Dataset. 2022

Resultats de l'enquesta realitzada en el projecte edDIT

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data231
CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Rivera Vargas, Pablo
  • Parcerisa, Lluís
  • Jacovkis, Judith
  • Calderón, Diego
  • Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya
Aquesta base de dades conté els resultats de l'instrument adminstrat en el projecte "Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere" desenvolupat pel grup d'investigació ESBRINA​ (2017 SGR 1248) i las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC), i finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). S'hi recullen, sense editar, les 2910 respostes obtingudes., Esta base de datos contiene los resultados del instrumento administrado en el proyecto "Corporaciones tecnológicas, plataformas educativas digitales y garantía de los derechos de la infancia con enfoque de género" desarrollado por el grupo de Investigación ESBRINA​ (2017 SGR 1248) y les Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC), y financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). En esta base se recogen, sin editar, las 2910 respuestas obtenidas., This database contains the results of the project "Technology corporations, digital educational platforms and guarantee of children’s rights with a gender perspective" developed by the research group ESBRINA (2017 SGR 1248) and the Federated Associations of Student Families of Catalonia (aFFaC), and funded by the Catalan Agency for Development Cooperation (ACCD). This database contains, without editing, the 2910 responses obtained.
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data231
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data231

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data231
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data231
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data231
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data231

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data231
Dataset. 2022

RESULTATS DE L'ENQUESTA REALITZADA EN EL PROJECTE EDDIT

CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Rivera Vargas, Pablo
  • Parcerisa, Lluís
  • Jacovkis, Judith
  • Calderón, Diego
  • Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya
Aquesta base de dades conté els resultats de l'instrument adminstrat en el projecte "Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere" desenvolupat pel grup d'investigació ESBRINA​ (2017 SGR 1248) i las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC), i finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). S'hi recullen, sense editar, les 2910 respostes obtingudes., Esta base de datos contiene los resultados del instrumento administrado en el proyecto "Corporaciones tecnológicas, plataformas educativas digitales y garantía de los derechos de la infancia con enfoque de género" desarrollado por el grupo de Investigación ESBRINA​ (2017 SGR 1248) y les Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC), y financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). En esta base se recogen, sin editar, las 2910 respuestas obtenidas., This database contains the results of the project "Technology corporations, digital educational platforms and guarantee of children’s rights with a gender perspective" developed by the research group ESBRINA (2017 SGR 1248) and the Federated Associations of Student Families of Catalonia (aFFaC), and funded by the Catalan Agency for Development Cooperation (ACCD). This database contains, without editing, the 2910 responses obtained.