Repositorio

Definibilitat en estructures matemàtiques

Casanovas Ruiz-Fornells, Enrique
Discutim la noció de definibilitat de relacions, funcions i elements d'una estructura matemàtica mitjançant el llenguatge formal de la lògica de primer ordre en el context de la teoria de models. A través de l'exposició d'una sèrie d'exemples de problemes de definibilitat basats en sistemes numèrics familiars per a tot matemàtic, mostrem que l'anàlisi de la complexitat de les relacions definibles en una estructura aporta informació valuosa sobre qüestions de decidibilitat i categoricitat de la seva teoria.
Repository: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya