Dataset. 2023

Author profiling resources

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data477
CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Soler Company, Juan
El zip conté tots els recursos que s'han generat durant el desenvolupament de la tesi. Per una banda, hi ha el codi, amb el qual es poden extreure el conjunt de features tal i com es descriu a la tesi, per altre banda, hi ha també tots els datasets que s'han creat i que s'utilitzen per a tots els experiments. Utilitzant el codi, les eines externes corresponents i els datasets, es poden emular tots els experiments descrits. The zip file contains every resource that has been generated during the development of the thesis. One of the folders contains the code that is used to extract the described feature set, the other one contains every dataset that has been compiled and used in every experiment. Using the code, the external tools mentioned in the experiments and the corpora, it is possible to repeat every experiment described in the thesis.
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data477
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data477

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data477
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data477
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data477
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data477

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data477
Dataset. 2023

AUTHOR PROFILING RESOURCES

CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Soler Company, Juan
El zip conté tots els recursos que s'han generat durant el desenvolupament de la tesi. Per una banda, hi ha el codi, amb el qual es poden extreure el conjunt de features tal i com es descriu a la tesi, per altre banda, hi ha també tots els datasets que s'han creat i que s'utilitzen per a tots els experiments. Utilitzant el codi, les eines externes corresponents i els datasets, es poden emular tots els experiments descrits. The zip file contains every resource that has been generated during the development of the thesis. One of the folders contains the code that is used to extract the described feature set, the other one contains every dataset that has been compiled and used in every experiment. Using the code, the external tools mentioned in the experiments and the corpora, it is possible to repeat every experiment described in the thesis.