Encontrado(s) 57688 resultado(s)
Encontrada(s) 5769 página(s)

Cartografia bionòmica dels hàbitats de la costa del Montgrí i les illes Medes

 • Hereu Fina, Bernat
 • Linares Prats, Cristina
 • Ricart, Aurora M.
 • Rodríguez, Alex
 • Aspillaga Cuevas, Eneko
 • Díaz Viñolas, David
 • Navarro, Laura
 • Riera, Joan Lluís
Podeu consultar l'informe complet [El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la conservació] a: http://hdl.handle.net/2445/33366, La caracterització dels ecosistemes bentònics i el coneixement de l’estructura i funcionalitat dels ecosistemes és una eina imprescindible per a la gestió i conservació del medi natural. A causa de la seva composició específica i dinàmica, les diferents espècies i les comunitats que formen responen de forma diferent a les pertorbacions que s’hi produeixen, de manera que la gestió del medi natural ha de tenir en compte les particularitats de cada hàbitat...
Proyecto:


El coral·ligen de les illes Medes: una comunitat fràgil amb un gran valor patrimonial

 • Linares Prats, Cristina
 • Coma Bau, Rafel
 • Garrabou Vancells, Joaquim
Podeu consultar l'informe complet [El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la conservació] a: http://hdl.handle.net/2445/33366, El coral·ligen ha estat definit com una bioconstrucció formada sobretot per algues calcàries de la família de les coral·linàcies, principalment dels gèneres Lithophyllum, Lithothamnion, Mesophyllum, Neogoniolithon, Peyssonnelia i Halimeda, que es desenvolupen entre 20 i 120 m de fondària, on la poca disponibilitat de llum limita el creixement de les algues fotofil·les (Ballesteros, 2006). En aquestes condicions, les espècies d’algues carbonatades passen a ser dominants i, juntament amb diferents espècies d’invertebrats, desenvolupen unes comunitats amb una forta complexitat estructural. Originalment, el coral·ligen es va descriure en el segle XIX a la zona de Marsella (Marion, 1833). El nom, coral·ligen, estava relacionat amb la “producció” de corall vermell Corallium rubrum per part de les bioconstruccions algals. De fet, a la zona de Marsella el corall vermell era un recurs pesquer molt important en aquella època i d’aquí, probablement, que s’emprès el terme. Tanmateix, el terme engloba el conjunt de comunitats dominades per diferents algues calcàries i invertebrats que, independentment de la seva composició, estan caracterizades per desenvolupar importants bioconcrecions (fins a 2 m d’alçada) en diferents zones geogràfiques de la Mediterrània.
Proyecto:


Motivos y vivencias del abandono universitario

 • Torrado Fonseca, Mercè
 • Valls, Rosa
 • Berlanga, Vanessa
 • Figuera Gazo, Pilar
Podeu consultar les jornades completes a: http://hdl.handle.net/2445/46286
Proyecto:


La carpeta digital. Una estratègia avaluativa per treballar competències transversals

 • Rubio Hurtado, María José
 • Torrado Fonseca, Mercè
 • Berlanga, Vanessa
Podeu consultar el document complet a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/65797, Carpeta Digital és un generador de portafolis digitals amb funcionalitats orientades al desenvolupament de competències transversals. Durant el curs 2013 es va implementar en assignatures metodològiques del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, amb el doble objectiu de: analitzar el grau en que el seu ús ajuda a desenvolupar competències transversals en l’alumnat; i conèixer la opinió dels seus usuaris (estudiants i professorat). En l’experiència d’innovació van participat 340 alumnes i 8 docents. L’objectiu de la comunicació es presentar l’eina Carpeta Digital amb les fases de la innovació (aprovada en la convocatòria PMID 2012PID-UB/106), així com apuntar elements de reflexió per accions amb portafolis digitals.
Proyecto:


La investigació formativa en l’assignatura optativa d’informática aplicada a la investigació educativa

 • Berlanga, Vanessa
 • Vilà Baños, Ruth
 • Barrio, J. del (Jordi)
Podeu consultar el document complet a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/65797, En la investigació formativa l’alumnat és protagonista actiu del seu propi procés, fent del professorat un acompanyant cap a l’aprenentatge autònom. L’alumnat adopta un rol actiu, prenent les seves pròpies decisions, integrant coneixements, i desenvolupant competències diverses. En aquesta innovació apostem per l’aprenentatge orientat a projectes (ABP) i l’avaluació amb portafolis digital, com estratègies per a la investigació formativa. La finalitat de l’estudi que presentem és l’anàlisi de la innovació en una assignatura del grau de Pedagogia, des de la perspectiva de l’alumnat participant; mitjançant el mètode per enquesta. Els principals resultats obtinguts evidencien la idoneïtat de la innovació docent implementada per tal de potenciar el desenvolupament d’habilitats de pensament d’ordre superior. L’ABP afavoreix l’adquisició i integració dels nous coneixements; destaquem especialment el desenvolupament de dues competències bàsiques com són el treball col·laboratiu i la capacitat de reflexió. Per al desenvolupament d’aquestes competències han resultat especialment útils, segons l’alumnat, les activitats d’aprenentatge autònom, les activitats col·laboratives, les del projecte d’investigació i el portafolis.
Proyecto:


Medicinal and food plants in ethnobotany and ethnopharmacology: Folk functional foods in Catalonia (Iberian Peninsula)

 • Vallès Xirau, Joan, 1959-
 • D'Ambrosio, Ugo
 • Gras, Airy
 • Parada i Soler, Montserrat, 1968-
 • Rigat i Coll, Montserrat, 1966-
 • Serrasolses, Ginesta
 • Garnatje i Roca, Teresa
Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/120717
Proyecto:


Immunomodulatory role of probiotics in early life

 • Rodríguez Lagunas, María José
 • Azagra Boronat, Ignasi
 • Saldaña-Ruíz, Sandra
 • Massot Cladera, Malen
 • Rigo-Adrover, María del Mar
 • Sabaté-Jofre, Anna
 • Franch i Masferrer, Àngels
 • Castell, Margarida
 • Pérez-Cano, Francisco J.
Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/120717
Proyecto:


Polypurine Reverse Hoogsteen Hairpins as a tool for gene repair and editing

 • Ciudad i Gómez, Carlos Julián
 • Solé Ferré, Anna
 • Félix, Alex J.
 • Noé Mata, Verónica
Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/120717
Proyecto:


Research in natural products: Amaryllidaceae ornamental plants as sources of bioactive compounds

 • Torras Claveria, Laura
 • Tallini, Luciana
 • Viladomat Meya, Francesc
 • Bastida Armengol, Jaume
Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/120717
Proyecto:


Deciphering the stack, a novel bacterial structure, by (cryo-) transmission electron microscopy and (cryo-) electron tomography

 • Delgado, Lídia
 • López-Iglesias, Carmen
 • Mercadé Gil, M. Elena
Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/120717
Proyecto:


Buscador avanzado