Repositorio

Internet vecí

Salazar Soler, Jorge, Silvestre Bergés, Santiago
Tento kurz je úvodem do problematiky internetu vecí (IoT – Internet of Things). V prvních kapitolách najdete základní informace týkající se IoT. Následuje prehled nejduležitejších vlastností protokolu, který se v oblasti IoT nejcasteji používá, dále pak hlavních aplikací, soucasného stavu na trhu a technologií, které samotnou existenci IoT umožnují. Záver je venován nejduležitejším problémum, které bude treba rešit v blízké budoucnosti., Peer Reviewed
Repository: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC