Repositorio

Contribució al coneixement del medi natural i l’empremta humana de la Reserva Natural de les Illes Columbretes: clima, fauna invertebrada i memòria

Mestre Forés, Eva
Per a contribuir a l’actualització dels coneixements sobre la història natural i humana de les Illes Columbretes, s’ha estudiat el clima i els seus invertebrats terrestres i s’ha recopilat i documentat informació sobre l’empremta humana. Així es conclou que en els últims cent anys temperatura i pluviometria han augmentat mentre que l’amplitud tèrmica ha disminuït, la qual cosa es tradueix que segons la classificació bioclimàtica de l’UNESCO-FAO, el clima de Columbretes és termo-mediterrani atenuat amb una època seca curta. S’ha realitzat el primer catàleg d’invertebrats terrestres de les Illes, conformat per 276 espècies, i el primer llistat de faroners que hi van treballar. A més, s’ha recopilat els records sobre Columbretes de familiars de faroners, pescadors, investigadors o personal de la reserva. Ara sabem, per exemple, qui va ser la primera xiqueta que va nàixer a les Columbretes en l’època dels faroners, o qui va construir el cementeri, entre altres., To increase and update the available information on the natural and human histories of the Columbretes Islands, we studied their climate and terrestrial invertebrates, and collected and documented the human footprint on them. We concluded that in the last century temperature and rainfall have increased whereas the thermal amplitude has decreased, resulting in a current climate, according to UNESCO-FAO climatic classification, Thermo-Mediterranean attenuated with a shorter dry season. We produced the first catalogue of the terrestrial invertebrates of the Columbretes including 276 species, as well as the first list of lighthouse keepers. Additionally, we collected and compiled the memories of lighthouse keepers, fishermen, researchers or reserve staff. Now we know, for example, who was the first person born in the Columbretes since the building of the lighthouse, or who built the cemetery, among other stories.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red