BUSCADOR RECOLECTA

Encontrados 14 resultado(s)
Encontradas 1 página(s)

Performance analysis of power adjustment methods in molecular communication via diffusion [Difuzyon ile moleküler iletisimdeki guç ayarlama metodlarinin performans analizi]

Repositorio: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Turan, Meriç, Tugcu, Tuna, Yilmaz, Hüseyin Birkan|||0000-0002-4773-2028

In this paper, performance of binary concentration shift keying (BCSK), BCSK with power adjustment (BCSK-PA), and BCSK with consecutive power adjustment (BCSK-CPA) are analyzed in terms of bit error rate (BER), energy, and memory within the context of molecular communication via diffusion. As the communication environment, vessel-like environment is realized. The results show that BCSK-PA outperforms BCSK and BCSK-CPA in BER and energy analysis. Yet, it is outperformed by BCSK and BCSK-CPA in…“Yaşamda ve Ölümde” – Akeramik Neolitik Dönem’de Boncuklar ve Kimlikler, Aşıklı Höyük Örneği, “In Life and in Death” – Beads and Identities During the Aceramic Neolithic Period, the Case Study of Aşıklı Höyük

Repositorio: Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC
Yelozer, Sera, Alarashi, Hala

[EN] Personal ornaments carry interwoven meanings and are part of a complex system of communication where certain identities could be signified. This study aims to investigate the role that beads played in manifesting identities of age and gender at Aşıklı Höyük (8350-7300 cal BC) in east Central Anatolia. The bead assemblage from the site consists of stone, bone, tooth and shell beads. Throughout the hundreds of years of occupation at the site, the community underwent gradual changes in…, [TR] Boncuklar, yaş, cinsiyet, grup aidiyeti gibi çeşitli kimliklerin ifade edildiği karmaşık bir iletişim sisteminin parçası olarak tarihöncesi topluluklar için çok katmanlı anlamlar taşımaktaydı. Bu çalışmada, Orta Anadolu’nun doğusunda, Volkanik Kapadokya bölgesinde yer alan Aşıklı Höyük yerleşmesinde (MÖ kal. 8350-7300) boncukların yaş ve cinsiyet kimliklerinin dışavurumundaki rolü ele alınmaya çalışılacaktır. Yerleşmenin yüzyıllara yayılan iskan süreci içerisinde topluluğun besin temini ve…, Peer reviewedŞah I. Abbas’ın Bir Akdeniz Politikası Var mıydı?

Repositorio: RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
Cutillas Ferrer, José Francisco

Geçtiğimiz 20 yıl, Safevi tarihi üzerine yapılan araştırmalarda muazzam bir gelişmeye tanıklık etti. Yakın zamanlarda Safevi uluslararası münasebetlerine ilişkin meydana gelen gelişmeler, 16. ve 17. yüzyıllar boyunca İran’ın ilişkilerinin ve Akdeniz’in kuzey kıyıları boyunca yer alan ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa ile bağlantılarının benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı sonucuna yol açtı. Bununla birlikte, Akdeniz’e yönelik bu bilinçli Safevi politikası hakkında hemen hemen hiç…Schwartz: Kırk Avrupa Toplumunda Değer Yapısı. Shalom Schwartz'ın teorisine dayanan keşifsel bir yaklaşım

Repositorio: RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
Alaminos, Paloma, Alaminos-Fernández, Antonio Francisco, Alaminos, Antonio

Değerler, sosyal uyum ve çatışmada belirleyici bir faktördür. Özünde, toplumları uluslararası bir bakış açısıyla ele alırken, ortaya çıkan ilk sorun kültürlerarasılıktır. Günlük yaşamın aldığı formlarla sınırlı olmayan bir kültürlerarasılık. Daha derin ve daha belirleyici olan, dünyayı algılama şeklimizdir. Edinilmiş sosyal değerler tarafından koşullandırılan gerçekliği algılamanın bir yolu. İhtiyaçlara veya güdülere dayalı olsun, topluma yönelik tutumlarla ifade edilen değerler. İnsan…, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir - NextGenerationEU.Is elective surgery during the COVID-19 pandemic safe? A multi-center prospective study in a high incidence area

Repositorio: r-I3PT. Repositorio Institucional Producción Científica del Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí
Sastre, S, Jornet-Gibert, M, Yela-Verdu, C, Portas-Torres, I, Balaguer-Castro, M, Miguela, SM, Claret, G, Brunet, L, Torner, P

Objective: The aim of this study was to describe the evolution of patients admitted for elective orthopaedic surgery during the immediate post-COVID-19 peak of the pandemic. Methods: This is a multi-center, observational study conducted in 8 high complexity hospitals of Catalonia, one of the highest COVID-19 incidence areas in Spain. We included patients >= 18 years of age undergoing elective surgery (total knee or hip arthroplasty, knee or hip revision arthroplasty, shoulder or knee…Can patients learn how to reduce their shoulder dislocation? A one-year follow-up of the randomized clinical trial between the Boss-Holzach-Matter self-assisted technique and the Spaso method

Repositorio: r-I3PT. Repositorio Institucional Producción Científica del Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí
Marcano-Fernandez, FA, Fillat-Goma, F, Balaguer-Castro, M, Rafols-Perramon, O, Serrano-Sanz, J, Torner, P

Objective: The aim of this study was to assess the effectiveness and reproducibility of self-assisted Boss-Holzach-Matter (BHM) technique compared with the Spaso (Sp) method for shoulder dislocation. Methods: We conducted a follow-up at 1 year from the randomization of 60 patients with shoulder dislocation enrolled in the study "Teaching patients to reduce a shoulder dislocation." Half of these patients had been taught the self-assisted technique, whereas the other half had been…Kültür için Gündem 21

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Conveni d'amistat i agermanament entres les ciutats de Barcelona i Istambul [versió en català i turc], Conveni d'amistat i agermanament [versió en català i turc], Kardeş şehir anlaşmasi [versió en català i turc]

Repositorio: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
Direcció de Relacions Internacionals, Municipalitat Metropolitana d'Istanbul

Signat a la ciutat de Barcelona el 05-01-1997 per Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, assistit per la secretaria general accidental de l'Ajuntament, Irene Pages i Perarnau, i per Tayyip Erdogan, alcalde de la Municipalitat Metropolitana d'Istanbul, Digitalitzat per la Direcció de Relacions InternacionalsEvaluation of grip strength in hook of hamate fractures treated with osteosynthesis. Is this surgical treatment necessary?

Repositorio: r-IIB SANT PAU. Repositorio Institucional de Producción Científica del Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau
Lamas-Gomez, C, Velasco-Gonzalez, L, Gonzalez-Osuna, A, Almenara-Fernandez, M, Trigo-Lahoz, L, Aguilera-Roig, X

Objective: The aim of this study was to evaluate the outcomes of open reduction and internal fixation (ORIF) in hamate hook fractures and review the literature on this surgical procedure. Methods: We report the outcomes of ORIF of hamate hook fractures in 13 consecutive patients (12 men and 1 woman; mean age: 32 years (range, 22-48 years)). In eight patients (61%) the fracture was associated with ulnar nerve neuritis in Guyon's canal. We assessed the following clinical data: age, sex,…Kadinlar ve Ulusal Spor Yönetimi: Avrupa'ya Özgü Bir Yaklasim Mülakatlar Rehberi

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Esteban Salvador, María Luisa (coord.), Fernandes, Emilia, Di Cimbrini, Tiziana, Güngör Göksu, Gonca, Jones, Rachael
Spor organizasyonlarinda kurumsal yönetim: Cinsiyete dayali bir yaklaşim. SONUÇ RAPORU 2022

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Esteban Salvador, María Luisa (Coord.), Di Cimbrini, Tiziana, Fernandes, Emilia, Güngör Göksu, Gonca, Smith, Charlotte

"Spor organizasyonlarında kurumsal yönetim: Cinsiyete dayalı bir yaklaşım" projesi (bu kısımdan itibaren GESPORT projesi olarak anılacaktır), Avrupa'daki spor organizasyonlarının karar alma alanlarında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin öncelikli amacı, Erasmus + spor faaliyetleri kapsamında kadınların tüm spor federasyonlarının yönetim kurullarına erişimini iyileştirmektir. Diğer bir deyişle, GESPORT projesi stratejik karar alma…nomenclature of "doctoral thesis supervisor" in 47 languages

Repositorio: CORA.Repositori de Dades de Recerca
Guarimata Salinas, Génesis María, Jiménez López, M. Dolores, Carvajal, Joan Josep

The dataset revolves around the nomenclature of thesis supervisors at a global level. It comprises 55 distinct labels originating from 116 countries and spanning across 47 different languages. The data collection process involved extracting information from university websites, official institutions, and doctoral thesis repositories