Resultados totales (Incluyendo duplicados): 45562
Encontrada(s) 4557 página(s)
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207701
Imagen (Image). 2019

CASSITERITA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207701
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207701
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207701
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207701
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207701
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207701
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207701
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207701

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207702
Imagen (Image). 2019

CINABRI : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207702
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207702
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207702
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207702
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207702
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207702
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207702
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207702

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207703
Imagen (Image). 2019

CINABRI : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207703
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207703
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207703
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207703
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207703
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207703
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207703
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207703

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207704
Imagen (Image). 2019

COBALTITA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207704
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207704
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207704
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207704
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207704
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207704
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207704
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207704

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207705
Imagen (Image). 2019

COBALTITA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207705
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207705
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207705
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207705
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207705
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207705
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207705
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207705

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207706
Imagen (Image). 2019

COVELLINA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207706
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207706
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207706
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207706
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207706
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207706
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207706
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207706

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207707
Imagen (Image). 2019

COVELLINA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207707
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207707
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207707
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207707
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207707
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207707
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207707
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207707

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207708
Imagen (Image). 2019

ENARGITA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207708
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207708
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207708
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207708
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207708
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207708
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207708
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207708

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207709
Imagen (Image). 2019

ENARGITA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA NO ANALITZADA (LPNA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada no analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with unanalyzed polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207709
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207709
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207709
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207709
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207709
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207709
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207709
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207709

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207710
Imagen (Image). 2019

ESTIBINA : FOTOGRAFIES AMB LLUM POLARITZADA I ANALITZADA (LPA)

 • Arasanz Pujol, Raquel
 • Roquet Peña, Miquel
 • Corbella i Cordomí, Mercè
 • Cardellach López, Esteve
 • Casas Duocastella, Lluís
 • Navarro Ciurana, Didac
Fotografies dels minerals al microscopi petrogràfic, amb llum polaritzada analitzada, que pertanyen al Projecte Minescope i estan associades a l'aplicació per a mòbils "Minescope". Estan realitzades per dos estudiants i supervisades pel professorat del departament de Geologia de la UAB. Les imatges mostren les diferents posicions dels minerals en girar-los 360°, de manera que s'observen les variacions de les propietats òptiques permetent així la seva identificació., Photographs of minerals in the petrographic microscope, with analyzed and polarized light, belonging to the Minescope Project and associated to the "Minescope" mobile application. They are carried out by two students and supervised by the professors of the Department of Geology of the UAB. The images show the different positions of the minerals when rotating them 360 ° , so that we can observe the variations of the optical properties thus allowing their identification.

Proyecto: //
DOI: https://ddd.uab.cat/record/207710
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207710
HANDLE: https://ddd.uab.cat/record/207710
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207710
PMID: https://ddd.uab.cat/record/207710
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207710
Ver en: https://ddd.uab.cat/record/207710
Dipòsit Digital de Documents de la UAB
oai:ddd.uab.cat:207710

Buscador avanzado