Found 171300 result(s)
Found 1713 page(s)

L'ordre social

Repositorio: e-Archivo: Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Agulló Tomás, María Silveria, Sánchez Moreno, Esteban

La paginación de la monografía no es continua, cada capítulo tiene la suyaMercat de treball en informació i documentació i crisi econòmica a Espanya: una aproximació a partir de les ofertes publicades a la IweTel entre 2008 i 2013

Repositorio: e-Archivo: Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Tejada Artigas, Carlos Miguel, Chacón Jarén, Sandra, Moreiro González, José Antonio

Objectiu: analitzar les ofertes d'ocupació publicades a la llista de correu IweTel des de l'inici de la crisi el 2008 fins a desembre de 2013, per veure les característiques d'aquestes convocatòries, quant al nombre, els llocs que demanen i els requisits per als candidats. Metodologia: anàlisi estadística de diferents aspectes de les ofertes d'ocupació que, en moltes ocasions, s'han hagut de normalitzar i sistematitzar perquè es puguin tractar. Resultats: la caiguda de…El lector invisible: alteritat i mimetisme en l'obra literària de Josep Palau i Fabre

Repositorio: RIO: Repositorio Institucional Olavide
Perera Roura, Anna

L'obra literària de l'escriptor Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917 ¿ 2008) no es pot deslligar de conceptes com alienació, identitat, desintegració, mimetisme o alteritat; conceptes que es troben en el rerefons de les bases estètiques sobre les quals l¿autor bastí la seva obra. Partint de la concepció i de l'ús que Palau oferí d'aquestes idees, el present article analitza com es van materialitzar aquests conceptes en la pràctica creativa de l¿autor. En alguns dels textos…, Artículo revisado por paresUna mirada crítica a la formació en gestió del coneixement en els estudis d'Informació i Documentació a Espanya

Repositorio: e-Archivo: Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Pacios Lozano, Ana Reyes, Rueda Martínez, Isabel

Objectiu: conèixer si la formació en gestió del coneixement, com a assignatura o com a itinerari especialitzat, està present en els estudis universitaris de grau i màster relacionats amb la ciència de la informació i la documentació a Espanya. Mètode i materials: s'han revisat els plans d'estudis de les universitats que ofereixen formació en Informació i Documentació en dos moments diferents que disten entre si deu anys, 2003 i 2013, la qual cosa permet observar si han tingut lloc…, Objetivo: conocer si la formación en gestión del conocimiento, como asignatura o como itinerario especializado, está presente en los estudios universitarios de grado y máster relacionados con la ciencia de la información y la documentación en España. Método y materiales: se han revisado los planes de estudios de aquellas universidades que ofertan formación en Información y Documentación en dos momentos distintos que distan entre sí un periodo de diez años, 2003 y 2013, lo cual permite observar…, Objective: To establish whether Spanish universities offer knowledge management as a subject or specialization track in undergraduate or master's degree programmes in information and documentation science. Material and methods: We reviewed the curricula of universities with studies in information and documentation science at two different points in time, 2003 and 2013, observing whether the ten-year period between these points led to significant changes in offerings. To complete the…Catalogació/organització de documents digitals: estat de la qüestió,tendències i perspectives des d'Espanya, Catalogación/organización de documentos digitales: estado de la cuestión, tendencias y perspectivas desde España, Cataloguing/organization of digital information objects: state of the art, trends and prospects from Spain

Repositorio: e-Archivo: Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Méndez Rodríguez, Eva María

Aquest article reflecteix l’estat de la qüestió de l’organització i la recuperació de documents digitals. S’hi revisen les iniciatives d’estandardització internacional sobre catalogació de recursos electrònics en sentit tradicional (des de les ISBD(ER) fins a la posició de MARC21, enfront de la informació digital i els nous estàndards de representació de la informació com ara XML), com també les normes relacionades amb el nou concepte de metainformació, tot destacant-ne la concepció…, Este artículo refleja el estado de la cuestión de la organización y recuperación de documentos digitales. Se revisan las iniciativas de estandarización internacional sobre catalogación de recursos electrónicos en sentido tradicional (desde las ISBD(ER) hasta la posición de MARC21, frente a la información digital y los nuevos estándares de representación de la información como XML), así como las normas relacionadas con el nuevo concepto de metainformación, destacando su concepción disciplinar.…, This article reflects the state of the question regarding the organisation and recovery of digital documents. It reviews initiatives aimed at the international standardisation of cataloguing electronic resources in a traditional way (from ISBD(ER) to the MARC21 position, as opposed to digital information and new standards for representing information, such as XML), and rules governing the new concept of metadata, emphasising its disciplinary conception. The article also discusses tendencies,…Estratègies per a l'èxit dels dipòsits institucionals de contingut educatiu en les biblioteques digitals universitàries

Repositorio: e-Archivo: Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Bueno-de-la-Fuente, Gema, Hernández Pérez, Antonio

La versión en catalán ha sido elaborada por la revista, Objetivos. Identificar y proponer estrategias para el éxito en la creación de repositorios de contenidos digitales educativos (objetos de aprendizaje y otros materiales didácticos y de apoyo a la docencia) en las universidades, adaptándose a sus especiales características y necesidades en cuanto a la gestión, preservación y ciclo de vida, que los distinguen de los materiales de investigación y exigen un enfoque diferenciado. -- Metodología. Análisis de las principales barreras y retos que se…, Objectives. To propose strategies for successful storage of digital educational materials for use at universities. These strategies must be adapted to the characteristics and needs of these materials with regard to their management and preservation and also with regard to their lifespan. These features distinguish teaching materials from research materials and call for a different approach to their management. -- Methodology. An analysis of the main barriers and challenges for the…, Objectius. Identificar i proposar estratègies per a l'èxit en la creació de dipòsits de continguts digitals educatius (objectes d'aprenentatge i d'altres materials didàctics i de suport a la docència) a les universitats, adaptant-se a les seves característiques especials i necessitats quant a la gestió, preservació i cicle de vida, que els distingeixen dels materials de recerca i exigeixen un enfocament diferenciat. Metodologia. Anàlisi de les principals barreres i reptes que s…, PublicadoDiagnòstic del Tribunal Constitucional al 25è aniversari de la Constitució : sobrepés greu

Repositorio: e-Archivo: Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Oubiña Barbolla, Sabela

working paper n. 184, Una anàlisi de la Justícia Constitucional a Espanya posa de manifest els problemes que els recursos d'empara estan ocasionant al Tribunal Constitucional per poder complir puntualment amb totes les seves competències. Davant aquesta disfunció es planteja l'interrogant de com pot dotar-se al recurs d'empara de la major eficàcia i fluïdesa possibles. En aquestes línies s'analitza en primer lloc i molt breument el funcionament global del Tribunal Constitucional. Posteriorment,…, Aquest treball s’ha realitzat en l’àmbit del projecte d’investigació titulat “Coste y efectividad de la Justicia Constitucional” (BEC 2000-0169) dirigit pel professor Dr. Victor Moreno CatenaLa Banca catalana : de la Febre d’Or a la crisi, 1866-1914

Repositorio: e-Archivo: Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Rosés, Joan R.

Ara fa cent anys, la banca catalana va inicíar la crisi que la portaria a perdre la seva primacía dins del sistema bancari espanyol. Una primacia iniciada a mitjan segle XIX gracíes a la supremacia organitzativa i de capital de les seves entitats bancaries i a la importancia financera de Barcelona. Les característiques de la seva modemització, les distintes crisis borsaries i les relacions amb el món industrial van ser alguns factors que poden explicar la perdua de la seva hegemonia i la seva…, PublicadoLa biblioteca universitària com a centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca

Repositorio: e-Archivo: Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Caridad Sebastián, Mercedes, Marzal García-Quismondo, Miguel Ángel, García, F., Monje, Teresa

L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior suposarà una de les transformacions més importants per a les universitats. D’un sistema d’ensenyament tradicional basat en la docència es passarà a un nou sistema educatiu basat en l’aprenentatge. Aquesta situació de canvi i transformació que viu la universitat afectarà també les seves biblioteques, institucions que sempre han estat lligades als objectius de la universitat. Per tal d’assumir aquests reptes nous cal un nou model de biblioteca que sigui part…, PublicadoVicent Andrés Estellés: la construcció poètica de la identitat valenciana

Repositorio: Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada
Mascarell, Purificació

Ilustración: "Lavorare Stanca. Collidor de paraules", Artur Heras, Cet article aborde la construction de l'identité valencienne dans la poésie de Vicent Andrés Estellés à partir de l'analyse de son style d'écriture (avec un langage proche au populaire) et du revise aux thèmes de sa principale oeuvre de contenu nationaliste, le Mural del País Valencià.Titelles i transgressió, Puppet and transgression

Repositorio: Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada
Oltra Albiach, Miquel Àngel

"Titelles de conte Pinotxo", Ramon Oromi Farre [calBenido], El teatre de titelles ha estat tradicionalment una forma de literatura popular menyspreada a Europa, considerada una forma menor i deixada fora de qualsevol consideració cultural. Tanmateix, es tracta d’una disciplina artística que s’ha caracteritzat sovint per la seua capacitat de sàtira, de burla, de transgressió i de contestació de l’autoritat política o religiosa. La recuperació del teatre de titelles per a adults i la presència en el món audiovisual són dos mostres de l’actualitat i del…, The puppet theater has traditionally been a neglected form of popular literature in Europe, considered a minor form and left out of any cultural considerations. However, it is an art form that has often characterized by its ability to satire, mockery, transgression and contestation of political or religious authority. The recovery of puppet theater for adults and its presence in the audiovisual world are two examples of the present and the future of this theatrical form.Visibilidad de las bibliotecas públicas y la lectura en medios de comunicación españoles frente a otros hechos de la cultura y relación con su uso: medidas para su mayor promoción y difusión, Visibilitat de les biblioteques públiques i la lectura en els mitjans de comunicació espanyols davant d'altres fets de la cultura i relació amb l'ús d’aquestes: mesures per incrementar-ne la promoció i la difusió, Visibility of public libraries and reading in Spanish media against other facts of the culture and relationship with its use: measures for its further promotion and dissemination

Repositorio: Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada
Lázaro-Rodríguez, Pedro, López Gijón, Javier, Herrera Viedma, Enrique

Objetivos: el primer objetivo consiste en analizar la presencia de las bibliotecas públicas y la lectura en medios de comunicación españoles frente a otros hechos de la cultura como el cine, los museos y el teatro; el segundo consiste en relacionar esa visibilidad con los resultados sobre uso de las bibliotecas públicas (visitas) y uso de la colección (préstamos). Desde ahí, en la sección para la discusión, se desarrollan propuestas para la mayor promoción y difusión de las bibliotecas públicas…, Objectius: el primer objectiu consisteix a analitzar la presència de les biblioteques públiques i la lectura en els mitjans de comunicació espanyols davant d'altres fets de la cultura com el cinema, els museus i el teatre; el segon consisteix a relacionar aquesta visibilitat amb els resultats sobre l'ús de les biblioteques públiques (visites) i l'ús de la col·lecció (préstecs). A partir d’això, en la secció per a la discussió, es desenvolupen propostes per augmentar la promoció i…, Objectives. First, the article compares the Spanish media coverage of public libraries and reading with its coverage of other cultural institutions, such as cinemas, museums and theatres. Secondly, the article analyzes the relationship between making public libraries more visible in the media and increasing their use (both in terms of visits and loans per inhabitant). Finally, some proposals are made about how to take greater advantage of public libraries. These are based on the relationship…Lenguaje y verdad, Llenguatge i veritat

Repositorio: Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada
Sáez Rueda, Luis

Forma parte del Open Course Ware, "Pensamiento filosófico y científico contemporáneo" (Universitat Oberta de Catalunya, 2010). Textos on line: http://ocw.uoc.edu/humanidades/pensamiento-filosofico-y-cientifico-contemporaneo/Course_listing, Relaciones y distancias entre las tradiciones "continental" y "analítica". El autor sostiene una unidad de desarrollo entre ellas (mundanización del sentido y naturalización del significado) y la persistencia de un hiato ontológico (ontología del contecimiento y ontología de la factualidad., Relacions i distàncies entre les tradicions "continental" i "analítica". L'autor sosté una unitat de desenvolupament entre elles (mundanització del sentit i naturalització del significat) i la persistència d'un hiat ontològic (ontologia de l'esdeveniment i ontologia de la factualitat), Relations and distances between the "continental" traditions and "analytical". The author holds a development unit including (mundanization of sense and meaning naturalization) and the persistence of an ontological hiatus (event ontology and ontology of factuality)Poesia (1944-1945), la primera revista literària clandestina en catalá

Repositorio: Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada
Perera Roura, Anna

Ilustración: "Pulgas de París con ángeles y galTítulo", Gutti, El present article dóna compte de la història de la revista Poesia, fundada per Josep Palau i Fabre, que va ser la primera revista escrita en català després de la guerra civil espanyola. S’hi analitza com, tot i la clandestinitat i, per tant, la precarietat en què s’organitzava i es difonia, la revista aportava uns continguts d’alt nivell que, com veurem, són la base fonamental de les idees estètiques i literàries del seu creador, Palau i Fabre. This paper presents the history of Poesia…La Declaració quebequesa sobre els arxius en català: unir-se per reaccionar i actuar

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Cañellas Terradellas, Núria

Entre 2003 i 2005, els 1.000 arxivers quebequesos que treballaven en els 300 serveis d'arxius i que estaven agrupats en 9 associacions, es van unir per reaccionar davant de certes situacions o per actuar sobre el seu entorn. Aquestes accions els fan prendre conciència de la seva força col·lectiva i els inciten a treballar en la redacció d'una Declaració quebequesa sobre els arxius per traduir la seva implicació professional i les seves ganes de treballar per a la constitució, la…Patridoc UVic: programa per a la protecció i conservació del patrimoni documental de la Universitat de Vic

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Cañellas Terradellas, Núria

A qualsevol institució existeixen una sèrie de documents i d'expedients que es consideren essencials, o sigui, indispensables per al funcionament de la Universitat. El desembre de 2007 el Consell de Direcció de la Universitat aprova el programa per a la protecció i conservació d'aquest patrimoni documental (PATRIDOC-UVIC), impulsat per l'Arxiu General i la Comissió d'Arxiu.Per una comprensió històrica de les activitats aquàtiques : una mirada educativa

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pla, Gil

Una atenta observació de les activitats aquàtiques de caire educatiu mostra que aquestes pràctiques es fonamenten, principalment, en constructes que no són propis de la pedagogia, ans provenen de l’antropologia i/o de les cultures establertes a l’entorn de l’aigua. Així, el present article es pregunta pels sentits que acompanyen aquests imaginaris que sorgeixen de la relació que s’estableix entre l’home i el medi aquàtic. Per a fer-ho, s’utilitza el recurs hermenèutic de comprendre quines han…, An attentive observation of the educational aquatic activities show that these practices are based, basically, on constructs not deriving from the pedagogy but from the anthropology and/or the cultures established around water. Thus, the present article looks into the senses that are associated with these imaginaries that evolve from the relationship established between man and the aquatic media. In order to do that, the hermeneutic approach is used to understand what aquatic practices have…És possible avaluar el procés en l'educació física?

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pla, Gil

La present comunicació neix amb la voluntat d'ordenar i repensar les estratègies que disposa qualsevol educador que treballi des del cos per treure'n el màxim rendiment i així poder fer més eficient el costós procés d'avaluació, que tants mals de cap porta, al mestre d'educació física.Les aules universitàries a l'escola. Una xarxa formativa indissociable

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pla, Gil, Franc, Núria

La proposta de comunicació mostra una experiència formativa en el marc d'una assignatura universitària que desenvolupa un projecte educatiu en l'àmbit escolar.El significat de les activitats aquàtiques del nadó des d'una perspectiva evolutiva

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pla, Gil

Aquest article pretén d’aprofundir des d’una perspectiva evolutiva en l’estudi i l’anàlisi de les activitats aquàtiques del nadó. A partir d’aquí, l’article interpreta des de l’òptica filogenètica i ontogenètica de les activitats aquàtiques dels nadons, quin significat tindran aquestes activitats en el seu desenvolupament general. Per assolir els objectius fixats, l’article utilitza un enfocament fenomenològic (Husserl, 1996) que se sustentarà conceptualment en l’abordatge filogenètic del…, This work gets deeply into the evolutional comprehension of the aquatic activities of the baby. Its starting point is a methodological pose of philosophical nature which uses phenomenology (Husserl, 1999), from the existencialist undesrtanding (Sartre, 1999; Merleau-Ponty, 2000), as the way for discovering. From this stand, the research sequence and process is sustented in philogenetic approach (Fonseca, 1998) and studies the philogenetical and ontogenetical reasons who can explain the…Alteritzar la singularitat: veus per a una pedagogia de l'experiència

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Collelldemont Pujadas, Eulàlia, Pla, Gil

Parte de la investigación en torno a la realidad educativa que se ha desarrollado durante los últimos años se caracteriza por intentar encontrar formas de interpretación orientadas a significar los procesos formativos centrados en las vivencias singulares de los agentes que participan de la educación así como en la posibilidad que éstas ofrecen de devenir experiencia, eso es,vivencia concienciada. A raíz de las mismas podemos observar como la biografía apunta a ser una de las más emblemáticas…, A part of the research conducted in recent years in education has been characterised by attempts at providing interpretations oriented at lending meaning to learning processes centred on the specific, singular experiences of agents that participate in education and on the possibility that the latter offer of becoming conscious,learned experiences. From this it can be seen that biography constitutes one of the best ways of formalising the process of narrating experiences. Yet, even if biography…Creació d’un Dipòsit Digital d’Activitats Docents amb l’ús de les TIC a la Universitat de Vic

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Cortada Pujol, Meritxell, Gastelaars, Tamara, Ginesta Portet, Xavier, Marimon i Martí, Marta, Solé-Casals, Jordi

Avui en dia no es poden entendre els canvis socials sense pensar en les conseqüències derivades del nou paradigma digital de comunicació (Castells, 2003). Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) s’han convertit en eines d’ús quotidià que afecten a tots els àmbits de la vida, des de la gestió del sistema polític, la comunicació a les organitzacions i, també, les noves metodologies d’aprenentatge en les institucions educatives.Anàlisi dels registres del Dipòsit Digital d’Activitats Docents de la Universitat de Vic

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Massana Molera, Eulàlia, Pons Cerdà, Rosa, Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía), Albiac Suñer, L. (Lourdes)

El Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE) de la Universitat de Vic (UVic) promou la creació, a l'inici del curs 2010-2011, de dos grups d’Innovació. Un d’ells és el grup CIFE-GI “Incorporació de les TIC a la docència”, que està treballant en l’estudi i la utilització d’eines digitals en la docència, que integrin els vessants tecnològic, didàctic, metodològic i formatiu. Durant el curs 2010-2011, el grup ha treballat en la creació d’un Dipòsit Digital d’Activitats Docents (…Tecnologies de la informació i la comunicació al màster de formació del professorat de secundària d’Educació Física

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Juncà i Pujol, Albert, Pla, Gil

Durant el curs 2010-11 a la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic s’ha impartit la primera edició del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària especialitat d’Educació Física. I enguany s’hi celebra la segona edició. El màster ofertat des la UVic té com a objectiu formar els futurs professionals de l’educació física de Catalunya. En aquesta formació s’inclou també la capacitació del professorat en l’ús i la relació amb les tecnologies de la comunicació i la informació (TIC)Usos digitals de l’alumnat universitari: formaTICzant el futur mestre

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pla, Gil

Aquesta comunicació presenta l’experiència desenvolupada el curs 2010-11 i en l’assignatura del Grau de Mestre d’Educació Infantil: Desenvolupament psicomotor i Expressió Corporal de la Universitat de Vic.Variables efectives de l'empowerment

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
March Amengual, Jaume Miquel

This work, entitled as “Effective variables of empowerment” is an investigation work of the program of PhD in Business management. The work is divided in three different parts. The first one consists of the analysis of 20 specialized articles related to motivation, downsizing, and empowerment. The summaries have been used to establish theoretical grounds prior to the proposed model of effective variables of empowerment. The second part consists of the development of an article, which would…, Aquest treball que porta per títol variables efectives de l’empowerment es el treball investigació del programa de doctorat Interuniversitari en Organització i Administració d’Empreses. El treball està composat per tres parts diferenciades. La primera part del treball consisteix amb el comentari de vint articles relacionats amb la motivació, el downsizing i l’empowerment. Els resums exposats han servit per establir els fonaments teòrics previs al model proposat de variables efectives d’…, Director/a: M. Dolors Muñoz Soler i Jaume Óscar Guia JulveAproximació a la figura dels Business Angels

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Vinyes i Vila, Jesús

Els business angels són persones físiques que inverteixen una part dels seus diners en empreses joves, tot just acabades de crear, en alguns casos fins i tot ajuden a crear-les. El nom d’àngels té el seu origen en els rics filantrops de Nova York que finançaven les obres que s’estrenaven a Broadway. Aquests filantrops invertien els seus diners en una obra de teatre, pel plaer de contribuir a la cultura, molt sovint no arribaven a recuperar mai aquests diners. Els business angels, no són…, Business angels are individuals who invest part of their money in young, just finished creating companies, in some cases even help to create them. The name of angels has its origin in the wealthy New York philanthropists. They financed the works which opened in Broadway theatres. They invested their money in a play for the satisfaction of contributing to the culture; in fact they often did not retrieve the money. Business angels are not philanthropists, they invest hoping to make money, but…, Director/a: Cèsar DuchLa Variació de les etapes evolutives i l'adquisició dels aprenentatges aquàtics en una experiència motriu en la primera infància

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Boluda Viñuales, Gemma

El meu treball pretén, a partir dels coneixements obtinguts a partir de l'estudi de l'aprenentatge i desenvolupament motor, observar si hi ha alguna variació en alguna etapa evolutiva, respecte a un grup control que no fa aquesta activitat i detallar quins tipus d'habilitats motrius aquàtiques es produeixen en el medi aquàtic com a conseqüència d'un programa específic. La meva investigació utilitza una metodologia quantitativa que compara els moments d'aparició de…, My work seeks, to observe if there is some variation at some evolutionary stage starting from the knowledge obtained starting from the study of learning and development motor, with reference to a controlled group. My research details the types of aquatic abilities that take place as a consequence of a specific program. My investigation uses a quantitative methodology that compares the moments of appearance of different evolutionary stages in a first phase and a qualitative methodology for the…, Director/a: Núria SimóLa Participació del psicomotricista en el joc de l'infant

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Franc, Núria

This study presents a research about the participation of psicomotricist in the play with children to find out what kind of conditions improve the development of their capacitys of relathionship. The research has four parts: 1) A teoretical revision about the terms of game, social participation and relathionship; 2) A case study based on different interviews with experts, psicomotricists and the observed psicomotricist and 4 deep observations 3) The categories of analysis from the…, El treball presenta una recerca que estudia la participació del psicomotricista en el joc de l’infant per esbrinar en quines condicions pot afavorir el desenvolupament de les seves capacitats de relació. Parteix d’una revisió teòrica per delimitar els conceptes de joc, participació i relació. Exposa el treball de camp que consisteix en: entrevistes inicials a experts en psicomotricitat, a psicomotricistes en actiu i a la psicomotricista observada, entrevistes periòdiques amb la psicomotricista…, Director/a: Núria SimóLes Actituds del professorat de l'ESO vers les pràctiques inclusives: un estudi longitudinal

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Soldevila Pérez, Jesús

En aquest treball s’exposa l’estudi realitzat en un centre educatiu ordinari d’Educació Secundària Obligatòria. En aquest centre, el curs acadèmic 2002-2003 s’hi implanten dues unitats d’educació especial amb la finalitat d’aconseguir una escolarització amb un caràcter més normalitzat per als alumnes que les integren. Fruit d’aquesta implantació se’ns ofereix l’oportunitat de realitzar un estudi al voltant del funcionament d’aquest procés. Degut a la importància que tenen en els processos d’…, Director/a: Manel Dionís Comas i MongayAproximació al disseny de procediments i instruments per a la personalització de l'ensenyament a l'etapa primària des d'una perspectiva inclusiva

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pedragosa i Xuclà, Olga

Aquesta investigació centrada en els processos de personalització del currículum per a alumnes amb necessitats educatives especials, s'ha basat en dos objectius claus, per una banda ha definit un procediment pràctic per a l'elaboració de planificacions individualitzades per a aquests alumnes el qual s'ha anomenat, el procediment per cartes de personalització (Pedragosa, 2002) i per altra banda ha validat l'eficàcia que, des del punt de vista dels professionals en actiu-…, The main objective of this research is to found a new process about the personalization's curriculum for pupils with especial educational needs. In this research there are two objectives: the first objective is to describe a procedure for to do the individual planning for this pupils. This procedure is called "Procediment per cartes de personalització" (Pedragosa 2002). The other objective is centered to validate this procedure for teachers who are in active service in primary…, Director/a: Robert Ruiz i Bel, Pere Pujolàs i MasetDe la vivència a l'experiència: la significació del medi aquàtic en el desenvolupament de l'infant

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pla, Gil

El present treball de recerca aprofundeix en la comprensió del medi aquàtic com a espai significatiu per a una intervenció psicomotriu en el desenvolupament dels infants. Parteix d'un plantejament metodològic de caràcter filosòfic que utilitza la fenomenologia com a via de descoberta. Des d'aquesta postura es justifica la història i els passos que s'han seguit en el procés de construcció de la recerca. Els quals mostren l'actitud que l'ha governat i que ha permès seguir…, This work gets deeply into the comprehension of the aquatic medium as a significant space for the for a psychomotor intervention in the development of the children. Its starting point is a methodological pose of philosophical nature which uses phenomenology as the way for discovering. From this stand, the research sequence and process are justified. They both show an underlying attitude which has guided the whole process of turning the learning-by-experiencing the phenomena into experienced-…, Director/a: Eulàlia Collelldemont PujadasEl Taller de traducción como metodología didáctica experimental en un marco epistemológico socioconstructivista y humanista

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
La Rocca, Marcella

Este trabajo de investigación presenta las diferentes fases de un experimento piloto que proyecté y realicé en el ámbito de la enseñanza de la traducción en un contexto universitario. El experimento consistió en la aplicación y observación de una metodología didáctica innovadora, con una base epistemológica socioconstructivista y humanista, y en la evaluación de los resultados obtenidos. Para el experimento piloto, seleccioné como marco teórico el modelo socioconstructivista del proceso de…, Aquest treball de recerca presenta les diferents fases d’un experiment pilot que vaig projectar i realitzar dins l’àmbit de l’ensenyament de la traducció a un context universitari. L’experiment va consistir en l’aplicació i observació d’una metodologia didàctica innovadora, amb una base epistemològica socioconstructivista i humanista, i en l’avaluació dels resultats obtinguts. Per l’experiment pilot vaig seleccionar com a marc teòric el model socioconstructivista del procés d’ensenyament i…, Director/a: María González DaviesAnàlisi de l'estructura d'aprenentatge en l'ensenyament de l'educació fí­sica en l'educació obligatòria

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Arumí Prat, Joan

The present research project presents an analysis of the different learning structures that Phsysical Education teachers use in their sessions in compulsory education. The project has been organised in to different parts. In the first part there is an explanation on what is understood by PE and its learning structure, the relationship between the general objectives of the area and the diffrent types of the most convenient learning structures: individual, competitive or cooperative, to be…, En el present treball de recerca s'analitza l'estructura d'aprenentatge que els mestres utilitzen en diverses classes d'educació física en l'educació obligatòria. El treball s'organitza en dues parts, una primera part on s'explica què s'entén per educació física i estructura d'aprenentatge i on es relacionen els objectius generals de l'àrea amb els tipus d'estructura d'aprenentatge, individualista, competitiva o cooperativa, més…, Director/a: Pere Pujolàs MasetL' Ensenyament per tasques: programació d'una assignatura de traducció de l'alemany a l'espanyol

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Tortadès Guirao, Àngel

L’objectiu d’aquest treball és abordar la necessitat d’aplicar un mètode didàctic dirigit a augmentar la competència traductora dels estudiants i presentar un prototip de planificació d’una assignatura de traducció de l’alemany a l’espanyol, segons un enfocament didàctic a partir de tasques. Partim de la hipòtesi que, en assignatures de traducció no especialitzada de l’alemany a l’espanyol, alguns estudiants fan ús d’estratègies de traducció inapropiades per fer front a determinats problemes…, In this work we present a proposal for a course in translation from German into Spanish following the task based approach as known in second language acquisition. The aim is to improve the translation competence of translation students. We depart from the hypothesis that some students select inapropiate translation strategies when faced with certain translation problems leading them to translation errors. In order to avoid these translation errors originated by wrong application of such…, Director/a: María González DaviesUna Aproximació a la construcció significativa del coneixement matemàtic a l'ESO

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Domingo Ballart, Marta

L’estudi proposa i analitza un disseny constructivista, pel que fa a la presentació de continguts matemàtics al segon cicle d’ESO. Es fa en un marc de comparació de grups (grup control i grup experimental), prenent una mostra de 240 alumnes d’entre 14 i 16 anys pertanyents a quatre centres diferents de la comarca d’Osona. La metodologia emprada és la d’Investigació – Acció, combinant l’anàlisi quantitativa (estudi estadístic amb el programa SPSS) amb l’anàlisi qualitativa (transcripció de les…, This study displays and analyzes the contents of the Mathematics subject in ESO’s second cycle from a constructivist perspective. This analysis has been carried out by contrasting two groups of participants (control group and experimental group). These groups were formed by a sample of 240 students between the ages of 14 and 16 from four different educational centres of the Osona area. Research – Action methodology has been employed, combining quantitative techniques (statistical study with…, Director/a: Àngel AlsinaIdentificació de components inclusius en alguns centres escolars d'educació infantil i primària de la comarca d'Osona

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Riera i Romero, Gemma

El present treball –concebut com un estudi pilot per poder fer més endavant una recerca amb més envergadura- es centra en una anàlisi comparativa de pràctiques educatives en cinc centres docents de la comarca d’Osona que imparteixen les etapes de l’educació infantil i primària, amb relació a pràctiques educatives que es desenvolupen en entorns educatius inclusius. En el treball es presenten els objectius de la recerca i el marc teòric i conceptual que la fonamenta (capítol 1) amb relació als…, The present essay –which is a pilot study conceived to continue the research in depth in the future- is based in a comparative analysis of educational practice between five different primary and pre-school teaching centres in Osona and the educational practice in inclusive educational centres. The essay introduces the objectives of the research and the theoretical and conceptual framework in which it is based (chapter 1) in relation with the main themes and expressions which are the purpose of…, Director/a: Robert Ruiz BelEducació en valors i formació docent. La diversitat com a valor

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Vericat i Beltran, Glòria

La reflexió sobre la meva pràctica educativa m’ha portat a endinsar-me en el món de la diversitat i de l’educació en valors, i preguntar-me sobre la seva ubicació en la formació docent. L’enfocament d’aquestes qüestions s’ha realitzat des de l’òptica de la persona. Des d’ella s’han buscat uns eixos vertebradors mínims que haurien d’estar presents tant en tot plantejament educatiu concret, com en la legislació en matèria educativa i en els plans de formació del professorat. Aquests eixos…, La reflexión sobre mi práctica educativa me ha invitado a interesarme por el mundo de la diversidad y de la educación en valores y preguntarme sobre su ubicación en la formación docente. El enfoque de estas cuestiones se ha realizado desde la óptica de la persona. Des de ella se han buscado unos ejes vertebradotes mínimos que habrían de estar presentes tanto en todo planteamiento educativo concreto, como en la legislación en materia educativa y en los planes de formación del profesorado. Estos…, The reflection on my practical education has getting me to go any more deeply in the diversity world and of the values education, and I wonder about your situation in the teaching training. The focusing about theses questions has realized from the prospect of the person. Across hers has looked for minimum foundation that should be presents as much all approach concrete educational in the legislation in education subject and about curriculums teacher training. These foundations have articulated…, Director/a: Isabel CarrilloTreball Fi de màster / Treball d'investigació, El dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats. Perspectiva històrica

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Codina i Esmet, Jaume

La importància del sistema educatiu per a la formació d’una consciència democràtica és un tema ja present en el pensament il•lustrat i recollit en la Constitució de 1812 on es pretenia que, amb els plans d’instrucció, a partir de l’any 1830 sabessin llegir i escriure tots els ciutadans. L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar com el dret a l’educació és determinant per al desplegament de la nostra personalitat i per a la igualtat d’oportunitats. Molts dels problemes i de les tensions presents…, La importancia del sistema educativo para la formación de una conciencia democrática es un tema ya presente en el pensamiento ilustrado y recogido en la Constitución de 1812, donde se pretendía, que con los planes de instrucción, a partir del año 1830 supieran leer y escribir todos los ciudadanos. El objetivo de esta investigación es analizar como el derecho a la educación es determinante para el desarrollo de nuestra personalidad y de la igualdad de oportunidades. Muchos de los problemas y de…, The important of the education system for the formation of a democratic conscience is a subject in the illustrated thought, captured in the constitution of 1812, where its tried with the curriculum, from the year 1830 they knew how to read and write everybody citizens. The objective of this starting research work is analyse how is determined the right to education for our personality development and for the equality of opportunities. A lot about the presents problems and stress in the model…, Director/a: Toni TortEl descobriment: un context educatiu per implicar els alumnes d'educació primària en l'aprenentatge de la natació

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Ramírez, Eduard (Ramírez Banzo)

Emmarcat en un context educatiu, la present recerca fa un recorregut teòric per les diferents perspectives que fonamenten els diferents enfocaments de l'ensenyament i aprenentatge de la natació i presenta aquelles estratègies d'ensenyança basades en el descobriment que, fruit de les seves característiques i estructura, poden ser utilitzades per part dels monitors de natació perquè els alumnes s'impliquin cognitivament en els processos d'ensenyament-aprenentatge de la natació…, Framed on an educative context, the current reserach is a theoretical exploration as well as a presentation of teaching discovery strategies that may be used by swimming instructors to direct the students under a cognitive situation in the swimming learning processes. The reserach attempts to show how interacting with the students using discovery strategies can help to make the students the real protagonists of their learning process. This will place the student at the centre of the decision…, Director/a: Núria SimóL'Educació assistencial i social a Vic

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Sala Baiget, Joan

A partir de les fonts documentals de la “Casa Misericòrdia” i de “Casa Caritat” de Vic i també del testimoni de persones que hi havien viscut o hi havien treballat o les coneixien de prop, s’ha volgut explicar el naixement, evolució i decadència de les dues institucions centenàries que van realitzar, gairebé sempre amb pocs mitjans però amb notable dedicació, una tasca ingent en favor dels més desfavorits i que van deixar d’existir a principis dels anys setanta. Casa Caritat atenia persones…, From the documental sources of the Casa Misericòrdia i de Casa Caritat and also of the witness of persons that had lived there or had worked or knew them closely, it has always been wanted to explain the birth, evolution and decadence of the two centennial institutions that they carried out, almost with few means but with remarkable dedication, a huge task in favor of the more deprived and that stopped existing at the beginning of the years seventy. Casa Caritat served to persons needed of…, Director/a: Antoni TortPrograma vellesa, activitat física i dependència (Vafid): justificació i bases per a la sistematització

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Carrera Blancafort, Isabel

El present estudi es centra en els programes d’activitat física adreçats a persones grans en situació de dependència, que es esenvolupen en grup i que utilitzen el moviment actiu com a principal eina de treball. Es tracta d’una recerca que, per una banda, estudia i analitza les bases teòriques que avalen la importància i la necessitat de l’aplicació d’aquest tipus de programes. Per l’altra, justifica i defineix, amb detall, les línies directrius que han de guiar el seu desenvolupament i la seva…, The following work study focuses on physical activity programmes aimed at dependent old people working in groups who use active movement as a main working tool. On the one hand, this project studies and analyses the theoretical basis which demonstrates the importance and need to implement these kinds of programmes. On the other hand, it justifies and defines in detail the guidelines that will make development and its application possible in the context of old people care institutions such as…, Director/a: Pere Pujolàs MasetLa representació de cançons en gèneres audiovisuals musicals: Anàlisi de dos documentals musicals subtitulats i d'onze videoclips de Madonna

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Brugué, Lydia

La subtitulació de cançons és un camp força inexplorat en el món de la traducció audiovisual. En aquest treball de recerca proposo un estudi més exhaustiu sobre la traducció de cançons, especialment pel que fa a la subtitulació, tot posant com a exemple una part de la producció discogràfica i cinematogràfica d’una de les icones internacionals de la música pop actual: Madonna. El treball està dividit en un primer capítol teòric sobre l’estat de la qüestió en relació a la subtitulació de cançons…, Director/a: Eva EspasaAvaluació de l'experiència pilot dels tallers d'estudi assistit de la UVic dins dels plans educatius d'entorn de Manlleu, Roda de Ter i Vic (curs 2006-2007)

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Güell Bou, Elisenda

Aquest treball de recerca ha consistit en realitzar el seguiment dels Tallers d'Estudi Assistit (TEA) de diferents poblacions de la comarca d'Osona, per tal de conèixer-los i avaluar-los. Els TEA consisteixen en una activitat extraescolar d'acompanyament en l'etapa educativa d'alumnes de cicle mitjà, cicle superior i secundària que no disposen d'un entorn favorabale per fer una correcte escolarització. La recerca estudia dues dimensions: per una banda analitzar com…, This research work has consisted in follow-up the Aided Learning Workshops(ALW) of different towns of Osona with the aim of know more about and evaluate them. ALW consist in an extracurricular activity of support during the educational period of primary and secondary school that don't have an adequate environment for a proper scholarship.The research study two different dimension: on one hand it pretends analyse how the UVic assume the responsability of training an assessment of the…, Director/a: Núria SimóIndicadors de l'estructura sòcio-afectiva en el rendiment dels esports col·lectius

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Peña López, Javier

The present work carries out an analysis about which elements of the socioaffective structure take more importance for different male team sports coaches. Data obtaining carries out by using a survey applied directly by interview. In the first part, the interviewed coaches were asked to point out the indicators of the stated structure they considered more important, using a previous selection. In the second part, using a qualitative technique, the interviewed coaches were asked to explain own…, El present treball porta a terme un anàlisi de quins elements de l’estructura sòcio-afectiva treballen més els entrenadors d’equips masculins de diferents esports col·lectius. L’obtenció de dades es realitza mitjançant una enquesta aplicada de forma directa mitjançant entrevista. A la primera part es demana als entrevistats que assenyalin els indicadors de l’esmentada estructura que els hi semblen més importants d’una tria feta a priori. A la segon part, mitjançant una tècnica més qualitativa,…, Director/a: Antoni TortAportació de les traduccions rosselloneses del segle XIX a la construcció del sistema lingüísticoliterari català

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Gallart i Bau, Josep

Les traduccions catalanes impreses al Rosselló en el segle XIX són cinc; totes de temàtica religiosa. Rafael Crusat traduí la Novena al glorios patriarca Sant Josep, Digne Espos de la Sempre Verge Maria (1711) reimpresa al segle XIX; Pere Marcè i Sentaló traduí Los set salms penitencials en versos catalans segons lo sentit literal (1802); d'autor desconegut són el Compendi del catecisme al us de totas las iglesias del imperi francès (1807) i els Cantichs catalans, traduits dels cantichs de…Inversió cega de funcions no-lineals mitjançant un procés de Gaussianització

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Solé-Casals, Jordi, Jutten, Christian, Dinh, Tuan Pham

En aquest treball es presenta un nou mètode per a la inversió cega de funcions no-lineals mitjançant la gaussianització del senyal observat. El mètode es basa en restituir el caràcter aproximadament gaussià que presenta un senyal filtrat, gràcies al teorema del límit central,que ha vist canviada la seva distribució per l’efecte d’una funció no-lineal. Inicialment, doncs,aquest mètode és útil per a la inversió de sistemes de Wiener, tot i que en els darrers experiments realitzats s’han obtingut…, Abstract In this work a new method for the blind inversion of nonlinear functions is presented, based on the gaussianization of the observed signal. The method restores the approximately gaussian character of the filtered signals, in accordance with the central limit theorem, that has been modified by a nonlinear distortion. Then, this method is appropriate for the inversion of Wiener systems, but in the latest experiments we have carried out, some interesting results have been obtained for a…, En este trabajo se presenta un nuevo método para la inversión ciega de funciones no-lineales mediante la gausianización de la señal observada. El método se basa en restituir el carácter aproximadamente gausiano que presenta una señal filtrada, gracias al teorema del límite central, que ha visto modificada su distribución por el efecto de una función no-lineal. Inicialmente este método es útil para la inversión de sistemas de Wiener, aún que en los últimos experimentos realizados se han obtenido…Anàlisi de pràctiques educatives vinculades amb les adequacions curriculars individualitzades

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Ruiz i Bel, Robert, Pujolàs Maset, Pere, Marín, Trini, Padrós Tuneu, Núria, Pedragosa i Xuclà, Olga, Riera i Romero, Gemma

En aquesta recerca s’analitzen –des d’un enfocament educatiu inclusiu- les pràctiques més habituals vinculades a l’elaboració d’adequacions curriculars individualitzades per als alumnes amb necessitats educatives especials, a Catalunya, amb la finalitat d’identificar els aspectes que haurien de ser objecte de millora. La recerca s’ha fet en dues fases: En la primera, o estudi previ, s’han formulat les hipòtesis de treball i s’ha elaborat el qüestionari que, un cop validat, s’ha enviat a tots…Efectes de l'hàbit tabàquic sobre la termoregulació durant l'activitat física

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Comella Cayuela, Agustí, Segura, R., Marin, Francesc, Casas Baroy, Joan Carles, Javierre, C. F., Garrido, Eduardo

El fumar cigarretes, a un ritme habitual i sense evitar el seu consum les hores prèvies a l’activitat física, pot comprometre de forma significativa els mecanismes termoreguladors de pèrdua de calor i provocar una resposta hemodinàmica anormal durant l’exercici. L’associació de tabac i activitat física d’alta intensitat pot fer augmentar la temperatura central al pertorbar els mecanismes de pèrdua de calor mitjançant la redistribució del flux vascular cutani. A més, durant exercicis perllongats…Efectes de l'abstinència tabàquica sobre la termoregulació durant l'activitat física

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Comella Cayuela, Agustí, Segura, R., Marin, Francesc, Casas Baroy, Joan Carles, Javierre, C. F., Garrido, Eduardo

La situació de fumador actiu 1 hora abans de la pràctica d’activitat física pot alterar la resposta termoreguladora, comprometen de forma significativa els mecanismes vasodilatadors cutànis de pèrdua de calor i provocar una resposta hemodinàmica anormal durant l’exercici. L’efecte additiu de la nicotina i de l’activitat física d’alta intensitat pot fer augmentar la temperatura central al pertorbar els mecanismes de pèrdua de calor mitjançant la redistribució del flux vascular cutani. A més,…Estratègies d'intervenció i avaluació de l'hàbit tabàquic

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Casas Baroy, Joan Carles, Raurell, M. Carme, Rosiñol Rodríguez, Judit, Torres i Sancho, Àngel, Albiac Suñer, L. (Lourdes), Vall Mayans, Montserrat

Objectiu: Donar informació sobre els riscos del tabac, avaluar l’hàbit tabàquic i el compliment de la normativa vigent per part de la comunitat universitària a través d’una campanya de sensibilització. Metodologia: Prèviament a l’inici de les activitats es van dissenyar i passar unes enquestes per avaluar l’hàbit tabàquic als estudiants (a l’aula) i treballadors de l’Escola de Ciències de la Salut. Durant la setmana d’activitats, que coincidia amb el Dia Internacional de LLuita Antitabàquica,…Nous perfils professionals de l'actual panorama informatiu audiovisual i multimèdia de Catalunya

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Scolari, Carlos Alberto, Navarro Güere, Héctor, Pardo, Hugo, Micó Sanz, Josep Lluís, Coll, Ignasi

Aquest treball forma part de una recerca –finançada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya- dedicada a l’anàlisi de les conseqüències dels processos de digitalització en els mitjans de comunicació de Catalunya (Espanya). El document presenta les transformacions que han afectat al periodista, especialment les noves tasques i funcions. Després d’una introducció dedicada al marc teòric i a la metodologia de la recerca, el document explica les tendències principals observades en les ràdios,…, Este trabajo forma parte de una investigación –financiada por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya- dedicada a analizar las consecuencias de los procesos de digitalización en los medios de comunicación de Cataluña (España). El documento presenta las transformaciones que han afectado al periodista, especialmente todo lo relativo a las nuevas tareas y funciones. Después de una introducción dedicada al marco teórico y metodológico de la investigación, el documento describe las tendencias…, This work forms part of an investigation –supported by the Consell de l’Audiovisual de Catalunya- that set out to analyze the consequences of the processes of digitalization in the communication media in Catalonia (Spain). The document deals with the transformations that have affected the role of the journalist, especially the taking on of new tasks and functions. Following an introduction that describes the theoretical and methodological framework for the research, the document describes the…La Imatge fidel de les unions temporals d'empreses UTE

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Arimany Serrat, Núria

En l’article es fa una revisió actual de les unions temporals d’empreses (UTE), per tal de veure si la informació comptable que presenten és fidedigne. En primer lloc, es defineix la unió temporal d’empreses, i es detalla l’origen històric, les característiques i els objectius de l’UTE. Seguidament es presenta la regulació comptable i fiscal que afecta a les UTE, i es detalla el que pauta l’adaptació del Pla general comptable de les empreses constructores en relació amb les UTE i la…, This paper presents an updated revision of joint ventures in order to examine if they present a true and fair view of accounting information. Firstly, the term joint venture is defined and its historical background, characteristics and aims are indicated. Secondly, the accounting and financial regulations which have an effect on joint ventures, as well as the accounting framework of joint ventures included in the sectorial adaptation of construction firms and their follow-up, are presented. The…, Este artículo realiza una revisión actual de las uniones temporales de empresas (UTE), para valorar si presentan una fiel información contable. En primer lugar se define la unión temporal de empresas, y se detalla el origen histórico, las características y los objetivos de la UTE. Seguidamente se presenta la regulación contable y fiscal que afecta a las UTE, y se especifica el marco contable de las UTE contenido en la adaptación sectorial de las empresas constructoras y su seguimiento. El…L' Aprenentatge basat en problemes a través de casos clínics simulats. Una proposta metodològica de disseny i avaluació docent

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Faro i Basco, Montserrat, Isern, Olga, Sansalvador Comas, Carme, Casas Baroy, Joan Carles

RESUM Les exigències actuals de la professió de d’infermeria requereixen que la docència vagi orientada a interrelacionar els diferents rols a desenvolupar enla pràctica diària, per adquirir experiència en l’aprenentatge i així augmentar la qualitat de les cures d’infermeria. Per assolir aquest objectiu és important l’aprenentatge basat enproblemes. Aquest pretén en primer lloc que els estudiants aprenguin allò que permet desenvolupar-se enla vida professional de la manera més natural possible…, ABSTRACT To be able to answer the present demands of the nursing profession, the teaching must interrelate the different roles that are developed in daily practice, gaining experience in the learning process to be able to improve the quality in nursing care. To achieve this goal, problem based learning is important. It is intended that the students will be able to manage themselves in their professional life in the most natural way, departing from a clear and deep idea of evidence based…, RESUMEN Las exigencias actuales de la profesión de Enfermería requieren que la docencia vaya encaminada a interrelacionar los distintos roles a desarrollar en la práctica diaria, para adquirir experiencia en el aprendizaje, y así aumentar la calidad de los cuidados de enfermería. Para alcanzar este objetivo es importante el aprendizaje basado en problemas. Éste pretende en primer lugar que los estudiantes aprendan aquello que permite desenvolverse en la vida profesional de la manera más natural…Detector de contorns basat en el domini transformat

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Martí i Puig, Pere

RESUM En aquest document es presenta un detector de contorns d’imatges basat en el domini transformat. A partir de la interpretació de la transformada de Fourier de la imatge i la seva formulació matricial en termes dels diferents modes, es realitza una selecció de les components passa baixes a partir de les quals es reconstrueix la component de baixa freqüència que es resta de la imatge original per tal d’obtenir el detector. Aquest detector de contorns no és esbiaixat. L’algorisme pot ser…, En este documento se presenta un detector de contornos de imágenes basado en el dominio transformado. A partir de la interpretación de la transformada de Fourier de la imagen y su formulación matricial en términos de los diferentes modos, se realiza una selección de las componentes paso-bajas a partir de las cuales se reconstruye la componente de baja frecuencia que se restará a la imagen original pora obtener el detector. Este detector de contornos no es sesgado. El algoritmo puede ser…, In this document an image contour detector based on the transformed domain is presented. Following the interpretation of the image Fourier transform and its matrix formulation in terms of its different modes, we select the base-band ones from which we reconstruct the low frequency image component. This component is subtracted to the original image in order to obtain the contours. This contour detector is not biased. The algorithm can be implemented using different block processing sizes, which…Consum de productes de les màquines de vending i hàbits alimentaris entre els estudiants de la Universitat de Vic

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Torres Moreno, Míriam, Vilà, S., Obradors i Aranda, Núria

Introducció: Entre els comportaments alimentaris que poden contribuir a una ingesta dietètica inadequada hi ha el consum d’aliments de conveniència, aliments que es caracteritzen per ser d’elevat contingut calòric, riquesa en greixos saturats i sucres. Les màquines de vending són un dels principals exemples de disponibilitat d’aliments de conveniència. Objectius: Avaluar entre els estudiants de la Universitat de Vic (UVic) els hàbits de consum de productes de les màquines de vending i estudiar…, Introduction: Among the potential dietary behaviours that could contribute to an inadequate dietary intake is the consumption of convenience foods, high in calories, largely high in saturated fats and sugar. Snack vending machines are a prime example of convenience foods. Objectives: To evaluate consumption of products from snack vending machines among students of Universitat de Vic (UVic), and to study the general characteristics of their eating habits. Materials and methods: A questionnaire…, Introducción: Entre los comportamientos alimentarios que pueden contribuir a una ingesta dietética inadecuada está el consumo de alimentos de conveniencia, alimentos que se caracterizan por ser de elevado contenido calórico, ricos en grasas saturadas y azúcares. Las máquinas de vending resultan ser uno de los principales ejemplos de disponibilidad de alimentos de conveniencia. Objetivos: Evaluar entre los estudiantes de la Universitat de Vic (UVic) los hábitos de consumo de productos de las…Hàbits alimentaris en nens de 8 a 12 anys de la comarca d'Osona

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Obradors i Aranda, Núria, Barniol, Laura, Torres Moreno, Míriam

Introducció: La dieta mediterrània és considerada un dels patrons alimentaris més saludables ja que diversos estudis epidemiològics mostren que protegeix front diverses malalties cròniques com ara les malalties cardiovasculars, la diabetis i alguns càncers. Malauradament al nostre país els patrons alimentaris estan canviant a conseqüència de la modernització de la societat i estan portant a l’allunyament del patró de dieta mediterrània. Això és especialment crític entre la població infantil i…, Background: Mediterranean Diet is perhaps one of the healthiest dietary models currently existing, having been orroborated by numerous epidemiological studies that show a protection against certain chronic diseases such as ardiovascular disease, diabetes or certain tumours. Unfortunately dietary patterns are changing in Spain as a onsequence of modernisation of society and going far away from the healthy diet. Perhaps children and adolescent opulations are those with the most deteriorated…, Introducción: La dieta mediterránea es considerada uno de los patrones alimentarios más saludables ya que distintos estudios epidemiológicos muestran que protege frente determinadas enfermedades crónicas tales como, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o algunos tipos de cáncer. Por desgracia en nuestro país los patrones alimentarios están cambiando a consecuencia de la modernización de la sociedad, alejándose del patrón tradicional de dieta mediterránea. Esto es especialmente crítico…Esport extraescolar i la utilització de les TIC i els jocs electrònics modifiquen la força de prensió de la mà?

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Comella Cayuela, Agustí, Yuste Colom, M., Casas Baroy, Joan Carles, Marin, Francesc, Serra Jubany, Àngel

L'objectiu del nostre estudi va ser conèixer si l'esport extraescolar i el temps dedicat setmanalment a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i jocs electrònics, tenen influència en el desenvolupament de la força de prensió de la mà i avantbraç en nens entre els 14 i 16 anys. Es va realitzar un estudi observacional de disseny transversal. La població objecte d'estudi van ser 39 nens de segon cicle de l'ESO. L'activitat física extraescolar i el temps…, The aim of our study was to determine if the extracurricular sport and the time spent weekly on information technology and communication (ICT) and electronic games, has an influence in the development of grip strength of the hand and forearm in school boys between 14 and 16 years. We performed an observational study design cross. The population under study were 39 children from second cycle of ESO. The extracurricular physical activity and the weekly time spent on ICT and electronic games were…Convergència mediàtica digital: el consum de continguts i l'ús de nous mitjans per dones a Catalunya

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía), García Medina, Irene, González Romo, Zahaira Fabiola, Massana Molera, Eulàlia, Navarro Güere, Héctor

Des de fa 20 anys, el sector audiovisual viu una important transformació, tant de l’oferta com del consum, en el marc de la convergència digital. La convergència anuncia la coexistència dels nous mitjans digitals amb l’apogeu d’una cultura participativa, protagonitzada per comunitats d’usuaris amb una activitat quasi frenètica (Jenkins,2008). Noves modalitats de treball cooperatiu que permeten la creació i recreació grupal de continguts, i la creació de comunitats d’usuaris que utilitzen i…Traduccions cantables per a corals infantils catalanes: el repertori anglès-català del SCIC

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Medina Casanovas, Núria

En primer lloc els objectius que s’estableixen en aquest estudi són: Valorar la importància de la melodia, dels accents i la musicalitat del text en les cançons traduïdes analitzades. Plantejar la necessitat de la traducció de cançons infantils. Analitzar les traduccions existents de l’anglès al català del repertori de cançons infantils que es canten a les corals infantils. Relacionar poesia infantil i cançó. Visualitzar l’ús de la cançó infantil per a l’ensenyament dels infants, tant pel que…, First of all the objectives of this research are the following: First analyzing the English-Catalan translations of vocal music for children sung in children choirs. The second one is establishing a relationship between vocal music for children and children poetry. The third one is giving importance to melody and stress in the translated songs. Another objective is introducing the need of translating children songs. The last objective would be using children songs to teach young learners as far…, Director/a: Eva EspasaQualitat de vida i centres d'educació especial: una aproximació a la seva conceptualització i avaluació

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Font i Roura, Josep

La qualitat de vida s’està convertint en un concepte clau i unificador en l’atenció i educació de les persones amb discapacitat intel•lectual. Així mateix, la percepció actual sobre les persones amb discapacitat ha canviat substancialment. En el moment actual, cal plantejar-se quines són les aplicacions i les implicacions que tenen per l’atenció i educació de les persones amb discapacitat intel•lectual els principis derivats del nou concepte de discapacitat i de la qualitat de vida. Aquesta…, La calidad de vida se está convirtiendo en un concepto clave y unificador en la atención y educación de las personas con discapacidad intelectual. Asimismo, la percepción actual sobre las personas con discapacidad ha cambiado sustancialmente. En el momento actual, hay que plantearse cuáles son las aplicaciones y las implicaciones que tienen para la atención y educación de las personas con discapacidad intelectual los principios derivados del nuevo concepto de discapacidad y de la calidad de…, Quality of life is becoming a key unifying concept in the attention and education of people with intellectual disabilities. Similarly, perception about people with disabilities has changed substantially. At present, we must consider what are the applications and implications for attention and education of people with intellectual disabilities, by keeping in mind the principles derived from the new concept of disability and quality of life. This research aims to develop essentially a set of…, Quality of life is becoming a key unifying concept in the attention and education of people with intellectual disabilities. Similarly, perception about people with disabilities has changed substantially. At present, we must consider what are the applications and implications for attention and education of people with intellectual disabilities, by keeping in mind the principles derived from the new concept of disability and quality of life. This research aims to develop essentially a set of…, Director/a: Climent Giné GinéLa salut laboral dels docents estudi de les causes psicosocials del malestar docent

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Musach Argemí, Maria

El treball de recerca que he realitzat porta per títol: "LA SALUT LABORAL DELS DOCENTS. ESTUDI DE LES CAUSES PSICOSOCIALS DEL MALESTAR DOCENT", perquè tenir una bona salut laboral i arribar cada dia a la feina amb il•lusió i optimisme són essencials per poder ser un bon professional en el camp de l’educació i saber transmetre als alumnes i als companys de treball: energia, vitalitat, entusiasme i ganes d’aprendre. La salut laboral és l’element clau de la satisfacció professional,…, The research project that I carried out is entitled: “THE TEACHING HEALTH. STUDY ABOUT THE PSYCHO-SOCIAL CAUSES OF THE TEACHING UNEASE”, because having a good working health and going work every day in an enthusiastic and optimistic way are two essential elements to be a good professional and to be able to transmit energy, vitality and enthusiasm for learning to the students and the working mates. Working health is the most important element for professional satisfaction, for teaching quality…, Director/a: Antoni TortPlanificació general a l'aula inclusiva. El cas del Solsonès

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Padrós Tuneu, Núria

El present treball de recerca es centra en l’estudi de la programació general de l’aula en entorns inclusius. Concretament, s’ha dut a terme un estudi de cas a la comarca del Solsonès ja que les característiques demogràfiques i educatives d’aquesta comarca han facilitat la inclusió escolar de tot l’alumnat amb discapacitat a l’aula ordinària. Els principals objectius de la investigació són descriure les pràctiques de planificació general del professorat de la comarca del Solsonès que ha atès a…, This research focuses on the study of curriculum design in an inclusive learning environment. Specifically, a case study has been conducted in the Solsonès. The educational and demographic characteristics of this region have facilitated the inclusion of the students with disabilities in regular classrooms. The research main objectives are to describe the planning practices of teachers who had experience with children with special educational needs and to know the aspects which can be improved…, Director/a: Robert Ruiz BelLa presa de consciència de les actituds a l'educació física en la formació inicial de mestres de primària

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Torres Cladera, Gemma

Aquest treball és el resultat d’un procés de reflexió al voltant de les actituds dins la Formació Inicial de mestres de primària d’Educació física. Es tracta, d’una primera aproximació d’anàlisi i interpretació sobre la presa de consciència d’actituds que fan els estudiants en la pràctica de l’Educació física. Les preguntes que em plantejo en aquesta recerca són el resultat de les dues parts que configura aquest treball. La primera pregunta, es centra en el marc teòric de l’estudi, donant…, This study is the result of a reflection process around the attitudes in the Initial Formation of Physical Education Primary teachers.It is a first analysis and interpretation approach about becoming aware of the attitudes that the students have concerning the Physical Education practice. The issues I raise in this research are the result of the two parts that shape this study.The first issue is focused on the theoretical framework of the study, explaining the relationships established between…, Director/a: Núria SimóAdolescència i preferències vocacionals: anàlisi comparativa per sexes, de les preferències vocacionals expressades per estudiants de 4t. d'Educació Secundària Obligatòria, a través d'un disseny longitudinal amb mostratges de subjectes diferents

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Prat Viñolas, Pilar

Aquest treball de recerca consisteix en un estudi sobre les preferències vocacionals expressades per adolescents que cursen 4t d’Educació Secundària Obligatòria, amb una anàlisi comparativa per sexes. Es tracta d’un estudi de cas realitzat en un centre del Vallès Oriental, de caràcter longitudinal, en el que s’ha recollit durant 7 cursos acadèmics consecutius les seves preferències vocacionals a través de la prova d’interessos Kuder-C. L'objectiu ha estat comparar les preferències…, This research dissertation consists in a study focused on the vocational preferences expressed by adolescents studying 4th year in Compulsory Secondary Education (ESO), performed through a comparative analysis considering sexual differences. This longitudinal case study is developed with vocational preference data collected by means of a Kuder-C vocational survey during 7 consecutive academic years in a school located in the Vallès Oriental county (Barcelona). The aims of the study include the…, Director/a: Isabel Carrillo i Rosa Guitart AcedNivell global d'estrès en pares i mares de fills diagnosticats amb trastorn del desenvolupament en les primeres etapes evolutives

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Fàbregas Casulà, Jordi

Aquest treball és un estudi descriptiu centralitzat en una població concreta i en un moment concret. La investigació estudia el nivell d’estrès global que tenen els pares i les mares de fills/es amb un trastorn del seu desenvolupament en les seves primeres edats maduratives i com afronten aquest procés. S’han estudiat pares i mares de nens i nenes d’entre 2 i 6 anys d’edat i que han estat atesos en el Centre de Desenvolupament Infantil d’Atenció Precoç (CDIAP) Tris-Tras de Vic (Barcelona)., Aquest treball és un estudi descriptiu centralitzat en una població concreta i en un moment concret. La investigació estudia el nivell d’estrès global que tenen els pares i les mares de fills/es amb un trastorn del seu desenvolupament en les seves primeres edats maduratives i com afronten aquest procés. S’han estudiat pares i mares de nens i nenes d’entre 2 i 6 anys d’edat i que han estat atesos en el Centre de Desenvolupament Infantil d’Atenció Precoç (CDIAP) Tris-Tras de Vic (Barcelona)., Director/a: Àngel Serra JubanyDelfinoteràpia: un abordatge terapèutic en persones amb TEA

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Cortés Marco, Montserrat

El present treball emmarca el concepte d'autisme des del punt de vista de diversos autors tant espanyols com de la resta del món. Així­ mateix intenta fer comprendre l'autisme des de diferents teories. Un altre punt bàsic del treball és la descricpció de diferents teràpies amb animals per abordar l'autisme, i en concret es realitza un estudi fonamental de la delfinoteràpia i els resultats a curt plaç en el delfinari Aqualand de Tenerife, arribant a conclusions per tal de poder…, This paper frames the concept of autism from the perspective of several authors in Spain and the rest of the world. It also attempts to understand autism from different theories. Another basic point of this paper is the description of different therapies on animals to address autism, and in particular is a study of the fundamental delfinoteràpia and results in short-term dolphin Aqualand Tenerife, arriving at different analysis in order to expand further study in PhD., Director/a: Manel Sánchez CanoTraduir la Terra Mitjana: la traducció de referents culturals i jocs de paraules en "El Senyor dels anells"

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pujol Tubau, Miquel

RESUM: En aquest treball de recerca s’han analitzat els referents culturals i els jocs de paraules que apareixen en l’obra El senyor dels anells. Com a reflexió inicial em baso en la hipòtesi que la caracterització de hòbbits, ents i homes, tres races que apareixen en la Terra Mitjana, el món secundari creat per Tolkien, es nodreix, a banda d’altres elements, de jocs de paraules i referents culturals britànics. És fonamental que aquesta afirmació sigui tinguda en compte en l’acte de traducció…, ABSTRACT: This study focuses on the analysis of the cultural references and wordplay appearing in The Lord Of The Rings. As an initial point of departure, I establish the hypothesis that the characterization of hobbits, ents and men, three races inhabiting Middle-Earth, the Secondary World created by Tolkien, nourishes, besides other elements, on wordplay and British cultural references. It is fundamental that this statement is taken into account in the act of translation in order to respect…, Director/a: Maria González DaviesLa llengua de l'enemic com a llengua pròpia: cultures translatives del paisatge indígena nord-americà

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Piella Castells, Anna

Les cultures translatives indígenes de l’Amèrica del Nord utilitzen idees i processos molt propers als emprats en els estudis de traducció per tal de portar a terme la seva desconstrucció afirmativa com a subjecte colonitzat, redefinir-se, rescriure la seva història, i difondre la seva cultura ancestral, i, d’aquesta manera, aconseguir capgirar el procés de colonització. A més, aquesta reafirmació, la porten a terme mitjançant la llengua anglesa, a la qual atorguen el valor de les llengües…, This research paper seeks to bring into view the present-day situation of Native-American narrative in English. It is divided into four chapters. The first deals with the emergence of what we might call a Native-American narrative style and its evolution from 1900 up until its particularly forceful expression in 1968 with the appearance of N. Scott Momaday’s novel House Made of Dawn. To trace this evolution, we follow the chronology set forth by Paula Gunn Allen in her anthology Voice of the…, Director/a: Ronald PuppoAnna Senyé, poeta

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pou i Jutglar, Ester

Anna Senyé, poeta és un treball que explora la vida i el treball literari d’una poeta catalana anònima. Anna Senyé Ramisa (Manlleu, 1881-Barcelona, 1956) fou una dona de caràcter aventurer que va tenir una vida poc convencional. Va escriure en diferents revistes i diaris catalans des de 1914 i durant la primera meitat del segle vint, tant com a poeta com a periodista i activista social, amb la publicació d’articles i manifestos en defensa dels drets dels animals. Senyé també participà en els…, Anna Senyé, poeta is a dissertation that explores the life and literary work of an anonymous Catalan poet. Anna Senyé Ramisa (Manlleu, 1881- Barcelona, 1956) had an unconventional life and an adventurous character. She wrote in various Catalan magazines and newspapers from 1914 and during the first half of the twentieth century worked not only as a poet but also as a journalist and social activist, writing articles and manifestos in favour of animal rights. Senyé also participated in the ‘…, Director/a: Pilar GodayolMaria Antònia Oliver, traductora

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Usó Segura, Teresa

Maria-Antònia Oliver i Cabrer (Manacor, 1946) és una de les poques traductores al català que han aprofundit en la teoria de la traducció i que han plasmat els seus pensaments sobre paper. Coneixem a bastament el seu vessant literari gràcies a un bon grapat d’estudis que s’han dut a terme des de diverses universitats dels Països Catalans i també des d’algunes de fora de les nostres fronteres. Amb tot, la faceta de torsimany sovint ha estat esmentada de passada, malgrat hagi portat al català…, Maria-Antònia Oliver i Cabrer (Manacor, 1946) is one of the few translators into Catalan who have gone into theory of translation and who have embodied her ideas in some writings. Her literary aspect is well-known thanks to some studies carried out from various universities in the Països Catalans as well as some others from all over the world. However, her facet as a translator is usually mentioned in passing, although she has brought to Catalan some renowned authors such as Virginia Woolf,…Traducció i edició a Catalunya durant la primera dictadura del s.XX (1923-1930)

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Chumillas Coromina, Jordi

Quan Miguel Primo de Rivera va pujar al poder l’any 1923, una de les primeres accions que va portar a terme fou la imposició de la censura en la premsa, tant pel que fa a les publicacions periòdiques com als llibres. A la pràctica, però, l’impacte d’aquesta censura en l’edició de llibres va ser força reduït: de fet, durant els anys que va durar el directori el món editorial va viure un creixement considerable, tant pel que fa als volums editats (originals i traduïts) com al nombre de segells…, In 1923 Primo de Rivera lead a military coup in Spain. Once in power, he imposed a system of press censorship. However, this censorship did not affect the book industry: what is more, between 1923 and 1930 it showed an expansion process so that the number o published books (including original books and translations) and publishing houses did not stop to increase. In this research paper I have build a database including all translations published in Catalonia under Primo de Rivera. Therefore I…, Director/a: Manuel LlanasRecepció de literatura infantil i juvenil anglosaxona a la Catalunya noucentista: Treasure Island

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Bansell Esquerrà, Núria

Translation during the noucentisme was a very important resource for standardising the modern Catalan language and for filling in the historical gaps of Catalan Literature. The literati of the noucentisme looked to Europe to find works that had similar ideals to their own and that could be presented in Catalonia to educate and instruct its new generations. The translation of children and young adults’ literature, therefore, formed a major part of the project. Together with the best writers and…, La traducció durant el noucentisme fou un recurs molt importat per a codificar el català modern i per a tapar els buits històrics de la literatura catalana. Els homes de lletres del noucentisme es van fixar en Europa per a buscar obres que s’aproximessin als seus ideals i que poguessin presentar a Catalunya per educar i instruir les noves generacions. La traducció de la literatura infantil i juvenil, doncs, formà part cabal d’aquest projecte que junt amb els millors escriptors i dibuixants de l…, Director/a: Maria González Davies, Ramon Pinyol i TorrentsEstils d'aprenentatge i rendiment acadèmic. Un estudi sobre alumnat de la Diplomatura de mestres de la Universitat de Vic

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Solé i Salas, Lluís

Com a part inicial d'un procés més ampli d’implementació dels principis del Disseny Instruccional Universal a la Universitat de Vic, aquest estudi ha examinat i explorat els estils d'aprenentatge dels estudiants de primer curs de la Diplomatura de Mestre a la Universitat de Vic. Els objectius han estat, analitzar els perfils dels estils d’aprenentatge dels alumnes de primer curs d'educació per determinar si hi havia diferències significatives en l'estil d'aprenentatge…, As initial part of a larger Universal Instructional Design principles implementation process, this study examined and explored the learning styles of first year students in the Faculty of Education at Vic University. The aim was to examine the profiles of these students to determine whether there was a statistically significant relationship between preferred learning style and speciality, age and gender, and also whether a relationship existed between learning styles and academic achievement.…, Director/a: Robert Ruiz BelD'alumnes a mestres: explorant records escolars de noves generacions de mestres. Una mirada qualitativa i de gènere

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Fatsini, Esther

Aquest treball de recerca té la finalitat de conèixer com noves generacions de mestres van construint la seva identitat professional. Com que la recerca es situa a l’inici del seu pas per la formació inicial, el que es pretén analitzar són les concepcions i l’experiència prèvies que han tingut amb el món docent durant la seva trajectòria escolar. Es vol comprendre quines poden haver estat les motivacions que les han i els han portat realment a escollir la carrera de Mestres, quines expectatives…, This research sets out to explore the processes by which new generations of teachers develop a sense of professional identity. Focussing on students in the early stages of their initial training, and analysis is made of the way in which they conceptualise the role of teachers. The aim is to identify the factors that led them to want to enter the profession, and their expectations of the job. This exploratory and descriptive investigation is based on a content analysis, using the Atlas.ti…, Director/a: Isabel CarrilloFonaments i actuacions de lideratge sistèmic d'un equip de bàsquet professional i futures aplicacions

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Coma Bau, Jordi

El treball de recerca “Fonaments i actuacions de lideratge sistèmic d’un equip de bàsquet professional i futures aplicacions” fa l’anàlisi d’una experiència real vinculada al món de l’esport professional. Es pretén donar a conèixer com l’estructuració del coneixement de l’entrenador pot afavorir el bon funcionament de l’equip. L’estructuració ens genera criteri i coherència a l’hora de prendre decisions.Es reconeix a l’entrenador com una persona treballadora, apassionada per la seva feina i en…, The research project 'Basis and systemic leadership performances of a basketball team and future implementations' analyses a real experience related to the field of professional sport. It pretends to show how the coach's structural knowledge can benefit the team's performance. Having a good structuring of our knowledge enables us to have a good criteria as well as coherence at the time of taking decisions.The coach is known as a hard-working person, passionate about his job…, Director/a: Núria SimóAtenció primària: una aproximació a l'experiència vital de l'educand com a element educatiu

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Coll Boada, Jordi

La recerca Atenció Primària: una aproximació a l'experiència vital de l'educand com a element educatiu, posa de relleu la importància de l'experiència viscuda en un individu com a element motivador i capacitador de les pròpies expectatives personals, de les ganes de superació en el procés educatiu que s'està duent a terme entre l'educador o educadora i l'educand com a subjecte de l'experiència. El treball que presento vol ser una primera aproximació a un…, The research “the life experience as an educational tool in Social Services” emphasizes, the importance of the experience of each person. This process is taking place between an educator and each person as a subject of experience. Telling the live story is important to grow up of its own personal expectations and the desire to improve the educational process. This study aims to be a first approximation to the life experience of a participant. Questions such as what is the importance of…, Director/a: Núria SimóAnàlisi de l'etapa d'introducció del programa CA/AC a centres del Berritzegune de Guipúscoa, Análisis de la etapa de introducción del programa CA/AC en centros del Berritzegune de Guipúzcoa, Analysis of the introduction stage of the program CA/AC in educational centers of the counseling services from Gipuzkoa

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Cañas Bravo, Ana

Aquest estudi presenta els diferents àmbits d’actuació que composen el Programa CA/AC així com l’explicació de les etapes d’implementació d’aquest programa en la seva modalitat B. Aquesta modalitat ha estat aplicada en diversos centres escolars pertanyents als Berritzegunes (Serveis Educatius) de la província de Guipúscoa durant el curs 2010/11. A partir d’aquesta pràctica, s’ha realitzat l’anàlisi quantitativa de les diferents actuacions dels àmbits A i B de manera que se’n poden analitzar a…, This study is an examination of the diferent spheres of action that build the CA/AC Programme. Furthermore, the research explains the diferent stages of development of the form B of this Programme. The modality B has been implemented during the academic year 2010/11 in several schools belonging to Berritzegunes (Guipúzcoa). The practice provided data to make a quantitative analysis of spheres A and B. Likewise, frequency and degree of implementation of the cooperative dynamics composing the…, Director/a: Pere Pujolàs MasetAnàlisi d'aplicacions del disseny de programació múltiple: una estimació de priorització en la planificació inicial i progressiva d'aquest enfocament

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Ramírez Nieto, Neus

To attend the Planning of the Classrom Plan for all the pupils from a point of view of incorporation for this to be accessible to all the pupils, ant attend the access Planning of each one of the pupils for all the things that will be in the Class, that is the objective of the focus based on the Multiple Programme and Individual Educational Plans. From this focus there is the plan to proceed in Planning “for versions” in a sense that we consider that, from the beginning, it’s not necessary to…, Atendre la planificació dels plans d’aula per a tot l’alumnat des d’un enfocament d’inclusió i atendre la planificació d’accés de cadascun i cadascuna de les alumnes a tot allò que es desenvoluparà a l’aula, són els propòsits del enfocament basat en el Disseny de Programacions Múltiples i Plans Educatius Individualitzats. Des d’aquest enfocament es planteja un procediment de planificacions “per versions” en el sentit que es considera que, inicialment, no es fa necessari preveure tots els…, Director/a: Robert Ruiz BelMobile Communication 2012 : Experiències i recerques sobre comunicació mòbil

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Navarro Güere, Héctor, Foglia, Efraín, Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía), Mateos Rusillo, Santos M. (Santos Miguel), Gifreu Castells, Arnau, Massana Molera, Eulàlia, García Medina, Irene, Molina García, Míriam, Roman Coy, David, Pereira Correia, Pedro Álvaro, Aguado, Juan Miguel, Balboni, Gian Paolo, Hildebrand, Hermes Renato, Eguía, José Luis, Farias Coelho, Patrícia Margarida, Liussi Depaoli, Armando

La comunicació mòbil és un dels temes de més actualitat en diferents fòrums, des de diferents perspectives. Espanya juga un paper important per les dinàmiques i l’evolució del seu mercat. En aquest sentit, el nostre país ofereix un interès específic per l'amplitud del seu parc de dispositius 3G (el segon d'Europa, després d'Itàlia) i per la intensitat del desenvolupament de xarxes socials mòbils, a més de per la creixent implicació d'empreses en la producció i distribució de…Efectes d'un procediment de planificació individualitzada en relació a l'accés, progrés i participació en el currículum general, de tres alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, a l'àrea de matemàtiques

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pedragosa i Xuclà, Olga

L'informe de la tesi té com a principal objectiu exposar el procés de recerca seguit en la determinació dels efectes que s'han observat entorn a l'accés, el progrés i la participació dins el currículum ordinari de tres alumnes identificats amb necessitats específiques de suport educatiu i en el marc de l'àrea de matemàtiques. El procés de recerca es va desenvolupar mitjançant un estudi de caràcter quasi experimental a partir d'un disseny AB. La fase d'intervenció…, The main objective of report's was to present the research process followed in determining the effects have been observed around the access, progress and participation within the general curriculum of three students identified with specific needs and educational support within the area of mathematics. The investigation process was developed through a quasi-experimental study, with AB design. The intervention phase saw with the implementation of a personalized education model called DPM-PEI…Activitats aquàtiques educatives per a nadons: una proposta de formació de tècnics basada en l'assessorament

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Boluda Viñuales, Gemma

Director/a: Núria Simó, La investigació que presentem té com a objectiu fonamental analitzar l'aplicació d'un programa aquàtic educatiu per infants de zero a tres anys a través de la formació a un grup de tècnics aquàtics mitjançant un procés d'assessorament. En el marc teòric aprofundim en els fonaments teòrics de la investigació: els programes d'activitats aquàtiques en la primera infància i les diferents perspectives pel que fa a la formació del professorat centrant-nos en l'assessorament…"Cooperar per aprendre/Aprendre a cooperar"(Programa CA/AC). Avaluació d'un programa didàctic per ensenyar a aprendre de manera cooperativa

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Riera i Romero, Gemma

La present tesi doctoral: "Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar". Avaluació d'un programa didàctic per ensenyar a aprendre de manera cooperativa, pretén ésser l'avaluació d'un programa didàctic per introduir a les aules ordinàries i comunes una proposta didàctica basada en la cooperació entre iguals, fruit d'un treball previ entorn l'aprenentatge cooperatiu promogut des d'un grup de professors de la Universitat de Vic, i vinculats al GRAD (Grup de…, One of the new educational challenges is to advance towards the inclusive education that has as basic aim, the attention of all the pupils (independently of your capacities, conditions of learning) in the group class and inside the ordinary classroom. For this question, it is necessary that the schools, the teachers and teachers check your habitual practices, in order to reach this aim, with the maximum guarantees of quality. This way so, it turns out indispensable to orientate the look…Entre converses: una recerca narrativa en pràctiques d'educació social

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Gómez, Anna (Gómez Mundó)

La investigació explora les pràctiques educatives en educació social. Tanmateix, transitar per les pràctiques educatives implica obrir-se a un món de gran complexitat. Per aquest motiu, la tesi està estructurada en tres parts que responen als tres eixos principals d'articulació tant del contingut com del procés d'investigació. La primera part "Obertura metodològica" està destinada a presentar el corpus principal que dóna sentit i forma a la tesi des del principi fins al…, This research explores educational practices in the field of social education, a world whose enormous complexity requires open acknowledgement. With this in mind, the thesis is structured in three parts, each of which corresponds to one of the main axes that articulate both the content and the research process. The first part, "Methodological Overture", presents the main corpus that gives meaning and shape to the thesis from beginning to end. The content revolves around the two great…Escola i diversitat lingüística i cultural: desafiaments i oportunitats. El paper d'un Servei Educatiu de Zona com a agent d'innovació i canvi

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Martí Olivella, Josep

Davant dels nous reptes educatius que planteja l’augment de la diversitat lingüística i cultural al conjunt del Sistema Educatiu Català, el present treball descriu els resultats i experiències obtinguts en les tres primeres fases d’un projecte de recerca centrat en la identificació d’indicadors vàlids que permetin dissenyar i implementar estratègies educatives inclusives adequades per atendre la diversitat lingüística i cultural present als nostres centres. La part central de la memòria descriu…, Faced with the new challenges that create the increase in cultural and linguistic diversity in the overall Catalan Educational System, this work describes the results and experiences obtained from the first three phases of a research project centred on the identification of valid indicators that allow for the design and implementation of inclusive educational strategies for the cultural and linguistic diversity. The central part of this report describes the initial data of a quantitative study…, Director/a: Pere Pujolàs MasetLes Interaccions dels nadons en les activitats aquàtiques. Conseqüències educatives

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Pla, Gil

La present recerca té com a objectiu principals descobrir quins elements de la interacció educativa de la diada infant-adult afavoreixen o dificulten l’accés a les destreses aquàtiques per part de l’infant. Aquesta voluntat general implica l’estudi teòric de diversos elements. Per una banda, la recerca fa un repàs a les activitats aquàtiques en general incidint en la història i la cultura que finalment ha contribuït a l’existència d’un cert tipus de pràctiques educatives amb nadons i en el medi…, This research aims to discover the main elements of the educational interaction favoring or hindering the learning of the aquatic skills by children. This purpouse involve the theoretical study of various elements. On one hand, the research gives an overview of water activities focusing on the history and culture that ultimately contributed to the existence of a certain type of educational practices with infants in the aquatic environment. The research also studies the notion of water through…SRP: Noves estratègies d'ensenyament per a implicar els alumnes d'educació primària en el procés d'aprenentatge de la natació

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Ramírez, Eduard (Ramírez Banzo)

L’ interès de la recerca, emmarcada en el context de la pràctica reflexiva, parteix de la voluntat de canvi de la pròpia pràctica i deriva cap al disseny, aplicació i validació d’una proposta d’intervenció (SRP) que el fa possible, essent el focus d’interès, la implicació dels infants d’Educació primària en el procés d’aprenentatge de la natació en horari escolar. La recerca planteja la possibilitat de transformar la piscina en un context educatiu on es posin en marxa estratègies d’ensenyament…, The interest of research, framed within the context of reflective practice, based on the desire to change my own practice and drift towards the design, implementation and validation of a proposed intervention (SRP) that makes it possible. The focus of interest is the involvement of children in primary Education during learning process of swimming at school time. The research raises the possibility of transforming the pool into an educational context where professionals implement teaching and…, Director/a: Núria SimóLa premsa comarcal i el consum de noves pantalles

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Navarro Güere, Héctor, Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía), García Medina, Irene, Massana Molera, Eulàlia, González Romo, Zahaira Fabiola

La investigació es centra en la visió dels mitjans de proximitat i el consum de d’aquests mitjans en el marc de la convergència digital a Catalunya. No és cap misteri l’aparició de nous hàbits de consum de continguts dels mitjans de comunicació nous i vells, on uns prefereixen, la premsa, la televisió i la ràdio, i d’altres amplien l’experiència i/o prefereixen la consulta de portals web, xarxes socials o continguts per internet a través de, dispositius mòbils, consoles de vídeojocs, etc. La…, The research focuses on the use of local media and media consumption in the context of digital convergence in Catalonia. The emergence of new consumption habits of content and new and old media where some prefer the press, television & radio, and others prefer to use websites, social networks, mobile devices & game consoles, etc is no surprise. The research is divided into two major groups: (1) A qualitative study with interviews of those responsible for regional media and through their…La Crítica literària feminista

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Bartrina, Francesca

Conferència emmarcada dins la tercera edició del 'Cicle de conferències en perspectiva de gènere' en la qual la Dra. Francesca Bartina proposa un viatge per les diferents possibilitats hermenèutiques (d'interpretació, d'anàlisi i de crítica) que ofereix la crítica literària feminista actualment, aturant-se en diferents illes interpretatives i visitant-ne les eines que es ofereixen. Bartrina abarca el marc teòric internacional facilitant en tot moment exemples concrets en la…L' Aula de Teatre de la Universitat de Vic (ATUV): una aproximació a la seva trajectòria

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Rusiñol Cirera, Dolors

El present treball de recerca explora i descriu alguns dels aspectes més rellevants del que ha estat la trajectòria de l’Aula de Teatre de la UVic (ATUV) al llarg dels anys. Consta de dues parts diferenciades. En la primera, presento de forma breu alguns dels elements bàsics de caràcter històric que configuren la relació del teatre amb l’educació, fent una especial referència al teatre universitari a l’estat espanyol i a Catalunya. La segona part del treball es desdobla, a la vegada, en dues…, This research job explores and describes some of the most important aspects about Vic University Drama Classroom’s trajectory over the years, in two distinguished parts. On the first one, some basic historical facts over theatre and education relationship, mainly reported on universitary theatre in Spain and Catalonia, are briefly shown. Second part is spread open under two different perspectives: on one hand, the author offers a view on Vic University Drama Classroom’s developement, about…, Director/a: Antoni TortEstudi de la població de Spiraea crenata subsp. parvifolia (Rosaceae) del Collsacabra

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Palou Vilar, Albert, Casas i Arcarons, M. Carme (Maria Carme), Sáez, Llorenç

Spiraea crenata subsp. parvifolia és un tàxon endèmic del nord-est ibèric, que té una de les escasses poblacions conegudes al Collsacabra, Osona. En aquest treball es pretén definir l’extensió d’aquesta població, caracteritzar la seva estructura demogràfica i avaluar-ne l’estat de conservació. La majoria d’individus censats viuen en un nucli principal rodejat per nuclis més petits. L’estabilitat de l’ambient que ocupa permet valorar l’evolució de la població i la categoria UICN d’amenaça,…Els Plans Individualitzats en les regulacions del Departament d’Educació de juny de 2008. Aplicació d’enfocaments multidimensionals en la seva elaboració

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Ruiz i Bel, Robert, Font i Roura, Josep, Padrós Tuneu, Núria, March Amengual, Jaume Miquel

Recentment, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat regulacions sobre els plans individuals per als alumnes considerats més vulnerables. Se n’han determinat els components i les condicions que s’han de donar per al seu inici. Aquest article considera la possibilitat de desenvolupar aquests plans individuals a partir d’enfocaments multidimensionals d’atenció a les necessitats singulars de l’alumnat de les escoles ordinàries, i presenta algunes propostes per abordar…L'obra poètica de Maria-Mercè Marçal: una aproximació des dels estudis de gènere i la literatura comparada

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Riba Sanmartí, Caterina

L’objectiu d’aquesta tesi és el de contribuir a la recerca sobre l’obra de Maria-Mercè Marçal des de la intersecció entre els estudis de gènere i la literatura comparada. La tesi treballa les relacions intertextuals entre Marçal i determinades obres canòniques com la Bíblia, els clàssics greco-llatins o els grans títols de la literatura espanyola (Federico García Lorca, Miguel de Unamuno) i catalana (els trobadors, Ausiàs March, Joanot Martorell, Joan-Salvat Papasseit, Vicent Andrés … [+]…, This thesis intends to contribute to the analysis of Maria-Mercè Marçal’s oeuvre. Research interests draw from the intersection of Gender Studies and Comparative Literature. The thesis focuses on the intertextual relations between Marçal and some canonical works such as the Bible, classical Greek and Roman literature, and some influential writers of Spanish Literature (Federico García Lorca, Miguel de Unamuno) and Catalan Literature (the troubadours, Ausiàs March, Joanot Martorell, Joan-… [+]…Educar els fills és molt complicat! Els malestars actuals de la socialització familiar

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Collet, Jordi (Collet i Sabé)

En les diferents recerques sobre la socialització familiar són cada vegada més habituals les referències dels progenitors catalans de classes mitjanes i altes a la complexitat, a les dificultats i a la tensió creixent que implica educar els fills i les filles. Sobre això, i amb la teoria de la civilització de Norbert Elias com a fil conductor, l’article es pregunta pels malestars que actualment travessa la socialització familiar i els posa en relació amb quin és l’objectiu del mateix procés en…, In recent research into family socialisation processes, middle- and upper-class Catalan parents are increasingly referring to the complexity, difficulties and growing tensions involved in raising children. Drawing on Norbert Elias’ theory of civilisation, this article sets out to examine the uncertainties regarding family socialisation processes by relating them to the goals of the process itself in a society that is immersed in a flexible financial capitalism. Thus, if the aim is “tertiary…Evolució dels nitrats analitzats a l'aigua de 87 fonts situades en 28 municipis de la comarca d'Osona

Repositorio: RIUVic: Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
Prat Bofill, Fortià, Oliveras i Masramon, Julita, Torrescasana, Eva

La comarca d’Osona ha disposat sempre d’aigua abundant i de bona qualitat, però en els darrers anys s’ha observat un increment del contingut de nitrats a les aigües subterrànies. Des de 1988 i fins a l’actualitat es mostreja puntualment l’aigua d’algunes fonts i se n’analitzen els nitrats. En aquest estudi s’analitza l’evolució del contingut de nitrats i com ha afectat a la mineralització de l’aigua d’aquestes fonts i en quin estat es troben actualment. La legislació actual (RD 140/2003)…, The Osona region has always enjoyed abundant and good quality water, but in recent years an increase has been observed in the nitrate content of groundwater. Nitrates have been analysed in samples taken sporadically from a number of springs in Osona from 1988 to the present day. Based on this data, this study analyzes how nitrate content has evolved in relation to pluviometry and how it has affected the mineralization of water from these springs, as well as the current status of the springs.…