Repositorio

Sobre Corbes paramètriques i polígons de Newton

D'Andrea, Carlos, 1973-, Sombra, Martín
Les corbes i superfícies algebraiques poden ser definides implícitament com a solucions d'equacions polinomials i, de vegades, també poden definir-se paramètricament, mitjançant funcions racionals. Plantegem el problema de la conversió d'una d'aquestes formes de representació a l'altra. A continuació, explorem la possibilitat d'obtenir, a partir de les equacions paramètriques i sense necessitat d'efectuar l'operació costosa de la implicitació, un objecte pròxim a les equacions implícites associades: el polítop de Newton d'una hipersuperfície donada paramètricament.
Repository: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya