8 d'abril Diada Internacional del Poble Gitano [versió català - romaní]

Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Repository: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona