Dataset. 2019

Models_Cases_1-6

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
oai:upcommons.upc.edu:2117/131938
UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
  • Vives i Costa, Jordi
Numerical Model for a 19th Century Hydrometric (Case 1: 1000 L/s inlet flow). Aquests datasets són els models numèrics que corresponen als 6 casos de simulacions fetes amb el software de CFD anomenat Flow3D.
 
DOI: http://hdl.handle.net/2117/131938
UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
oai:upcommons.upc.edu:2117/131938

HANDLE: http://hdl.handle.net/2117/131938
UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
oai:upcommons.upc.edu:2117/131938
 
Ver en: http://hdl.handle.net/2117/131938
UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
oai:upcommons.upc.edu:2117/131938

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
oai:upcommons.upc.edu:2117/131938
Dataset. 2019

MODELS_CASES_1-6

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
  • Vives i Costa, Jordi
Numerical Model for a 19th Century Hydrometric (Case 1: 1000 L/s inlet flow). Aquests datasets són els models numèrics que corresponen als 6 casos de simulacions fetes amb el software de CFD anomenat Flow3D.
3484