Per la igualtat de drets. Oficina per la no discriminació

Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Repository: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona