Document de veinatge [versió multilingüe]

Direcció d'Immigració, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Repository: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona