Guia d'acollida de butxaca de Barcelona : Les Corts [versió en català i xinès]

Direcció d'Immigració
Editat anteriorment amb el títol: Guia de recursos
Repository: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona