Guia d'acollida de butxaca de Barcelona : Sant Andreu [versió en català i urdú]

Direcció d'Immigració
Editat anteriorment amb el títol: Guia de recursos
Repository: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona