Repositorio

Sobre el teorema d'irreductibilitat de Hilbert

Vila, Núria (Vila i Oliva)
Aquesta nota té per objectiu presentar una demostració simplificada del teorema d'iIreductibilitat de Hilben.
Repository: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya