Barcelona en xifres [versió en xinès]. 2011

Sector de Promoció Econòmica
Repository: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona