUJICO, MATILDE, López García, Marisa

Publicación que recolle a actividade da Oficina de Coordinación de Transplantes e dos hospitais galegos referida á doazón e transplante tanto de órganos como de tecidos. Tamén se recollen os datos do programa de garantía de calidade na doazón e transplante e detállanse os centros autorizados para a extracción e o implante de órganos e tecidos e os establecementos de tecidos., Publicación que recoge la actividad de la Oficina de Coordinación de Trasplantes y de los hospitales gallegos referida a la donación y trasplante tanto de órganos como de tejidos. También se recogen los datos del programa de garantía de calidad en la donación y trasplante y se detallan los centros autorizados para la extracción y el implante de órganos y tejidos y los establecimientos de tejidos.Ética no acceso e no uso da documentación clínica : reflexións e recomendacións, Ética en el acceso y en el uso de la documentación clínica : reflexiones y recomendaciones

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Bugarín González, Rosendo, Cal Purriños, Natalia, Concheiro Guisan, Ana, Conde Cid, Teresa, Díez Lindín, Olivia, Esperón Rodríguez, Irene, Guillén Vilanova, Ana, Hervada Vidal, Xurxo, Lojo Vicente, María Victoria, Ponte García, María, Ramil Fraga, Carmen, Rodríguez Núñez, Antonio, Ruano Raviña, Alberto, Sánchez Radio, Silvia, Seoane Rodríguez, José Antonio, Solloso Blanco, Mª del Carmen, Suárez Berea, Mónica, Valdés Paredes, Alfredo, Vila Iglesias, Isabel

El Consejo de Bioética de Galicia pretende mostrar y examinar críticamente la dimensión ética de la práctica sanitaria para consolidar una mirada bioética en el ejercicio profesional y el funcionamiento de las instituciones. Esta publicación quiere cumplir la dicha misión ofreciendo argumentos éticos para promover una cultura de la confidencialidad en el Sistema de Salud de Galicia a través de la actuación responsable de sus tres principales agentes. El ejercicio de la autonomía y los…, O Consello de Bioética de Galicia pretende mostrar e examinar criticamente a dimensión ética da práctica sanitaria para consolidar unha mirada bioética no exercicio profesional e o funcionamento das institucións. Esta publicación quere cumprir a dita misión ofrecendo argumentos éticos para promover unha cultura da confidencialidade no Sistema de Saúde de Galicia a través da actuación responsable dos seus tres principais axentes. O exercicio da autonomía e os dereitos da cidadanía só poden…Catálogo de lencería e vestiario

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Álvarez Muíños, Alfredo, Olmedo Díaz, Milagros, Román Ramudo, Abel, Vázquez Gómez, José Manuel, Campos Súarez, Mª José

Catálogo onde se relacionan todos os artigos de lencería e vestiario utilizados polo Servizo Galego de Saúde, no que se describe de forma individual as características básicas dos artigos (cor, composición, gramaxe,...) e a serigrafía, Catálogo donde se relacionan todos los artículos de lencería y vestuario utilizados por el Servizo Galego de Saúde, en el que se describe de forma individual las características básicas de los artículos (color, composición, gramaje,...) y la serigrafíaAvaliación do Programa galego de prevención e control da tuberculose 2012-2015. Novas estratexias e indicadores de cara a conseguir a eliminación da tuberculose en Galicia. 2017-2020

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cruz Ferro, Elena, Ursua Díaz, María Isabel, Taboada Rodríguez, José Antonio, Hervada Vidal, Xurxo

Avaliación e prórroga do Programa galego de prevención e control da tuberculose 2012-2015, cuxos obxectivos e estratexias son necesarios adaptar á situación epidemiolóxica actual da tuberculose en Galicia. Os obxectivos propostos están deseñados para conseguirse ao remate do período de vixencia do programa (2017-2020), Evaluación y prórroga del Programa gallego de prevención y control de la tuberculosis 2012-2015, cuyos objetivos y estrategias son necesarios adaptar a la situación epidemiológica actual de la tuberculosis en Galicia. Los objetivos propuestos están diseñados para conseguirse al final del período de vigencia del programa (2017-2020)Ética, vulnerabilidade e ancianidade : documento de recomendacións, Ética, vulnerabilidad y ancianidad : documento de recomendaciones

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Bugarín González, Rosendo, Cal Purriños, Natalia, Concheiro Guisan, Ana, Conde Cid, Teresa, Díez Lindín, Olivia, Esperón Rodríguez, Irene, Guillén Vilanova, Ana, Hervada Vidal, Xurxo, Lojo Vicente, María Victoria, Ponte García, María, Ramil Fraga, Carmen, Rodríguez Núñez, Antonio, Ruano Raviña, Alberto, Sánchez Radio, Silvia, Seoane Rodríguez, José Antonio, Solloso Blanco, Mª del Carmen, Suárez Berea, Mónica, Valdés Paredes, Alfredo, Vila Iglesias, Isabel

O Consello de Bioética de Galicia ten como misión asesorar á Administración e os profesionais da saúde, promover no ámbito sanitario a formación e a consideración da bioética como criterios de calidade e boa práctica profesional e contribuír á información e ser foro de referencia do debate bioético na sociedade galega. O obxectivo do novo documento estratéxico é dirixir a atención ás posibles situacións de vulnerabilidade das persoas anciás e interpelar os cidadáns, os profesionais e os poderes…, El Consejo de Bioética de Galicia tiene como misión asesorar a la Administración y los profesionales de la salud, promover en el ámbito sanitario la formación y la consideración de la bioética como criterios de calidad y buena práctica profesional y contribuir a la información y ser foro de referencia del debate bioético en la sociedad gallega. El objetivo del nuevo documento estratégico es dirigir la atención a las posibles situaciones de vulnerabilidad de las personas ancianas e interpelar…Proceso asistencial integrado de esclerose lateral amiotrófica, Proceso asistencial integrado de esclerosis lateral amiotrófica

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Antelo Pose, Ana María, Blanco Vázquez, Olga Patricia, Barreiro Mosquera, José Luis, Cantón Blanco, Ana, Castro Vieites, José Luis, Dieguez Varela, Carina, Domínguez Martínez, Damaris, Escobar Lago, May, Fernández Benito, José, Ferro Gómez, Belén, Fraga Bau, Arturo, Garabal, Jessica, García Álvarez, Miguel Anxo, García Estévez, Daniel Apolinar, García Sobrino, Tania, Guijarro del Amo, Mónica, Hermida Porto, Leticia, Lorenzo González, José Ramón, Mederer Hengstl, Susana, Mosteiro Añón, María del Mar, Naveiro Soneira, Jesús Javier, Núñez del Río, Inés, Pardo Fernández, Julio, Perez Sousa, María Celia, Pérez Tenreiro, Marina, Prieto González, José María, Ricoy Gabaldón, Jorge, Tovar Bobo, Margarita, Valiño Lopez, Paz, Zamarrón Sanz, Carlos

O proceso asistencial integrado da esclerose lateral amiotrófica, elaborouse co obxectivo de crear un proceso de traballo común en todas as áreas para facilitar a asistencia sanitaria ás persoas diagnosticadas desta enfermidade. Establécense actuacións como o asesoramento continuo, as consultas en acto único, a coordinación asistencial, tanto entre especialidades como coa atención primaria e a coordinación administrativa do sistema socio sanitario. Neste proceso participaron profesionais das…, El proceso asistencial integrado de la esclerosis lateral amiotrófica, se elaboró con el objetivo de crear un proceso de trabajo común en todas las áreas para facilitar la asistencia sanitaria a las personas diagnosticadas de esta enfermedad. Se establecen actuaciones como el asesoramiento continuo, las consultas en acto único, la coordinación asistencial, tanto entre especialidades como con la atención primaria y la coordinación administrativa del sistema socio sanitario. En este proceso…Plan galego de hospitalización a domicilio. Estratexia HADO 2019-2023, Plan gallego de hospitalización a domicilio. Estrategia HADO 2019-2023

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
ALDONZA TORRES, MARTA, ALONSO PAZ, JORGE, Álvarez Hernández, Manuel, ANDALUZ CORUJO, LUISA VICTORIA, Andión Campos, Eladio, Balea Vázquez, Lucía, Benito García, José Ignacio, Carballada Rico, María del Carmen, Cerqueiro Pereira, Sara, Díaz López, Martín Mario, Fernández Fernández, José Luís, Ferreiro Broz, M.ª del Mar, García Sixto, Montserrat, Gómez Ruíz, Rodrigo, Guerrero Caro, Sandra Milena, Hermida Porto, Leticia, Iglesias Gallego, Marina, LAMELO ALFONSIN, FERNANDO, López Lazcano, Juan, López Triguero, Ángel Ramón, Malfeito Jiménez, Rocío, Martín Rodríguez, M.ª Dolores, Otero Barros, María Teresa, PIÑEIRO DAVILA, SILVIA MARIA, Rodríguez González, Avelino, SANTOS GUERRA, FERNANDO, Suárez Luque, Silvia, Valcarcel Rodríguez, Alba Catalina, Varela Vaamonde, José A, VARELA MEIZOSO, OLIVA, Vila Iglesias, Isabel, VIZOSO GARCIA, AURORA

Documento estratéxico que pretende potenciar e consolidar a hospitalización a domicilio como un modelo asistencial do Servizo Galego de Saúde e garantir o seu desenvolvemento nos próximos seis anos, establecendo criterios homoxéneos de atención coa finalidade de normalizar os modelos asistenciais, carteira de servizos e fluxos de traballo para asegurar una asistencia sanitaria de calidade, Documento estratégico que pretende potenciar y consolidar la hospitalización a domicilio como un modelo asistencial del Servicio Gallego de Salud y garantizar su desarrollo en los próximos seis años, estableciendo criterios homogéneos de atención con la finalidad de normalizar los modelos asistenciales, cartera de servicios y flujos de trabajo para asegurar una asistencia sanitaria de calidadProcedemento de inserción do catéter central de inserción periférica (PICC) en adultos FEMORA. Procedementos de enfermeria: canalización e coidados de vías vasculares, Procedimiento de inserción del catéter central de inserción periférica (PICC) en adultos FEMORA. Procedimientos de enfermería: canalización y cuidados de vías vasculares

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cortés Rey, Noemí, Fuertes Fraile, Mª José, López Ramos, Paloma, Mayo Bazarra, Nieves, Porteiro Sánchez, Manuel, Rodríguez Castaño, Mónica, Vecino Vázquez, Santiago, Vilas Corredoira, Mª Begoña

O programa FEMORA recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas. A protocolización dos coidados confórmase como instrumento indispensable de soporte para a práctica clínica. Entre as súas numerosas vantaxes cabe destacar a redución na diversidade inapropiada da práctica clínica, o que propicia unha atención máis xusta e equitativa aos pacientes. Este procedemento unifica, así mesmo, criterios de actuación que serven de punto de partida para…, El programa FEMORA recopila procedimientos estandarizados, con evidencia científica, para los profesionales del Sergas. La protocolización de los cuidados se conforma como instrumento indispensable de soporte para la práctica clínica. Entre sus numerosas ventajas cabe destacar la reducción en la diversidad inapropiada de la práctica clínica, lo que les propicia una atención más justa y equitativa a los pacientes. Este procedimiento unifica, asimismo, criterios de actuación que sirven de punto…Programa galego para a optimización da terapia nutricional especializada no paciente crítico. Desnutrición Zero

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Alvarado da Torre, Sonia, Bon Bon, Alicia, Cordero Lorenzana, Mº Lourdes, Costas Iriarte, Miriam Mar, Inaraja Bobo, Maria Teresa, Martín Rodríguez, María Dolores, Martínez Olmos, Miguel Ángel, Menor Fernández, Eva María, Otero Barrós, Mª Teresa, Rodríguez Penín, Isaura, Vila Fernández, Dolores

A desnutrición é un problema coñecido nos pacientes hospitalizados, especialmente nos pacientes críticos. A prevalencia no paciente hospitalizado oscila entre un 30 e un 60% e é máis elevada no paciente grave debido á alteración no metabolismo dos diferentes substratos e ao déficit de nutrintes. Obxectivo: diminuír a variabilidade na valoración do risco de malnutrición e optimizar a terapia nutricional especializada (TNE) nos pacientes críticos hospitalizados no Servizo Galego de Saúde,…, La desnutrición es un problema conocido en los pacientes hospitalizados, especialmente en los pacientes críticos. La prevalencia en el paciente hospitalizado oscila entre un 30 y un 60%, siendo más elevada en el paciente grave, debido a la alteración en el metabolismo de los diferentes sustratos y al déficit de nutrientes. Objetivo: disminuir la variabilidad en la valoración del riesgo de malnutrición y optimizar la terapia nutricional especializada (TNE) en los pacientes críticos…Guía práctica de lesións cutáneas asociadas á humidade, Guía práctica de lesiones cutáneas asociadas a la humidad, Practical guide for moisture associated skin damages

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Rumbo Prieto, Jose María, Arantón Areosa, Luis, López De los Reyes, Ramón, Vives Rodríguez, Eulalia

A presente guía intégrase dentro da Colección de Guías Prácticas de Feridas do Servizo Galego de Saúde (Sergas), de acordo coas estratexias e liñas de acción promovidas a través do Programa "Úlceras Fóra" que coordina a Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa. Esta guía confórmase como unha síntese das mellores intervencións e prácticas preventivas ou terapéuticas disponibles para o coidado das persoas con lesións cutáneas asociadas á humidade. segundo a…, A presente guía intégrase dentro da Colección de Guías Prácticas de Feridas do Servizo Galego de Saúde (Sergas), de acordo coas estratexias e liñas de acción promovidas a través do Programa "Úlceras Fóra" que coordina a Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa. Esta guía confórmase como unha síntese das mellores intervencións e prácticas preventivas ou terapéuticas disponibles para o coidado das persoas con lesións cutáneas asociadas á humidade. segundo a…Guía práctica de úlceras por presión, Practical guide for pressure ulcers

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Souto Fernández, Estela Mª, CALVO PEREZ, ANA ISABEL, Rodríguez Iglesias, Francisco Javier

La presente guía se integra dentro de la Colección de Guías Prácticas de Heridas del Servizo Galego de Saúde, de acuerdo con la estrategia y líneas de acción promovidas a través del Programa Ulceras Fuera que coordina la Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa. Esta guía se conforma como una síntesis de las mejores intervenciones y prácticas preventivas o terapéuticas disponibles para el cuidado de las personas con úlceras pro presión o en riego de padecerlas., A presente guía intégrase dentro da Colección de Guías Prácticas de Feridas do Servizo Galego de Saúde; de acordo coas estratexias e liñas de acción promovida a través do Programa Úlceras Fóra que coordina a Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa. Esta guía confórmase coma unha síntese das mellores intervencións e prácticas preventivas ou terapéuticas dispoñibles para o coidado das persoas con úlceras por presión ou con risco de padecelas.Guía de saúde infantil : actividades preventivas e de promoción da saúde en pediatría de atención primaria

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Álvarez Gil, Rosa María, Blanco Docanto, María, Blanco Iglesias, Orlando, Blanco Pena, Tania Isabel, Cortes Osorio, Beatriz, Cortiñas Menor, Miagrods, Fachal Vázquez, David, Fernández Bustillo, José Manuel, Fernández Trisac, José Luis, García Blanco, María Jesús, García Vicente, Luisa, Lobelle González, Consuelo, López Pérez, Paula, Martínez Lorente, Ana María, Martínez Romero, Mª Dolores, Márquez Riveras, Cristina, Mazaira Castro, José Alfredo, Méndez Bustelo, María José, Nuñez Arias, Daniel, Oliveira Sánchez, Mª Isabel, Otero Requeijo, Miriam, Otero Vidal, Aránzazu, Pons García, Jorge, Rivas Arribas, Lucía, Rodríguez Lombardía, Carmen Amparo, Sampedro Campos, Manuel, Santos Miranda, Eva, Tajes Alonso, María, Triñanes Pego, Yolanda, Varela Reboiras, Lucía, Veiga Rodeiro, Sergio, Vizoso Villares, Ramón

Se trata de una guía de salud infantil dirigida a los profesionales que trabajan en el ámbito de la asistencia sanitaria a los niños y adolescentes en atención primaria del Sistema Público de Salud de Galicia., Trátase dunha guía de saúde infantil dirixida aos profesionais que traballan no ámbito da asistencia sanitaria aos nenos e adolescentes na atención primaria do Sistema Público de Saúde de Galicia.Guía práctica de úlceras do pé diabético. Guía nº3, Guía práctica de úlceras del pié diabético. Guía nº 3

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Rosendo Fernández, José Manuel, Pérez Zarauza, María del Carmen

O obxectivo da guía é dispoñer dunhas directrices e/ou criterios estandarizados que sirvan de referencia para realizar accións específicas de prevención, identificación de factores de risco, detección, derivación e tratamento que supoñen as úlceras de pé diabético como problema de saúde. A finalidade é contribuír ao benestar das persoas, reducir a variabilidade terapéutica e incerteza profesional, diminuír a prevalencia e incidencia deste problema de saúde na sociedade; así como conseguir unha…, El objetivo de la guía es disponer de unas directrices y/o criterios estandarizados que sirvan de referencia para realizar acciones específicas de prevención, identificación de factores de riesgo, detección, derivación y tratamiento que suponen las úlceras de pié diabético como problema de salud. La finalidad es contribuir al bienestar de las personas, reducir la variabilidad terapéutica e incertidumbre profesional, disminuir la prevalencia e incidencia de este problema de salud en la sociedad…A maqueta ferroviaria como recurso didáctico: do traballo tecnolóxico ó coñecemento da historia local

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Aguilar Madrazo, Juan

Neste artigo describese unha experiencia na que se pretende unha aproximación práctica a diversos aspectos do coñecemento de materias da educación secundaria obrigatoria de tecnoloxía, xeografía, historia, da plástica, da arte, etc., a través do estudio da xénese, construcción e impacto dunha liña do ferrocarril, como a de Ourense-Vigo (1881) no contorno do instituto, utilizando como soporte a construcción dunha maqueta ferroviaria desta liña ó seu paso pola vila do Porriño., En este artículo se describe una experiencia en la que se pretende una aproximación práctica a diversos aspectos del conocimiento de materias de la educación secundaria obligatoria de tecnología, geografía, histora, de plástica, de arte, etc., a través del estudio de la génesis, construcción e impacto de una línea del ferrocarril, como la de Ourense-Vigo (1881) en el entorno del instituto, utilizanco como soporte la construcción de una maqueta ferroviaria de esta línea a su paso por la villa de…Un cambio de materiais... ¿un cambio máis profundo?

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
López, Carlos, Martínez, José A.

Artigo no que se describe a experiencia do uso de materiais de refugallo nas clases de educación física., Artículo en el que se describe la experiencia del uso de materiales de reciclaje en las clases de educación física.Recomendacións para a práctica do exercicio físico en pacientes cardiópatas en idade escolar, Recomendaciones para la práctica de ejercicio físico en pacientes cardiópatas en edad escolar

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cerecedo Fernández, Marta, Fernández Fraga, Fernando, Fernández Santamarina, Inmaculada, Fontenla García, Julio, Fuertes Moure, Ángeles Sara, García Hernández, Irene, Giráldez García, Manuel Avelino, Herrero Hermida, Francisco Javier, Hurtado Taboada, Rosa Mª, Luaces González, José, Martínez Soto, María Isabel, Monteagudo Romero, Josefina, Pérez Pacín, Roberto, Pía Castiñeira, Pablo Antonio, Rey García, Susana, Vázquez Mourelle, Raquel

As cardiopatías conxénitas constitúen o defecto conxénito máis frecuente, e nas últimas décadas asistimos a un importante avance no tratamento das mesmas. Este documento consiste nunha recompilación de recomendacións para a práctica da actividade física, no ámbito escolar galego, para os nenos/as entre 6 e 16 anos, portadores da maioría das cardiopatías conxénitas e familiares., Las cardiopatías congénitas constituyen el defecto congénito más frecuente, y en las últimas décadas asistimos a un importante avance en el tratamiento de las mismas. Este documento consiste en una recopilación de recomendacións para la práctica de la actividade física, en el ámbito escolar gallego, para los niños y niñas entre 6 y 16 años, portadores de la mayoría de las cardiopatías congénitas y familiares.Certame europeo do consumidor novo

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Rivela Machado, Ángeles

Experiencia de educación do consumidor desde un colexcio de educación primaria de Vigo., Experiencia de educación del consumidor desde un colegio de educación primaria de Vigo.Programa galego para a detección da xordeira en período neonatal

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Parente Arias, Pablo

O programa galego para a detección da xordeira no período neonatal, dirixido ós neonatos da nosa comunidade autónoma, ten por obxectivo final evitar as secuelas comunicativas, psicolóxicas e sociolóxicas da xordeira/hipoacusia infantil, mellorando a capacidade de comunicación e adquisición da linguaxe (receptiva e expresiva). Esta publicación recolle o estudio da hipoacusia neonatal, as extratexias de prevención posible e un percorrido polas probas de cribado auditivo utilizadas na actualidade., El programa gallego para la detección de la sordera en el período neonatal, dirigido a los neonatos de nuestra comunidad autónoma, tiene como objetivo final evitar las secuelas comunicativas, psicológicas y sociológicas de la sordera/hipoacusia infantil, mejorando la capacidad de comunicación y adquisición del lenguaje (receptivo y expresivo). Esta publicación recoge el estudio de la hipoacusia neonatal, las estrategias de prevención posible y un recorrido por las pruebas de cribado auditivo…Guía práctica de feridas traumáticas agudas de partes brandas, Guía práctica de heridas traumáticas agudas de partes blandas, A practical guide to acute traumatic soft tissue injuries

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Ameneiro Romero, Laura, Arantón Areosa, Luis, Sanmartin Castrillon, Rocio

A presente Guía Práctica de Feridas traumáticas agudas de partes brandas (Guía Práctica nº8) intégrase dentro da Colección de Guías Prácticas de Feridas do Servizo Galego de Saúde (SERGAS); de acordo coas estratexias e liñas de acción promovidas a través do Programa Úlceras Fóra que coordina a Subdirección Xeral de Xestión Asistencial e Innovación. Esta guía confórmase coma unha síntese das mellores intervencións e prácticas preventivas ou terapéuticas dispoñibles para o coidado das persoas con…, La presente Guía Práctica de Heridas traumáticas agudas de partes blandas (Guía Práctica nº8) se integra dentro de la Colección de Guías Prácticas de Heridas del Servicio Gallego de Salud (SERGAS); de acuerdo con las estrategias y líneas de acción promovidas a través del Programa Úlceras Fuera que coordina la Subdirección General de Gestión Asistencial e Innovación. Esta guía se conforma como una síntesis de las mejores intervenciones y prácticas preventivas o terapéuticas disponibles para el…Plans locais de saúde para unha orientación comunitaria de atención primaria. Bases metodolóxicas para a súa elaboración

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Blanco Lobeiras, Mª Sinda, Rey Liste, Teresa, Pérez Marcos, Mª Belén

O libro recolle as bases metodolóxicas para a elaboración de plans locais de saúde. Pretende ser unha ferramenta de apoio para os equipos de atención primaria que queiran orientar a súa actividade cara a un enfoque comunitario., El libro recoge las bases metodológicas para la elaboración de planes locales de salud. Pretende ser una herramienta de apoyo para los equipos de atención primaria que quieran orientar su actividad hacia un enfoque comunitario.Procedemento de administración de medicación por vía intramuscular FEMORA : procedementos de enfermería: administración de medicación

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Álvarez Larrán, María Pilar, Antolín Rodriguez, Rosa María, Flores Fernández, Josefa, Gonzalez Formoso, Clara, Miguélez Blázquez, María Luisa, Rodríguez Graña, Begoña, Soto Davila, María del Carmen, Vázquez Pacheco, Belén, López Meléndez, Concepción

O Programa FEMORA responde a unha iniciativa innovadora coa finalidade de poñer ao alcance de todos os profesionais da saúde diferentes procedementos estandarizados con evidencia científica, realizado por e para os profesionais do Sergas. O procedemento de administración da medicación por vía endovenosa permitirá revisar a técnica para unha correcta actuación, El Programa FEMORA responde a una iniciativa innovadora con la finalidad de poner al alcance de todos los profesionales de la salud diferentes procedimientos estandarizados con evidencia científica, realizado por y para los profesionales del Sergas. El procedimiento de administración de la medicación por vía endovenosa permitirá revisar la técnica para una correcta actuaciónImportancia do pensamento galego baliñano na socio-hermenéutica multidimensional

Repositorio: UVaDOC. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid
Romay Coca, Juán

Producción Científica, El pensamiento gallego ha sido muy fructífero en el estudio de lo cotidiano y de la intimidad. Uno de los pensadores gallegos que trabajaron estos elementos fue Carlos Baliñas. Este autor propuso una hermenéutica que, a mi juicio, se puede llamar como cotidiano-conversacional. Esta teoría tiene como principal interés el estudio de los primordios de significación. La propuesta de Baliñas tiene interés social enraizada en la socio-hermenéutica multidimensional.Métodos de restauración de ecosistemas fluviais

Repositorio: UVaDOC. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid
Navarro Hevia, Joaquín, Sáiz Rojo, Asier

Producción Científica, Durante as últimas décadas estanse practicando nos chamados países desenvolvidos técnicas e métodos de traballo que perseguen a restauración de ríos e ribeiras degradadas para recuperar os valores naturais, paisaxísticos e de ocio que antano ofrecían á humanidade. Os sistemas ribeiriños á vez que nos achegan valores estéticos, socioculturais, históricos e ecolóxicos, controlan a erosión e as escorrentías nas marxes, incrementan a súa estabilidade e proporcionan un sistema natural de defensa…Implicación de los filamentos de actina en la arquitectura, homeostasis y tráfico de salida del aparato de Golgi y estudio de la formación y degradación de un agresoma de actina

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Lázaro Diéguez, Francisco

El citoesqueleto de actina es imprescindible para el mantenimiento de la morfología celular, así como para realizar diversas funciones como la movilidad/migración y división celular. En términos generales, este componente del citoesqueleto está constituido por los filamentos de actina o microfilamentos (MFs) y por una serie de proteínas de unión y/o relacionadas con la actina, implicadas en la organización estructural de los MFs y en la regulación de la dinámica de polimerización/…O celtismo e a materia de Bretaña na literatura galega: Cara á construcción dun contradiscurso histórico ficcional na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín.

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Lama López, María Jesús

O DA TESE:<br/><br/>A literatura galega comeza o seu renacer no século XIX nun contexto de reivindicacions nacionalistas que é un eco do movemento que percorre toda Europa dende mediados do século XVIII. Ante a necesidade de xustificar a defensa dunha identidade colectiva diferenciada, imponse o proxecto de recuperar unha historia silenciada e terxiversada dende o grupo hegemónico con intención asimiladora e uniformizadora. Xorde así a través do discurso histórico a postulación da…Nacionalismo galego. Desarticulación, resistencia e rearticulación (1936-1975)

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán

O obxectivo da presente Tese de Doutoramento é debullar o desenvolvemento das distintas etapas do nacionalismo galego entre o golpe militar reaccionario de xullo do 1936, e a súa antesala republicana, até a creación dunha nova plataforma política patriótica galega no propio país: a Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG). Un período de catro décadas no que distinguimos tres tempos no referido ao tecido patriótico na Galiza e alén mar: un primeiro de desarticulación, un outro de resistencia e…, L'objectiu de la present Tesi de Doctorat és esmicolar el desenvolupament de les diferents etapes del nacionalisme gallec, entre el cop militar reaccionari de juliol del 1936 fins a la creació d'una nova plataforma política patriòtica, la Asemblea Nacional-Popular Galega l'any 1975 (i del Bloque Nacional-Popular Galego en el 1977), una vegada desapareguda la figura central de la dictadura que s'obria pas a partir del moviment sediciós: el general Francisco Franco Baamonde (…, This PhD Dissertation focuses on the phases of the development of Galician Nationalism, from the right wing coup d’etat of 1936 and the republican years that preceded it, to the creation of a new patriotic political platform in Galicia, the Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG). In this four-decade period three basic moments can be established: desarticulation; resistance, and rearticulation in administrative and political terms. The last phase takes place in the last decade, which starts in…, El objetivo de la presente Tesis de Doctorado es desgranar el desarrollo de las distintas etapas del nacionalismo gallego, entre el golpe militar reaccionario de julio del 1936 hasta la creación de una nueva plataforma política patriótica, la Asemblea Nacional-Popular Galega en el 1975 (y a partir de aquellas de otras realidades organizativas, caso del Bloque Nacional-Popular Galego en el 1977), inmediatamente antes de desaparecer la figura central de la dictadura que se abría paso a partir de…O ritmo na dramaturxia. Teoría e práctica

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Becerra Arrojo, Afonso

Concluimos que o ritmo é o grao de tensión ou capacidade de suscitar atracción, interese e focalización na recepción, nunha dimensión máis ou menos cognitivoemocional, polos diferentes tipos de accións partiturizadas ou codificadas nunha dramaturxia destinada a un espectáculo teatral (xa sexa nun escenario teatral, xa sexa no escenario da nosa mente). Por tanto, concibimos as accións que se dispoñen nunha dramaturxia como os estímulos que, segundo a súa natureza, materialidade e nivel de…, We conclude that the rhythm is the tension degree or the capacity to rise attraction, interest and focalisation in the reception, in a dimension which is more or less cognitive and emotional, by the different types of encoded or scored actions in a dramaturgy for a theatrical show (either onstage, or on the stage of our minds). Therefore, we conceive the actions which are arranged in a dramaturgy as stimuli that, according to their nature, materiality and level of incidence or appearance-…Esquemas míticos na narrativa curta de X.L. Méndez Ferrín. A impronta de Hermes a través do macrotexto.

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Carreira López, María

A riqueza simbólica da obra de Méndez Ferrín presenta unha serie de particularidades que a fan idónea para acometer sobre ela unha análise transversal e pluridisciplinar: ao tratarse dun autor canónico, a súa produción ten unha gran repercusión na cultura galega, e ademais é un autor que intervén conscientemente na conformación do sistema literario. Adscritos abertamente nunha tradición celta e atlántica, os textos ferrinianos admiten e revelan influencias diversas. O resultado é un macrotexto…, The symbolic richness in Méndez Ferrín's work presents a series of special features that make it ideal material for undertaking a multidisciplinary and cross-sectional analysis: being a canonical author, his work has great repercussions on Galician culture, and he is also an author that consciously participates in shaping the literary system. Openly adhering to a Celtic and Atlantic coast tradition, Ferrín’s texts are receptive to and reveal diverse influences. The result is a macro-text…Ricard Salvat en Portugal: Brecht, Castelao e a sua época e censura

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Iglesias Mira, Antonio

Durante o curso académico de 1968/69, o grupo de teatro universitario Circulo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC) contrata como director artístico ao catalán Ricard Salvat. Este era unha figura destacada polo seu traballo coa Escola de Arte Dramàtica Adrià Gual (EADAG) e pola súa vertente como profesor e ensaísta, así como polo seu coñecemento das teses teatrais de Bertolt Brecht. Salvat é contratado para realizar un traballo pedagóxico, cun curso de libre inscrición de historia…, During the 1968/69 academic year, the university theatre group Circulo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC) hired the Catalan playwright Ricard Salval as artistic director. He was well-known for his work at the Escola de Arte Dramática Adrià Gual (EADAG), and for his activities as a teacher and essayist. Salvat was hired to teach a free registration course on the history of theatre and coordinate two shows at CITAC. The first show, Brecht+Brecht, represented the most serious…O proceso político e as novas tecnoloxías

Repositorio: RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja
Chueca Rodríguez, Ricardo Luis

Las TIC están incidiendo con sus prestaciones en el terreno de los procesos políticos. Los ámbitos parlamentario y electoral son prueba de ello. Se estudian algunos delos efectos que están produciendo en esos campos. Y, en la segunda parte, se establecen los criterios políticos y constitucionales que impiden, por el momento, un mayor desarrollo de las TIC en determinados aspectos., As TIC están incidindo coas súas prestacións no terreo dos procesos políticos. Os ámbitos parlamentario e electoral son proba diso. Estúdanse algún dos efectos que están a producir neses campos. E, na segunda parte, establécense os criterios políticos e constitucionais que impiden, polo momento, un maior desenvolvemento das TIC en determinados aspectosTres argumentos para di/versificar as identidades de xénero: Arden, Pronomes e Lob*s

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

O noso propósito é presentar o proxecto máis ambicioso de poesía gai e lesbiana galega escrito, en paralelo, por Ana Romaní e Antón Lopo. A súa esculca poética representa unha interesante proposta de experimentación formal, na que se renova a concepción da poesía ó levala e adaptala a outros soportes, sen perder por iso a intensidade e a emoción lírica. Ademais ofrece dúas reflexións diferentes e complementarias sobre as identidades homosexuais, nas que se subliña o dereito a saír da sombra, a…"As mulleres sostemos a metade do ceo": Xohana Torres ingresa na real academia galega

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Con estas palabras comeza o discurso co que Xohana Torres (Santiago de Compostela, 193 1) ingresa o 27 de outubro de 2001 na Real Academia Galega, RAG. Como antes fixo Luz Pozo ~arza', apoeta leva á institución a voz das escritoras galegas, que escriben desde unha encrucillada identitaria dobre: a nación e o xénero. Unha encrucillada que, se o prefiren, e recollendo un texto da tamén poeta, Lupe Gómez, tamén se pode definir como "un cristal 1 atravesado por / unha patria" (1995,…Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

A figura auroral de Rosalía de Castro autorizou a aparición de novas poetas a finais do século XX mais, paradoxalmente, a partir da publicación dos seus libros fundacionais non xurdiu unha lexión de autoras que desde Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) escribisen incesantemente a nación, ou simplemente, escribisen incesantemente en galego e tivesen por iso un recoñecemento canónico. Sen dúbida a intervención do patriarcado galeguista provocou esa interrupción, que se entende mellor…Anatomia de 'tanta visibilidade' das mulleres na literatura

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

En la actualidad la visibilidad de las escritoras en la literatura gallega es un logro del programa feminista y, al mismo tiempo, una ruptura de las reglas literarias. Las mujeres en cuanto que escritoras no han conseguido todavía un estatuto de normalidad en el sistema literario aunque sus propuestas sean más innovadoras y reconocidas que nunca, por eso en este artículo se analizarán algunos de los síntomas de misoginia existentes en la interpretación patriarcal de esta visibilidad.Ocupa-la palabra

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Abonda con repasa-los manuais de historia da literatura galega para comprobar que a presencia feminina de certo releyo queda limitada a unha figura sobranceira, Rosalía de Castro, que logo foi acompañándose de Pura Vázqtíez, Luz Pozo Garza, Xohana Torres ou Maria Xosé Queízan. Poucas máis son as escritoras galegas de antes de 1976 que tiveron acceso 6 recoñecemento xeral. Cerramenre este mangado de nomes é máis ben caríveiro en comparación coa longa restra de autores masculinos, pero resulta…Como prenden elas da nación? sobre a poesia épica a comenzos do século XXI

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra como paraugas totalizador? Como se constrúe unha épica non heroica axeitada a un tempo nos que non son posíbeis as narracións míticas ou técnicas sobre a orixe dunha comunidade? Chus Pato e Ana Romaní ofrecen nos seus poemarios publicados a partir…O celtismo e a materia de Bretaña na literatura galega: Cara á construcción dun contradiscurso histórico ficcional na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín.

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Lama López, María Xesús

[glg] A literatura galega comeza o seu renacer no século XIX nun contexto de reivindicacions nacionalistas que é un eco do movemento que percorre toda Europa dende mediados do século XVIII. Ante a necesidade de xustificar a defensa dunha identidade colectiva diferenciada, imponse o proxecto de recuperar unha historia silenciada e terxiversada dende o grupo hegemónico con intención asimiladora e uniformizadora. Xorde así a través do discurso histórico a postulación da orixe celta do pobo galego…Nacionalismo galego. Desarticulación, resistencia e rearticulación (1936-1975)

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán

[glg] O obxectivo da presente Tese de Doutoramento é debullar o desenvolvemento das distintas etapas do nacionalismo galego entre o golpe militar reaccionario de xullo do 1936, e a súa antesala republicana, até a creación dunha nova plataforma política patriótica galega no propio país: a Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG). Un período de catro décadas no que distinguimos tres tempos no referido ao tecido patriótico na Galiza e alén mar: un primeiro de desarticulación, un outro de…, [eng] This PhD Dissertation focuses on the phases of the development of Galician Nationalism, from the right wing coup d’etat of 1936 and the republican years that preceded it, to the creation of a new patriotic political platform in Galicia, the Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG). In this four-decade period three basic moments can be established: desarticulation; resistance, and rearticulation in administrative and political terms. The last phase takes place in the last decade, which…, [spa] El objetivo de la presente Tesis de Doctorado es desgranar el desarrollo de las distintas etapas del nacionalismo gallego, entre el golpe militar reaccionario de julio del 1936 hasta la creación de una nueva plataforma política patriótica, la Asemblea Nacional-Popular Galega en el 1975 (y a partir de aquellas de otras realidades organizativas, caso del Bloque Nacional-Popular Galego en el 1977), inmediatamente antes de desaparecer la figura central de la dictadura que se abría paso a…, [cat] L'objectiu de la present Tesi de Doctorat és esmicolar el desenvolupament de les diferents etapes del nacionalisme gallec, entre el cop militar reaccionari de juliol del 1936 fins a la creació d'una nova plataforma política patriòtica, la Asemblea Nacional-Popular Galega l'any 1975 (i del Bloque Nacional-Popular Galego en el 1977), una vegada desapareguda la figura central de la dictadura que s'obria pas a partir del moviment sediciós: el general Francisco Franco…Marzo, iguarzo. Achega aos refráns mínimos galegos

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Fontana, Joan, 1977-

This article is about minimal Galician proverbs. Whether with an explicit or an elided verb, they all retain their paremiological meaning. In the Galician language, we found seventy-eight proverbs with two elements. We analysed and classified these sayings into the following categories: by months of the year (January, February, March, April, May, June, August and September), by moral character (highlighting the proverbs referring to weddings with contempt), by gastronomy and by toponymy. The…Alén Garabato, Carmen / Brea, Mercedes (ed.) (2018): 'Limba noastră-i o comoară... Estudos de sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei'. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 336 p.

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Fontana, Joan, 1977-

Co presente libro e co outro traballo similar ofrendado a Manuel González González (Obreiro da lingua, amigo da xente. Estudos de xeografía lingüística en homenaxe a Manuel González, edición a cargo de Xosé Afonso Álvarez Pérez e Mercedes Brea), os editores manteñen a tradición que a área de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago de Compostela iniciou no ano 1991 co volume de homenaxe ao profesor Constantino García, ao que seguiron os dedicados a Antón Santamarina (2008) e a Mercedes…O proxecto de creto agrícola e a proposta de redención foral (1886). A resposta liberal de Montero Ríos e Díaz de Rábago á crise finisecular

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Martínez Rodríguez, Susana, Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica

Este estudo plantexa as interaccións habidas entre pensamento económico e a toma de decisións políticas a traveso dun caso concreto. Analizámo-las propostas referidas á política agraria plantexadas polo Ministro de Fomento Eugenio Montero Ríos (1885-1886) e a influencia que nelas exerciu o economista Joaquín Díaz de Rábago. Ámbolos dous foron galegos destacados da segunda metade do XIX . A investigación centrouse nas concomitancias entre as propostas lexislativas e as obras publicadas. Ainda…O Ritmo na dramaturxia : teoría e práctica

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Becerra Arrojo, Afonso, Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana

Concluimos que o ritmo é o grao de tensión ou capacidade de suscitar atracción, interese e focalización na recepción, nunha dimensión máis ou menos cognitivoemocional, polos diferentes tipos de accións partiturizadas ou codificadas nunha dramaturxia destinada a un espectáculo teatral (xa sexa nun escenario teatral, xa sexa no escenario da nosa mente). Por tanto, concibimos as accións que se dispoñen nunha dramaturxia como os estímulos que, segundo a súa natureza, materialidade e nivel de…, We conclude that the rhythm is the tension degree or the capacity to rise attraction, interest and focalisation in the reception, in a dimension which is more or less cognitive and emotional, by the different types of encoded or scored actions in a dramaturgy for a theatrical show (either onstage, or on the stage of our minds). Therefore, we conceive the actions which are arranged in a dramaturgy as stimuli that, according to their nature, materiality and level of incidence or appearance-…A tradución xurídica como ferramenta para o desenvolvemento da normalización do catalán xurídico

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Torres Hostench, Olga, Bestué, Carmen

O desenvolvemento da tradución xurídica cara ao catalán e da terminoloxía xurídica en catalán é paralelo ao recoñecemento oficial da lingua catalá por parte das institucións políticas do Estado. A política de normalización lingüística seguida pola Generalitat favoreceu o uso do catalán xurídico sobre todo por parte da Administración Pública. Neste proceso de normalización, a tradución tivo un papel destacado, posto que tal normalización se conseguiu grazas a un intenso traballo de tradución do…O petróglifo das Pedragueiras no concello de Muros

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Asociación cultural Colectivo A Rula

Nova sobre o descubrimento no lugar das Pedragueiras, no concello coruñés de Muros, dun conxunto de gravados de arte rupestre prehistórico ó aire libre, e unha primeira aproximación descritiva do xacemento co obxecto de dar a coñecer esta estación, así como o de insistir na necesidade de protexer estas manifestacións da nosa prehistoria recente incluíndoas no correspondente Catálogo de Bens Culturais do Plan Xeral de Ordenación Municipal, entre outras medidas. Analizáronse os soportes materiais…, Aquest article tracta sobre el descobriment a Pedragueiras, al concello coruñés de Muro, d'un conjunt de gravats d'art rupestre prehistòric a l'aire lliure i una primera aproximació descriptiva del jaciment con l'objectiu de donar a conèixer aquest jaciment, així com d'insistir en la necessitat de protegir aquestes manifestacionsde la nostra prehistòria recent incloent-les al corresponent "Catálogo de Bens Culturais do Plan Xeral de Ordenación Muncipal", entre…, Report about the discovery in As Pedragueiras, in Muros, A Coruña, of a set of rock engravings of prehistoric origin in an open space and a first descriptive aproximation of the archaeological site with the objective of introduce it. As well as insist in the need of protect this our nearly prehistoric demonstration by adding in the appropriate "Catálogo de Bens Culturais do Plan Xeral de Ordenación Muncipal", besides others decisions. It been analysed the materials media and the…Sobre algúns sufixos galegos medievais : cara á solución normativa actual

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Vázquez Diéguez, Ignacio

O presente texto trata sobre os sufixos da lingua galega que forman substantivos, adxectivos e adverbios. Trataranse só os que durante a Idade Media foron moi produtivos e comprobarase se na actualidade aínda o son. Verificarase se as tendencias medievais tiveron / teñen continuación ou se foron falladas. Buscaranse todas esas voces no Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega e posteriormente contrastaranse no Dicionario da Real Academia Galega que recolle o léxico estándar actual.…, The present text deals with the suffixes of the Galician language that form nouns, adjectives and adverbs. Only those that during the Middle Ages were very productive will be treated and it will prove if they are still in the present. It will be checked if the medieval tendencies had / have continued or have been failed. All these voices will be searched in the Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega (Medieval Computerised Thesaurus of the Galician Language), later contrasted in the…Os desafíos da sociedade da información

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Prado, Emili

Atopámonos nun momento de tránsito cara á chamada Sociedade da Información. Este termo, que recibe diversas etiquetas segundo os teóricos, refírese a un estadio que se acadará cando tódolos actores da sociedade, tanto os suxeitos coma as organizacións públicas e privadas, teñan a posibilidade de acceder e difundir calquera información dende calquera lugar, de xeito inmediato e co formato que desexen. Este escenario só é posible se se dispón das ferramentas que o permiten. Neste senso, cómpre…, We are in a transition towards Information Society. This label, which receives different qualifications depending on the theoreticians, refers to a situation in which all the actors of society, individuals and private and public organizations will have the opportunity to access and spread any information, from any place, by any media, immediately. This landscape is only possible by means of the required tools. In this sense, the technologies of communication should be activated to avoid the…Foreign Women Authors under Fascism and Francoism: Gender, Translation and Censorship Pilar Godayol y Annarita Taronna (eds.) Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2018

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Andrés Padín, Tamara

Obra ressenyada: Pilar GODAYOL y Annarita TARONNA (eds.), Foreign Women Authors under Fascism and Francoism: Gender, Translation and Censorship. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018.Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade. 1837-1863 María Xesús Lama Vigo, Galaxia, 2018

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Vilavedra Fernández, Dolores

Obra ressenyada: María Xesús LAMA, Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade. 1837-1863. Vigo: Galaxia, 2018.Elementos para a descrición e análise da vangarda no final do século XX na Galiza : o grupo Rompente (1975-1983)

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Valverde Otero, Alberto

Esta tese de doutoramento pretende nun primeiro momento afondar na historia e análise do grupo poético Rompente, así como no seu contexto social e cultural. A partir deste marco examínase o concepto vangarda e como se desenvolveu no espazo temporal da Transición á democracia e autonomía de Galiza. Desta forma, a dixitalización e establecemento da obra de Rompente en soporte dixital facilitará o posterior estudo e dotará a comunidade investigadora dunha serie de documentos que, en moitos casos…Contribución ao dicionario galego : o léxico do galego de Asturias (LeGA)

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Varela Aenlle, Carlos Xesús

En la tesis se investiga el repertorio léxico de la comarca asturiana del Eo-Navia de lengua gallega como contribución al diccionario de la lengua gallega y a su corpus lingüístico. se realiza a través de la recogida de vocabulario mediante informantes y la investigación y cotejo de las fuentes bibliográficas y escritas existentes, además de otras complementarias.Dinámica de carbofurano e metalaxyl en solos dedicados á agricultura intensiva

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Bermudez Couso, Alipio

La agricultura que se ha llevado a cabo en las últimas décadas ha traído consigo un incremento notable en la cantidad y calidad de las cosechas debido al empleo de nuevos cultivos de alto rendimiento, a los avances en la maquinaria agrícola y al uso de plaguicidas en general y de herbicidas y fungicidas en particular. El uso de los plaguicidas fue la evolución más significativa en la agricultura contemporánea, ya que redujeron drásticamente los efectos adversos de enfermedades en plantas y…