Dataset. 2010

Diccionari de sufixos verbalitzadors del català

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data257
CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Bernal, Elisenda
-
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data257
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data257

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data257
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data257
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data257
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data257

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data257
Dataset. 2010

DICCIONARI DE SUFIXOS VERBALITZADORS DEL CATALÀ

CORA.Repositori de Dades de Recerca
  • Bernal, Elisenda
-