Found 30 result(s)
Found 3 page(s)

Optoelektronika, fotonika a senzory

 • Silvestre Bergés, Santiago
Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou predstaveny základní pojmy týkající se prenosu optického zárení. Fyzikální mechanismy vztahující se k problematice optoelektronických soucástek jsou popsány ve ctvrté kapitole. Hlavní optoelektronické prvky jsou uvedeny v páté kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisují principy optických komunikací a hlavní aplikace optoelektroniky., Peer Reviewed
Project:


Bezdrátové síte

 • Salazar Soler, Jorge
Tento modul poskytuje aktuální prehled bezdrátových sítí s primárním zamerením na bezdrátové síte typu LAN. Popisuje a vysvetluje základy ruzných typu bezdrátových technologií užívaných u moderních komunikacních systému se zamerením na jejich hlavní charakteristiky, problematiku bezpecnosti, výhody a nevýhody a jejich možné uplatnení v konkrétních sítových aplikacích.
Project:


Internet vecí

 • Salazar Soler, Jorge
 • Silvestre Bergés, Santiago
V súcasnosti architektúra založená na Internete dovoluje výmenu služieb a tovarov medzi prvkami, zariadeniami a objektami pripojenými do siete. IoT sa odvoláva na sietové pripojenie každodenných objektov, ktoré sú casto vybavené urcitým druhom inteligencie. V tomto kontexte môže byt Internet taktiež platforma pre zariadenia na elektronickú komunikáciu, zdielanie informácií a špecifických dát so svetom okolo nich. Takže IoT môže byt vnímaný ako reálna evolúcia toho, co rozumieme pod slovom Internet. Internet bol z väcšej casti využívaný na spojovo orientované aplikacné protokoly ako HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Napriek tomu v dnešnej dobe velké množstvo inteligentných zariadení komunikuje medzi sebou a dalšími riadiacimi systémami. Tento koncept je známy ako M2M (Machine-to-Machine communications)., Peer Reviewed
Project:


Bezdrôtové siete

 • Salazar Soler, Jorge
Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v nom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové technológie, ich základné vlastnosti, otázky bezpecnosti, výhody, nevýhody a použitie alebo aplikácie.
Project:


Guia de recursos : Sants-Montjuïc [versió en català i àrab]

 • Direcció d'Immigració
Editat posteriorment amb el títol: Guia d'acollida de butxaca de Barcelona
Project:


Preguntes freqüents sobre el Reial decret llei 11/2020, sobre la covid-19, en matèria d’habitatge (FAQ) [versió en àrab], 11/2020 األسئلة الشائعة حول قانون المرسوم الملكي المتعلق بالسكن COVID-19

 • Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (Barcelona)
 • Gerència d'Habitatge
Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19., Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19., Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.
Project:


Agenda 21 de la cultura [versió en àrab]

 • Institut de Cultura de Barcelona
 • Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Podeu consultar la versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/90414, Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/111352, Podeu consultar la versió en francès a: http://hdl.handle.net/11703/111513, Podeu consultar la versió en anglès a: http://hdl.handle.net/11703/111517, Podeu consultar la versió en búlgar a: http://hdl.handle.net/11703/111521, Podeu consultar la versió en alemany a: http://hdl.handle.net/11703/111566, Podeu consultar la versió en gallec a: http://hdl.handle.net/11703/111567, Podeu consultar la versió en italià a: http://hdl.handle.net/11703/111568, Podeu consultar la versió en japonès a: http://hdl.handle.net/11703/111569, Podeu consultar la versió en persa a: http://hdl.handle.net/11703/111570, Podeu consultar la versió en portuguès a: http://hdl.handle.net/11703/111571, Podeu consultar la versió en serbi a: http://hdl.handle.net/11703/111572, Podeu consultar la versió en suec a: http://hdl.handle.net/11703/111574, Podeu consultar la versió en turc a: http://hdl.handle.net/11703/111576, Podeu consultar la versió en ucraïnès a: http://hdl.handle.net/11703/111577
Project:


Guia de recursos : Eixample [versió en català i àrab]

 • Direcció d'Immigració
Editat posteriorment amb el títol: Guia d'acollida de butxaca de Barcelona
Project:


Advanced search