Repositorio

Ramon Romaní i Puigdengolas (1846-1898): paperer, empresari i historiador

Gutierrez i Poch, Miquel
Els plantejaments de Joseph A. Schumpeter situen l'empresari en el centre de l'activitat econòmica. Segons aquesta teoria, doncs, l'empresari era el principal impulsor del creixement. L'economista austríac distingia cinc tipus diferents d'innovació: innovació en els productes, innovació en els processos, obertura de nous mercats, noves fonts d'oferta de matèries primeres i béns semi manufacturats, i canvis organitzatius. ...
Repository: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya