Resultados totales (Incluyendo duplicados): 34416
Encontrada(s) 3442 página(s)
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147
Dataset. 2005

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2004)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2004. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, per llengua i any de publicació..

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56147
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56147
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56147
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56147
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56147

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148
Dataset. 2006

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2005)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2005. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, per llengua i any de publicació.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56148
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56148
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56148
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56148
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56148

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149
Dataset. 2007

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2006)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2006. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, per llengua i any de publicació

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56149
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56149
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56149
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56149
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56149

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56150
Dataset. 2008

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2007)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2007. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, per llengua i any de publicació.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56150
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56150
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56150
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56150
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56150
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56150
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56150
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56150

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56151
Dataset. 2009

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2008)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2008. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades desglossades per: tipus d'operació, tipus de lector, per tipus de material, per llengua i any de publicació.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56151
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56151
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56151
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56151
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56151
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56151
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56151
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56151

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56152
Dataset. 2010

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2009)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2009. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades per renovacions i tipus de prèstecs desglossades per tipus d'usuari, tipus de prèstec i ubicació. També hi ha les dades corresponents a les màquines d'autoprèstec.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56152
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56152
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56152
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56152
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56152
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56152
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56152
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56152

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56153
Dataset. 2011

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2010)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2010. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades per renovacions i prèstecs desglossades per tipus d'usuari, tipus de prèstec i ubicació. També estan disponibles les dades relacionades amb les màquines d'autoprèstec.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56153
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56153
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56153
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56153
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56153
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56153
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56153
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56153

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56154
Dataset. 2012

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (CURS 2011-2012)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB del curs 2011-2012. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades per renovacions i prèstecs desglossades per tipus d'usuari, tipus de prèstecs, i ubicació. També estan disponibles les dades relacionades amb les màquines d'autoprèstec.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56154
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56154
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56154
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56154
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56154
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56154
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56154
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56154

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56155
Dataset. 2013

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (CURS 2012-2013)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB del curs 2012-2013. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades per renovacions i prèstecs desglossades per tipus d'usuari, tipus de prèstecs, i ubicació. També estan disponibles les dades relacionades amb les màquines d'autoprèstec.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56155
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56155
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56155
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56155
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56155
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56155
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56155
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56155

Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56223
Dataset. 2012

DADES D'ÚS DE PRÉSTEC DEL CRAI DE LA UB (2011)

  • Universitat de Barcelona. CRAI
Dades d'ús de prèstec del CRAI de la UB de l'any 2011. Inclou en format csv les dades mensuals i el recull anual. Dades per renovacions i prèstecs desglossades per tipus d'usuari, tipus de prèstec i ubicació. També estan disponibles les dades relacionades amb les màquines d'autoprèstec.

Proyecto: //
DOI: http://hdl.handle.net/2445/56223
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56223
HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/56223
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56223
PMID: http://hdl.handle.net/2445/56223
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56223
Ver en: http://hdl.handle.net/2445/56223
Dipòsit Digital de la UB
oai:diposit.ub.edu:2445/56223

Buscador avanzado