Dataset. 2010

Ctxverbals

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data255
CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Feliu, Judit
Base de dades de marcadors de relacions conceptuals feta amb Access 2000. Inclou 3.114 contextos verbals amb informacions básiques per a la detecció de les relacions conceptuals de manera assistida. A més compte amb interfície en html a les dades que conformen la base de dades.
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data255
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data255

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data255
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data255
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data255
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data255

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data255
Dataset. 2010

CTXVERBALS

CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Feliu, Judit
Base de dades de marcadors de relacions conceptuals feta amb Access 2000. Inclou 3.114 contextos verbals amb informacions básiques per a la detecció de les relacions conceptuals de manera assistida. A més compte amb interfície en html a les dades que conformen la base de dades.