L'au fènix i al·legories

  • Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
  • Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic
Marés Deulovol, Frederic; Bona Puig, Eusebi, Primer pla d'una al·legoria a la companyia d'assegurances, situada a la cúpula de l'edifici. Està formada per escultures de pedra, una masculina i dues de femenines, una amb un nen en braços.