Repositorio

Alguns aspectes actuals de lògica algebraica

Pla i Carrera, Josep
L'any 1955 Paul R. HALMOS treu a 'Compositio Mathematicae, vol.12' l'article 'Algebraic Lògic' en el que dóna una formalització algebraica del concepte de deducció. A l'entorn dels anys seixanta l'escola d'Antonio NONTEIRO dóna una mateixa presentació algebraica però , en lloc de centrar la seva atenció en la lògica booleana, debilita la qüestió al substrat positiu de la lògica.
Repository: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya