Una fue importán ta o conocimiento de l'aragonés d'a segunda metá d'o siglo XIII: os Documentos de la colegiata de Santa María de Alquézar. Siglos XI al XIII

  • Nagore Lain, Francho Chabier
Salito d’a imprenta o día 4 de chunio de 2010 –seguntes se siñala en a zaguera plana– e presentato ixe mesmo día en o Instituto de Estudios Altoaragoneses como auto prebio á ra inaugurazión d’a 27ena Feria d’o Libro de Uesca, que se ferba ixa mesma tardada, o libro replega, en transcrizión feita por Mª. Dolores Barrios Martínez, decumentos d’a colechiata de Santa María d’Alquezra de os sieglos XI, XII e XIII...