Enquesta web 'Emprenedoria social a Catalunya'

  • Molina, José Luis
  • Valenzuela García, Hugo
Aquesta base de dades complementa el Mapa d'Actors de l'Emprenedoria Social a Catalunya, el Mapa d'Entitats del Tercer Sector Social i altres directoris de les diferents federacions, entre d'altres, Enquesta web amb 93 respostes adreçada a entitats i projectes d'emprenedoria social a Catalunya. L'enquesta es va adreçar a 352 organitzacions i iniciatives recollides a partir de fonts d'internet a Catalunya en 2015, en el marc del projecte de recerca 'Social entrepreneurship: local embeddedness, social networking sites and theroretical development' - ENCLAVE (2013-2015)
 
Proyecto: //