Barcelona en xifres [versió en xinès]. 2009

Sector de Promoció Econòmica
Repository: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona