Document de veïnatge. Grau d’integració com a veí o veïna de la ciutat [versió multilingüe]

Direcció de Serveis d'Immigració i Interculturalitat, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Repository: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona