Repositorio

La electra Igualadina i el fènix del procés d'industrialització iguladí (1903-1930)

Pascual i Domènech, Pere, 1945-
Aquest estudi tracta de la formació i trajectòria de L'Electra Igualadina (constituïda el 1903), una petita central termoelèctrica que va tenir un paper decisiu a la reindustrialització d'una ciutat industrial en crisi. La seva existència va comportar la proliferació de motors elèctrics, va determinar que la indústria local experimentes grans avanços en la seva mecanització i intensos augments de productivitat. Aquest procés va implicar que la ciutat pugues aprofitar l'oportunitat exportadora que va propiciar la neutralitat espanyola durant la Primera Guerra Mundial, a la vegada durant aquests anys el procés d'electrificació local va experimentar la seva plena consolidació. Per l'efecte de el dit avanç, la indústria local va passar de la crisi -ocasionada, bàsicament, per problemes de subministrament energètic- a una notable expansió que va determinar que Igualada tornés a figurar (el 1930) entre les principals ciutats industrials de Catalunya.
Repository: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya