Found 3614 result(s)
Found 362 page(s)

ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 47. Kultura de kombat

 • Talarn, Joan
 • Ibars, Teresa
 • Guiu, Marta
 • Biblioteca Anarquista Maria Rius
 • Domingo Puig, Roc
 • Associació Cultural d'Artistes Promethea
 • Ateneu Cooperatiu La Baula
 • Jarne, Antonieta
 • Gelonch, Josep
 • Guillem, Xesco
 • Flores i Alarcia, Òscar
 • Valls, Magí
 • Cuadrat Capdevila, Alexandra
 • Chic Gallur, Marc
Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Universitat de Lleida., Aquest número 47 inclou un dossier central que pren el títol “KULTURA DE KOMBAT”, introduït per una entrevista a Cristina Tascón i Fernando Paniagua, responsables de diferents àrees de l’Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona. El dossier, presentat per per Teresa Ibars, compta amb diferents articles d’iniciatives culturals independents de la ciutat de Lleida: LA SALETA. INICIATIVA INDEPENDENT DE TEATRE (de Marta Guiu); BIBLIOTECA MARIA RIUS; TRAMPES AL PENSAMENT (de Roc Domingo Puig); PROJECTE PROMETHEA (Associació Cultural d’Artistes Promethea); ATENEU COOPERATIU LA BAULA.La secció del Diversàrium compta amb els següents articles: CENT ANYS DE LA VAGA DE LA CANADIENSE, d’Antonieta Jarne; FONOLL I L’EDICIÓ INDEPENDENT A COMARQUES, de Josep Gelonch; COMENTARIS SOBRE L’ECONOMIA SOCIAL, de Xesco guillem; i BUUUF!!! FESTIVAL ALCOLETGE. PALLASSOS I BUFONS A LA GORRA, d’Òscar Flores i Magí Valls. A la secció Coses que he llegit, na Alexandra Cuadrat ens parla del llibre “La cosina Rachel”. El Portfolio completa aquest número amb el projecte Habitud de Marc Chic Gallur.
Project:


Revisió del model d’atenció a la persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament: envelliment

 • Alsinet, Carles
 • Tejada Gallardo, Claudia
Aquest document s’ha elaborat d’acord amb un seguit de línies d’actuació que sorgeixen de les conclusions del document Revisió del model dels serveis de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i que permeten portar a terme una segona part, centrada en la revisió del model d’atenció a les persones envellides amb DID. Impulsat per la Federació Allem, vol recollir el treball realitzat per professionals –grup d’experts en l’atenció a les persones envellides amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament (DID). En aquest grup de treball hi han participat membres de les entitats: Acudam, Aspros, Associació Alba, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i Talma. Com aspecte introductori, el primer punt d’aquest informe comença amb un marc teòric que contextualitza el punt de partida d’aquest treball com també el concepte que les entitats que formen el grup de treball tenen de les persones grans amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), posteriorment presentem el procés d’avaluació d’envelliment que han aportat les diferents entitats, basant-se en el seva experiència. L’informe inclou un apartat dedicat a diferents accions relacionades amb les experiències de millora que es porten a terme per part les diferents entitats i que poden ser útils per al treball amb les persones envellides amb DID. Per finalitzar, es presenten un seguit de conclusions i recomanacions en l’àmbit de la intervenció per la millora de les persones grans amb discapacitat.
Project:


Revisió del model d’atenció a la persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament: joves

 • Alsinet, Carles
 • Tejada Gallardo, Claudia
El següent document es realitza d’acord a un seguit de línies d’actuació que sorgeixen de les conclusions del document Revisió del model dels serveis de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i que permeten portar a terme una segona part centrada en la revisió del model d’atenció a les persones joves amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament (DID). Impulsat per la Federació Allem, vol recollir el treball realitzat per professionals –experts en l’atenció a les persones joves amb DID d’entre 16 i 35 anys. En aquest grup de treball hi han participat tècnics de les entitats Acudam, Aspros, Associació Alba i Talma. En primer lloc, contextualitzem el punt de partida del treball com també el concepte que en tenen les entitats que formen el grup de treball dels joves amb DID, desprès presentem els objectius principals que es volen assolir en aquesta recerca, posteriorment exposem la metodologia que s’ha dut a terme per a la realització del treball i com ha sigut el procés de recollida de dades i, per finalitzar aquest bloc, presentem els resultats obtinguts al llarg de tot el projecte. Posteriorment, incloem un seguit de bones experiències que es porten a terme des de les entitats i que poden ser útils per al treball amb joves amb DID. Per finalitzar, presentem un seguit de conclusions i recomanacions en l’àmbit de la intervenció per a la millora de l’atenció als joves amb discapacitat intel·lectual.
Project:


ARTS 20 portades / 25 anys / 40 números

 • Rosell, Oriol
 • Dos Santos, Edgar
 • Morreres, Emili
 • Rosanes, Llorenç
 • Iglesias, Santi
 • Garrofé, Marc
 • Cantó, Joan Vicent
 • León, Noemí
 • Salvia, Mireia
 • Adrià, Jordi
 • Romero, Elba
 • Güerre, Tere
 • Tardiu, Nuèlia
 • Benavides, Marta
 • Isan, Anna
 • Oliva, Toni
 • Oró, Gala
 • Viet, Dominique
 • Villas, Oliver
 • Bisbal, Marta
Catàleg de l'exposició fotogràfica ARTS 20 portades / 25 anys / 40 números, del 27 de maig al 31 d'octubre del 2019 a la Biblioteca de Cappont de la Universitat de Lleida. EXPOSICIÓ: Organització: Universitat de Lleida, Vicerrectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària. Comissariat: Oriol Rosell, Jesús M. Mauri. Reproducció de les imatges: Servei de Reproducció d'Imatge de la UdL. Muntatge de les fotografies: Indecor. Muntatge de l'exposició: Serveis Culturals de la UdL. CATÀLEG: Edició: Francesc Català. Maquetació: Edicions i Publicacions de la UdL. Textos: Joan Biscarri, Josep Borell, Francesc Català, Francesc Gabarrell. Disseny de portada: cat & cas., 20 portades han estat les que han donat "la cara" a la nostra publicació en els darrers 21 números, d'aquí l'exposició en què les tornem a ensenyar generant un nou diàleg amb els autors que ens aporten la "nova" portada que avui ens farien. La segona xifra ens porta als 25 anys de la revista, ja que en el marc del Cercle de Belles Arts, el gener de l'any 1990, Manel Garcia Sarramona fundava la revista ARTS. I acabem amb la tercera, que representa els 40 números que han aparegut durant aquest camí, una xifra gens menyspreable en un publicació semestral.
Project:


GENER@T. Programa socioeducatiu per a la prevenció de la violència de gènere en parelles adolescents: implementació i avaluació, GENER@T. Programa socioeducativo para la prevención de la violencia de género en parejas adolescentes: implementación y evaluación, GENER@T. Socio-educational programme for the prevention of dating violence in adolescents: implementation and evaluation

 • Mateos Inchaurrondo, Ainoa
 • Urrea Monclús, Aida
 • Llanes, Juan
 • Izquierdo Santaulària, Robert
L’objectiu d’aquest monogràfic és presentar els resultats d’una recerca avaluativa basada en evidències. Aquesta recerca ha tingut dos objectius generals: 1. Valorar l’impacte del programa GENER@T. 2. Identificar criteris de bones pràctiques per al desenvolupament d’accions preventives en violència de gènere en l’adolescència. Al llarg de les pàgines següents, volem donar resposta a les premisses de treball que han guiat la recerca: quins aspectes faciliten o obstaculitzen el desenvolupament del programa?; quina és la tipologia de participants amb la qual el programa és més eficaç?; quin impacte ha tingut el programa?
Project:


ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 48. Pintura al fresc

 • Velasco González, Alberto
 • Castells, Ada
 • Pagès i Paretas, Montserrat
 • Domènech, Albert
 • Minguell, Josep
 • Minguet, Joan Maria
 • Roma Garcia, Míriam
 • Báscones, Pere
 • Macià Farré, Marc
 • Sanjuan, Montse
 • Tella, Eloi
Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Universitat de Lleida., Aquest número 48 inclou un dossier centrar que pren per títol “Pintura al fresc. A propòsit de la fase final dels murals de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega”, introduït per una entrevista a la historiadora Maria Garganté. El dossier, coordinat per en Josep Minguell, compta amb els següents articles: “Indescriptible. La creativitat a les pintures de Santa Maria de l'Alba”, d’Ada Castells Ferrer; “Els Murs de llum de Santa Maria de l’Alba”, de Montserrat Pagès i Paretas; “L’església de Santa Maria de Tàrrega en la història” de l’Alberto Velasco; “Una intervenció artística necessària?”, d’Albert Domènec; i “Pintures al fresc de Santa Maria de l’Alba, obra en procés”, de Josep Minguell Cardenyes. La secció del Diversàrium compta amb les següents col·laboracions: “Brossa, la revolta incessant”, de Joan Maria Minguet Batllori; “Les oblidades: lleidatanes als camps de concentració nazis”, de Míriam Roma; “Cultura resilient al Pallars Sobirà” de Pere Bascones; i “Ludolleidatanisme”, de Marc Macià. A la secció Coses que he llegit, la Montse Sanjuan ens parla del llibre “El Don de plàcides aigües”. El Portfolio completa aquest número amb fotografies d’Eloi Tella.
Project:


Nens, nenes i adolescents en acolliment i adopció: propostes per a la seva atenció educativa a centres de primària i secundària, Niños, niñas y adolescentes en acogimiento y adopción: propuestas para su atención educativa en centros de primaria y secundaria, Children and adolescents in foster care and adoption: proposals for their educational attention in primary and high schools centres

 • Jiménez-Morago, Jesús M.
 • Carrera, P.
 • Cortada, N.
El centre educatiu ha de facilitar la incorporació de la infància i l’adolescència en acolliment i adopció mitjançant un pla personalitzat d’acollida que inclourà una avaluació inicial que guiï l’atenció educativa. Un pla proactiu de protecció enfront de la discriminació seria també recomanable, així com un sistema d’avaluació flexible i mesures disciplinàries en positiu. També resulta essencial una bona comunicació i cooperació amb la família o els responsables del menor i la coordinació amb el servei d’orientació. El procés d’aprenentatge es facilitarà enormement si es dona una vinculació positiva entre el menor i el seu professor o professora, per la qual cosa és imprescindible respondre des de la comprensió, el suport i l’afecte, establint límits clars i ferms de forma predictible i evitant les sancions que puguin ser percebudes com a rebuig.
Project:


Escriure Enginyeria Informàtica a la Universitat

 • Llahí, Laura
 • Universitat de Lleida. Institut de Llengües
Coordinació: Virgínia Castillo i Enric Serra. Autora: Laura Llahí (amb el suport de Rosa Gual i Marta Juncadella). Assessorament: Lluís Garrido i Mireia Ribera. Revisió lingüística: Míriam Salvatierra, Guia que ajuda els destinataris (professorat i alumnat) a comunicar-se, sobretot per escrit, en la seva disciplina acadèmica; enginyeria informàtica en aquest cas., Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya
Project:


Escriure Turisme a la Universitat

 • Llahí, Laura
 • Juncadella Fortuny, Marta
 • Universitat de Lleida. Institut de Llengües
Coordinació: Virgínia Castillo i Enric Serra. Autora: Laura Llahí Ribó (amb el suport de Marta Juncadella) Assessorament: Raquel Camprubí, Núria Galí i Joaquim Majó. Revisió lingüística: Maria Gené, Guia que ajuda els destinataris (professorat i alumnat) a comunicar-se, sobretot per escrit, en la seva disciplina acadèmica; turisme en aquest cas., Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.
Project:


Advanced search